Fırat, maden işletmelerinin tehdidi altında

  • Giriş : 30.11.2006 / 00:00:00

Fırat Nehri ile ilgili çalışmalar yapan Erzincan Çevre ve Orman Müdürlüğü, çevre kirliliğinin belirli aralıklarla 14 yıldır sürdüğünü tespit etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Söz konusu kirlilik, Sivas'ın Divriği ilçesi sınırları içerisinde bulunan eski adıyla Div-Han Madencilik A.Ş. yeni adıyla Er-Demir Madencilik A.Ş. ve Park Maden Enerji San.Tic.Ltd.Şti. tarafından demir cevheri konsantrasyon ve pelet tesislerinin atıksu barajlarından kaynaklandığı saptandı. Bu tesisler Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltı Çayı'nın kıyısına kurularak, daha önce Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı iken, bu tesisler Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı oluru ile özelleştirilmiş ve halen 2 işletme tarafından işletilmekte. Çaltı Çayı'ndaki bu kirliliğin, Çevre Bakanlığı'nca 25 Kasım 1992 yılında Sivas Valiliği'ne yazmış olduğu yazıdan bu tarihe kadar yaklaşık 14 yıldır çözüme kavuşturulamadığı tesbit edildi.

Erzincan Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Gerek özelleştirmeden önce gerekse özelleştirmeden sonra söz konusu şikayetler sürekli devam etmiş ve Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nce, 8 Ekim 1998 tarihinde İl Müdürlüğü personelince yerinde incelemeler yapılarak, görsel olarak kirlilik tespit edilmiş, fotoğraflanmış ve sorun mülga Çevre Bakanlığı ile Sivas Valiliği'ne bildirilmiştir. 27 Temmuz 2000 tarihinde yine İl Müdürlüğümüz personelince yerinde incelemeler yapılmış, yapılan incelemeler neticesinde işletmenin çökeltme havuzlarının devreye alındığı müşahede edilmiş, işletmeden havuzlarının kapasitesinin artırılması, havuz bakımlarının yapılması ve konunun esas itibariyle Divriği İlçesi hudutlarında olmasından dolayı tüm yetki ve sorumluluğun Divriği Kaymakamlığı'na ait olduğu resmi yazı ile bildirilmiştir. 2004 yılı sonunda gerçekleşen kirlilik neticesinde 4 Kasım 2004 tarihinde İl Müdürlüğümüz personelince Kemaliye İlçesi sınırları içerisinden geçen Çaltı Çayı'ndan su numunesi alınmış, Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarı'na analize gönderilmiş, yapılan analiz sonucu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) çerçevesinde değerlendirilmiş ve civa miktarının suda yüksek çıkması nedeniyle, suyun kalitesi en kirli sular niteliğinde olan 4. sınıf su olduğu tespit edilerek, konu Sivas Valiliği'ne Erzincan Valiliği aracılığı ile intikal ettirildi. Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından işletme kontrol edilmiş ve görülen olumsuzluklar kısmen kontrol altına alınmıştır. Yine 2006 yılı Kasım ayı içerisinde gerek ulusal ve yerel basında ve gerekse İl Müdürlüğümüz resmi web sayfasına gelen e-postamızda dile getirilen kirlilik üzerine, Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne kirlilik hakkında derhal İl Müdürlüğümüzce bilgi verilmiş ve bunun üzerine Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personelince yerinde incelemeler yapılmış, yapılan incelemeler neticesinde Çaltı Çayı kenarında bulunan Er-Demir Madencilik A.Ş. ve Park Maden Enerji San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait tesislerde atık su barajında son günlerde aşırı yağış nedeniyle atık barajının gövdesinin yıkıldığı, dolayısı ile barajda tutulan suyun ve çamurun Çaltı Çayı'na karıştığı, kirliliğin bundan dolayı meydana geldiği, bunun üzerine işletmenin faaliyetinin durdurulduğu tespit edildi. Şu anki mevcut durumun normal olduğu görülmüş ve atıksu baraj gövdesinin onarılmadan işletmelerin faaliyete geçirilmeyeceği beyan edilmiştir." denildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESPİTİ YAPILIYOR

Ayrıca, Çaltı Çayı'na ne kadar kirliliğin bırakıldığının tespiti için atık sudan, atık su çamurundan ve Çaltı Çayı'nın işletmeden önceki kısmından alınan numunelerin analiz edilmek üzere yetkili laboratuara gönderildiği belirtildi.

Kemaliye Cumhuriyet Savcılığı da işletmeler hakkında inceleme başlattı. Yetki sınırları dahilinde Çaltı Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesine yönelik, gerek 2004 yılında gerekse 18 Kasım 2006 tarihinde Sivas Valiliği'ne her türlü katkının Erzincan Valiliği'nce sağlanacağı da bildirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious