Fethullah Gülen'in sünnet anlayışı

Fethullah Gülen'in sünnet anlayışı.8220
  • Giriş : 21.10.2007 / 08:28:00

Abdullah Aymaz, Fethullah Gülen'i1966 senesinin başında tanıdığını belirterek bakın ne yazdı?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi 1966 senesinin başında tanıdım. İzmir İmam-Hatip Lisesi'nde öğrenciydim ve tarihi Kestanepazarı Câmii bitişiğindeki imam-hatip yurdunda kalıyordum. Hocamız da hem vâiz idi hem de bulunduğumuz yurdun müdürü idi... Otuz yaşına varmamış olmasına rağmen ondaki ciddiyet ve vakar, kendisini hemen hissettiriyordu. İslâmiyet'i kılı kırk yararcasına yaşayışı gözden kaçmıyordu. Takvâyı gerçek manada biz onda gördük...

Bir iş için İzmir'den ayrılmıştı. Daha sonra aynen çıkan uzun bir rüya gördüm. Rüyanın bir bölümünde Hocaefendi'nin Efendimiz'e (sas) olan derin sevgisine şâhit olmuş ve böyle bir sevgi karşısında çok hayret etmiştim. Bu rüyamı o zaman hocalarımızdan, şimdi emekli bir müftü olan Habip Görün'e anlattım...

Bir gece, tatbikini Hocaefendi'den öğrendiğimiz pazartesi veya perşembe orucu için sahura kalkmıştık; bazı arkadaşlar da teheccüt namazı kılmak için câmiye girmişlerdi. Tam o sırada Kemeraltı Câmii müezzini Hayri Bey geldi ve Hocaefendi ile görüşmek istediğini söyledi. Hayri Bey, o zaman bekârdı ve câminin meşrutasında kalıyordu. "Hocamız şimdi odasında. Birazdan sabah olacak. Sen de ezan okuyacaksın. Ne acele ediyorsun? Namazdan sonra gel." dedim, "Ama ben mutlaka ona bir şey söylemem lâzım... Biraz evvel yakaza halindeyken Efendimiz (sas) temessül edip bana 'Fethullah'a selâmımı söyle' dedi. Onun için acele buraya geldim!.." dedi.

Hocaefendi, en zor şartlarda bile tefsir, fıkıh, hadis, kelam gibi İslâmî, âlî ilimleri okutmayı hiç bırakmadı. Her zaman yanında seçkin bir talebe grubuna ders verdi. Her sene muteber altı hadis kitabını tedris etti ve günümüze göre yer yer yorumlarını da yaptı... Hâlâ devam ediyor. Bu sadece bir okumaktan da ibaret değildir. Hayatın her safhasıyla ilgili ölçü ve prensipler de hadis-i şeriflerden alınıp hayata geçirilmektedir. Onun için Hocafendi'nin bu yönünün salâhiyetli bir kalem tarafından akademik seviyede; fakat herkesin anlayacağı şekilde anlatılması lâzımdı. Değerli hadis hocalarımızdan Prof. Dr. İbrahim Canan Bey, güzel bir çalışma ile bu mühim hususu tebârüz ettirdi.

Muhterem Canan Hocamız, "Fethullah Gülen'in Sünnet Anlayışı" isimli kitabında Hocaefendi'nin gaye ve hedefi, dava ufku, milli birlikte hassasiyeti, meseleleri ele alıştaki derinliği, küllî nazarı, kapsamlı bilgi verişi, hadis usûlü açısından gelenekçiliği, Efendimiz'e (sas) olan sevgisi, sünnete bağlılığı, hadisteki derinliği ve kaynaklara hâkimiyeti, hadis tarifi bazı hadislere ihtiyatlı yaklaşımı ve ihtiyatlı yorumu, siyerle ilgili fetanet ve hicret yorumu, Uhud yorumu, Hudeybiye ve fetih yorumları, hakikat-ı Ahmediye ve hakikat-ı Muhammediye yorumu, salatü selam yorumu, hata ve tövbe yorumu, Hz. Meryem'e temessül eden ruh mevzuundaki yorumu, hoşgörü hududunu tesbiti, alperenlerin özellikleri konusunda tesbitleri... gibi pek çok husustaki görüşleri bu güzel çalışmada ele alınmış...

Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve siyer gibi temel İslamî alanlarda söz sahibi olan Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında alan çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Onun fıkhî anlayışı üzerine "Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Fıkhını Anlamak" ismiyle bir eser ortaya konulduğu gibi "sünnet anlayışı" konusunda da ömrünü hadis ilmine harcamış ve hadis ilminin en temel eserleri olan "Kütüb-ü Sitte"yi dilimize kazandırmış olan Prof. Dr. İbrahim Canan Hocamız bu değerli çalışmayı yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyor ve daha pek çok güzel çalışmalara imza atmasını Cenab-ı Hak'tan niyâz ediyorum.

İnşallah bu çalışmaları geniş çapta bir istifadeye vesile olur..

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious