Filmlere işaret koymayanlara ceza

Filmlere işaret koymayanlara ceza.10808
  • Giriş : 08.11.2008 / 12:49:00

Cinsellik, korku ve şiddet içerikli filmlere, yaş sınırı ve yapımın içeriğine ilişkin işaret ve ibareleri koymayan yapımcılar ile filmin dağıtım ve gösterimini yapanlara para cezası verilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yönetmelik değişikliğiyle zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimini yapanlar 10 bin, yapımcılar ile işaret bulunmasına rağmen filmin dağıtım ve gösterimini yapanlar da 50'şer bin YTL para cezası ödeyecek.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle daha önce cinsellik, korku ve şiddet içerikli filmlerle ilgili yalnızca yaş sınırlamasına ilişkin ibareler yer alırken ''aile eşliğinde film izlenmesi'' unsuru da getirildi.

Buna göre, daha önceki düzenlemeyle cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlığına göre filmleri genel izleyici kitlesi tarafından izlenebilirlik ve yaş bakımından sınıflandıran Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu, artık bu unsurların ağırlığını dikkate alarak bazı filmlerin aile eşliğinde izlenmesinin uygun olacağına da karar verebilecek.

Ticari dolaşıma veya gösterime sunulması uygun bulunan ancak içerikleri nedeniyle seyircinin bilgilendirilmesi veya izleyici kitlesi için yaş sınırı uygulanması gereken filmlerde kullanılan işaret ve ibarelere ''aile ile birlikte izlenebilir'' anlamındaki ''A '' işareti eklenecek.

-FRAGMANLARLA İLGİLİ DÜZENLEME-

Düzenlemeyle bir sinema filminin gösterimi öncesinde veya film arasında seyirciye sunulan diğer film fragmanlarının o anda gösterimi yapılan film için belirlenmiş olan içerik gösteren işaret ve ibareler ile yaş sınırına uygun olması da zorunlu tutuldu.

Kanun ve yönetmelik gereği yapılan değerlendirme ve sınıflandırma sonucu belirlenen işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında ve tüm taşıyıcı materyaller üzerinde kullanılması ve bu işaret ve ibarelere uygun olarak dağıtılması da zorunlu olurken, bakanlık, bunlara uyulup uyulmadığını ve uygun bir şekilde satış, dağıtım ve gösterimin yapılıp yapılmadığını her zaman denetleyebilecek.

İşaret ve ibareleri denetlemek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinden oluşan en az 4 kişilik bir komisyon kurulacak ve bu komisyon gerekli görüldüğü takdirde, alt komisyonlar kurarak faaliyetlerini yürütebilecek. Yapılan denetimler sonucunda zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimini yapanlara 10 bin YTL, filmlerin yapımcıları ile üzerindeki işaret ve ibarelere rağmen bu işaret ve ibarelere uyulmaksızın dağıtım ve gösterim yapanlarA da 50'şer bin YTL idari para cezası verilecek.

Sinema filmlerinin gösteriminin yapıldığı mekanlarda yapılan denetimler, yetkili denetim komisyonu üyeleri tarafından bir tutanakla tespit edildikten sonra mahalli mülki idare amirince idari para cezası verilecek.

2005 yılında çıkarılan yönetmelikle belirlenen, filmlere konulacak zorunlu işaretler, ''genel izleyici kitlesi'', ''cinsellik unsurları içerir'', ''şiddet ve korku unsurları içerir'', ''olumsuz örnek oluşturacak davranışlar içerir'' ibarelerinin yanı sıra yaş gruplarına ilişkin belirlemelerden oluşuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*