Fay hattı harekâtı TÜRKİYE

  • Giriş : 05.06.2006 / 00:00:00

2B’ler devrede YIKIM yapılan yerlerde oturanlar yeni yerleşim birimlerinde devlet ve özel sektör tarafından inşa edilecek modern binalara yerleştirilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Deprem riski taşıyan yerleşim birimleri, başka bölgelere taşınacak. ‘Türkiye deprem bölgesi haritası’ dikkate alınarak muhtemel bir depremde zemin özellikleri veya yapı tekniği bakımından can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan yerleşim yerlerinin yeni yerleşim yerlerine taşınmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı tarafından hazırlanan yasa teklifi yasalaşırsa Türkiye deprem bölgesi haritası dikkate alınarak muhtemel bir depremde zemin özellikleri veya yapı tekniği bakımından can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan yerleşim yerleri yeni yerleşim yerlerine taşınacak.

Güvenli bölge bedelsiz

Yeni güvenli yerleşim alanlarının konut, işleri, sosyal donatı, sanayi ve hizmet alanları oluşturulabilmesi için yeterli büyüklükteki kamu arazisi ilgili kamu ve kuruluşların tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine ve özel teşebbüse bedelsiz olarak tahsis edilecek. Yeterli sağlamlık ve büyüklükte arazi bulunamaması halinde 2B arazileri de konut yapımı için tahsis edilecek. Yeni oluşturulacak yerleşim yerlerine, mevcut yerleşimde yaşayanların nakledilmesi kendi rızaları ile olacak. Yeni yerleşim yerine nakil işlemi tamamlandıktan sonra boşaltılan binalar kat maliklerinin mülkiyet hakları saklı kalmak kaydıyla Bayındırlık Bakanlığınca yıktırılacak. Özel şirketlerin yeni binaların yaptırılmasında ihale verilmesi için yeterli personeli olması, örnek işler yapması ve kredi taahhüdü sağlayabilecek nitelikte olması koşulu aranacak. Ancak kar amacı gütmeyen veya kamu yararına çalışan tüzel kişiliklere öncelik tanınacak.

İhale yasası dışında

Teklifin yasalaşmasından sonra yaptırılacak işler Kamu İhale Yasası kapsamı d ışında olacak. Arsa ve araziler ile ilgili yapılacak, harita, imar ve parselasyon planları, ifraz, tevhit, tescil, ihale, sözleşme , ruhsatname ve sair işlemler verilecek beyanname, taahhütname ve sözleşmeler ile tapu kadastro müdürlükleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler, her türlü vergi, resim, harç, fon, pay ve ücretten muaf olacak.
Teklifin gerekçesinde, bugüne kadar yapılan araştırmalara bakıldığında 5 veya üzeri büyüklükteki depremlerde yıkılabilecek ya da ağır hasar görebilecek büyük bir yapı stokuna bulunduğuna dikkat çekildi. Gerekçede, “Ülkemizde deprem zararlarının aşırı olmasının başlıca nedeni gerek imar ve yer seçimi kararlarında, gerekse yapılaşma işlerinde planlama-projelendirme, uygulama ve denetimin yetersiz olmasıdır” denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious