Fiyat Farkı Kararnamesi'nde mutlu son

Fiyat Farkı Kararnamesi'nde mutlu son.14721
  • Giriş : 26.12.2008 / 10:56:00

İhalesi 31 Mayıs 2008'den önce yapılan yapım işlerinde, 1 Ocak-30 Eylül 2008 tarihleri arasında kullanılan malzemelerden, fiyatlarında beklenmeyen bir artış olanlara fiyat farkı ödenecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik


Bakanlar Kurulunun, ''Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında fiilen kullanılan malzemelerden, fiyatlarında beklenmeyen artış olanlara ilave fiyat farkı verilmesine ilişkin esas ve usulleri'' belirleyen kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, ihale sözleşmesinde, fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığı ya da ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmayacak.

Fiyat farkı verilecek malzemeler, düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasır çelik, her çeşit profil demiri, ray, köşebent, lama, sac ve çelik boruyu kapsıyor.

-SADECE YAZILI OLARAK BAŞVURUDA BULUNAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK-

İlave fiyat farkı sadece, bu esaslardan faydalanmak için Kamu İhale Kurumuna yazılı olarak başvuruda bulunan yükleniciye verilecek.

Bu esaslar kapsamındaki işlerde, sözleşmede bulunan fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Fiyat farkının eksi (-) çıkması durumunda, yükleniciye ödenecek olan hak edişten fiyat farkı kesintisi yapılamayacak.

Fiyat farkı hesabında esas alınacak malzeme miktarı, işin onaylı projesine göre fiilen yapılan işin metrajı hesaplanarak bulunacak. Bu miktar, işin projesine göre yapılması gereken miktarı geçemeyecek.

Birim fiyatlı işlerde iş programına uygun olarak ihzar edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek işlem yapılacak.

1 Ocak 2008'den sonra gerçekleştirilen iş kalemleri veya iş gruplarının imalatı için yapılan ara veya kesin metraj sonucu imalat miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar için (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği aya göre ilave fiyat farkı hesaplanacak.

Sözleşme süresi sona eren ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, ilave fiyat farkı verilmeyecek.

-İŞ PROGRAMI-

Herhangi bir aya ait onaylı iş programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulamadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, ilave fiyat farkı hesabında iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeks ve fiyatı ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeks ve fiyatından düşük olanı esas alınacak.

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin, iş programında öngörülenden fazla imalat yapması halinde ise imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen imalatlarda kullanılan malzemelere ilave fiyat farkı verilecek.

Mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması durumunda da, uzatılan süreye göre idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak 1 Ocak-30 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan imalatlarda kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı ödenecek.

-FARK ÖDENECEK MALZEME VE FİYATLARI-

1 Ocak 2008 tarihinden sonra gerçekleştirilen imalatlar için ilave fiyat farkı, uygulama ayına ait belirlenen malzeme (ton) fiyatı esas alınarak hesaplanacak.
İlave fiyat farkı verilecek malzeme ve malzemelerin fiyatları da (YTL) aylara göre şöyle:

''-Düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ile hasır çelik: 2007 yılı Aralık ayı için 780, 2008 yılı Ocak ayı için 843, Şubat ayı için 876, Mart ayı için 1.102, Nisan ayı için 1.214, Mayıs ayı için 1.479, Haziran ayı için 1.559, Temmuz ayı için 1.661, Ağustos ayı için 1.181 ve Eylül ayı için 960 YTL.

-Köşebent, lama, sac ve çelik boru: 2007 yılı Aralık ayı için 901, 2008 yılı Ocak ayı için 955, Şubat ayı için 1.165, Mart ayı için 1.384, Nisan ayı için 1.622, Mayıs ayı için 1.638, Haziran ayı için 1.768, Temmuz ayı için 1.719, Ağustos ayı için 1.671 ve Eylül ayı için 1.527 1.671 YTL.

-Her çeşit profil demiri, ray:2007 yılı aralık ayı için 996, 2008 yılı Ocak ayı için 1.011, Şubat ayı için 1.053, Mart ayı için 1.179, Nisan ayı için 1.263, Mayıs ayı için 1.521, Haziran ayı için 1.579, Temmuz ayı için 1.666, Ağustos ayı için 1.529 ve Eylül ayı için 1.469 YTL.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*