Flörtle evlenenler boşanıyor!

Flörtle evlenenler boşanıyor!.13570
  • Giriş : 22.01.2009 / 08:26:00

Flörtle evlenen eşlerin boşanma oranı diğerlerine göre daha yüksek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, flört ederek evlenen çiftlerde boşanma oranının daha fazla olduğunu açıkladı. Ayrılma kararını çoğunlukla kadınların aldığını belirten Çubukçu, bayanların yarısının, erkeklerin sorumsuzluğundan şikâyetçi olduğunu söyledi.

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün 'Boşanma Nedenleri Araştırması'nın sonuçları, dün Bakan Çubukçu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Çalışma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon'da 2000 yılı sonrasında boşanan çiftlerle yapılan görüşmeler ışığında tamamlandı. Araştırmaya, 657'si kadın, 543'ü erkek olmak üzere toplam bin 200 kişi katıldı.

Sonuçları değerlendiren Çubukçu, Türkiye'deki boşanmaların sanılanın aksine artış göstermediğini söyledi. Yabancı ülkelerle karşılaştırıldığında boşanma oranı binde 1,4 olan Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu vurguladı. AB ülkelerinde bu oran yüzde 40. Çubukçu, edinilen verileri yıllara göre şöyle sıraladı: "2001 yılında 91 bin 994, 2002'de 95 bin 323, 2003'te 92 bin 637, 2004'te 91 bin 22, 2005'te 95 bin 895, 2006'da ise 93 bin 489 kişi boşanmış." Devlet Bakanı, Türkiye'deki oranların Batılı ülkelerin gerisinde olmasına rağmen, rakamların yükselmemesi için aile faktörünü korumayı amaçlayan yeni çalışmalar yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda 2009 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak müfredat belirleyeceklerini ifade ederek, okullarda aile eğitimi verileceğini aktardı.

Araştırma sonuçlarına göre; boşanma sürecine giden yolda kadınların şiddet görmesi en büyük etken. Ayrılma sebepleri arasında ilk sırayı şiddetli geçimsizlik alıyor. Ardından erkeğin ilgisizliği, sorumsuzluk, kıskançlık, çocuk nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar, ekonomik sıkıntılar, eşle kopukluk ve bedensel uyumsuzluk geliyor. Kadınların yüzde 41'i kredi kartı borcu yüzünden eşleriyle tartışma yaşıyor. Evliliklerin çoğu ilk 2-5 yıl içerisinde ayrılmayla sonuçlanıyor. Boşananların yüzde 90'ı kentlerde yaşıyor. Yüzde 40'ının eğitim düzeyi lise ve dengi okullar. Eğitimi üniversite olanlarda boşanmalar, ilkokul mezunlarından daha düşük. Kadınların yarısı, erkeklerin sorumsuzluğundan şikâyet ederken, erkeklerin yüzde 41'i de kadınların ailelerine aşırı düşkünlüğünden yakınıyor. Eşlerin yarısından fazlası çocuk bakımı konusunda tartışma yaşıyor. Boşananların yüzde 63'ü evlat sahibi ancak ayrılmayı engelleyen en önemli faktör yine çocuk.

Ayrılma kararını kadınlar alıyor

Boşanma kararını daha çok kadınlar veriyor. Ayrılan bayanların çalışma hayatına katılımları artıyor. Erkeklerin yüzde 16'sı, kadınların ise yüzde 9'u yeniden evleniyor. Flört edenler görücü usulü ile evlenenlere oranla daha fazla boşanıyor. Boşananların yüzde 81'inin sanıldığı gibi kalabalık bir ailede değil çekirdek ailede yaşadıkları görülüyor. Araştırma, aileler arasındaki uyumsuzluğun da boşanmada etkili olduğunu gösteriyor. Kadınların yüzde 33'ü, erkeklerin ise yüzde 26'sı, eşlerinin aile yanında küçük düşürücü davranışlarda bulunduğunu söylüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*