Flaş! Askere sivil yargı yolu açılıyor

Flaş! Askere sivil yargı yolu açılıyor.12590
  • Giriş : 08.07.2009 / 22:30:00

Gül, "Türk Ceza Kanunu İle Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Çankaya Köşkü'nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
5918 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
Ayrıca Başbakanlığa gönderilen bir yazı ile “Anılan Kanun ile, yapılan diğer düzenlemelerin yanında, asker olmayan kişilerin barış zamanında askerî mahkemelerde yargılanmalarına son verilmiş; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görev yapan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri durumunda, bu mahkemeler tarafından yargılanmaları öngörülmüştür.

2008 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesinde yer verilen ve kısa vadeli öncelikler arasında bulunması sebebiyle 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinde yarar görülen “Askerî mahkemelerin yetkisinin askerî personelin askerlikle ilgili görevlerine hasredilmesi” maddesi gereğince bu düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yapılan düzenlemenin, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun “Genel görev” başlıklı 9 uncu maddesindeki, askerî mahkemelerin “kanunlarda aksi yazılı olmadıkça” maddede belirtilen suçlara ait davalara bakmakla görevli olduklarına ilişkin hükümle de uyumlu olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte, bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukukî güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, belirtilen hususlarda gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasının uygun olacağını belirtmişlerdir” denilerek, yeni yasal düzenleme ihtiyacına işaret edilmiştir.

CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Genel Başkan yardımcısı Onur Öymen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kısmi olarak onayladığı askere yargı yolunu açan yasayı, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.

Öymen, "Gece yarısı darbesiyle TBMM'den geçen yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül taraflı davranmıştır. Son gelişme kaygı verici olmuştur." dedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN DA TEREDDÜTLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, her kişinin hukuktan kaynaklanan, tanımlanan yetkisini kullandığını ifade etti.
“Bir yanlışlık varsa yine hukuk yolu takip edilerek çözüm yolu üretilmelidir” diyen Şandır, “Böyle önemli bir konuda korkak, ürkek, gece yarısı yapılan düzenlemenin doğru olmadığı, şık olmadığı yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tereddütleri olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
Bu düzenlemenin, “gecenin bir yarısında Cumhurbaşkanı'nın da tereddüt duyacağı bir şekilde tanzim edilmesini doğru bulmadıklarını” belirten Şandır, şunları kaydetti:
“Keşke Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e geri gönderseydi. Düzenlemenin, ilgisi olmayan bir kanunda, milletvekillerinin önergeleriyle, devlet kurumlarının görüşleri alınmadan yapılmış olması aslında Türkiye'ye yakışmamıştır.

Bu eğer AB müktesebatına uyumsa, AB uyumunda da Türkiye samimiyse bu düzenlemelerin daha çok tartışılarak, Anayasal bütünlüğü de gözeterek yapılması gerekirdi. Bunun gece yarısı ilgisiz kanunlarla düzenlenmesi bu konuda Hükümet'in samimiyet ve ciddiyet zafiyetini göstermektedir. Bir yanlışlık varsa çözüm hukuktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tereddütlerini bu Hükümet nasıl ortadan kaldıracak, hep beraber göreceğiz” dedi.

VATAN

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*