'Free shop'lara düzenleme

'Free shop'lara düzenleme.6783
  • Giriş : 10.08.2006 / 00:00:00

Uçakların içinde yapılan satışlara yönelik ürün temin eden mağazalar bu yıl sonunda kapanacak ve bunların yerini hava yolu taşımacılığı yapan şirketler alacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yönetmeliğe göre, sadece uçaklara satış yapmak üzere, yolculardan arındırılmış yerlerde açılan mağazaların faaliyetlerine 31.12.2006
tarihine kadar son verilecek veya havayolu taşımacılığı yapan şirketlere devredilecek.

Mağaza ve depo açma izni verilebilecek kuruluşların ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamının en az 500 bin YTL, son beş yılda
ödediği kurumlar vergisinin basit ortalamasının da en az 20 bin YTL olması gerekiyor. Daha önce gerekli ödenmiş sermaye ve ihtiyatları
toplamı 10 milyar, son 4 yılda ödediği kurumlar vergisinin basit ortalamasının da 5 milyar olması gerekiyordu.

Hak sahibi olmayanlara free shoplarda satış yapılmasını, hak sahibi olanlara mükerrer ve limit üstünde satış yapılmasını önlemek
üzere, Gümrük Müsteşarlığı tarafından uygulanması istenecek bilgisayar sistemi dışına çıkan mağaza ve depoların faaliyeti durdurulacak.
Sistem üzerinde değişiklik yapan mağaza ve depoların açılış izinleri iptal edilecek.

Yönetmeliğe göre, başvuru tarihinden önceki takvim yılı içerisinde, giriş mağazaları için toplam en az 40 bin, çıkış mağazaları için en az 10 bin yolcunun giriş ya da çıkış yapmadığı sınır kapılarında, mağaza işletmeciliğinin tek bir firmaya verilmediği yerlerde, yapılacak inceleme sonucunda, Gümrük İdaresi'nin personel ve fiziki imkanlarının denetimi sağlayamayacağı anlaşılan yerlerde, hak sahibi olmayanlara satışları, limit üstünde ve mükerrer satışları önlemek üzere Müsteşarlıkça zorunlu uygulamaya konulan bilgisayar sistemine dahil olunmaması halinde mağaza açılamayacak.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan transit geçen gemilere satış yapacak mağaza açma izni almak için de gümrük denetimine tabi
gemilere sefer yapacak deniz araçlarına mahsus izin belgesi bulunan deniz hizmet teknesi, mağaza adına düzenlenmiş deniz haberleşme
cihazı, deniz ticaret odası kayıt mecburiyeti ve 2 milyon avroluk global teminat mektubu bulunması gerekiyor.

USULSÜZ SATIŞLAR

Free shoplarda usulsüz satış yapıldığının ya da açılış başvurusu sırasında Müsteşarlığa verilen taahhütnameye aykırı davranışların
tespiti halinde mağaza, Müsteşarlıkça kapatılacak. Kapatma süresi, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ve tekerrür durumuna göre 10 gün ile 1
yıl arasında değişebilecek.

Türk Ceza Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer ceza koyan kanun hükümlerinin ihlal edildiğinin anlaşılması halinde adli merciler
nezdinde suç duyurusunda bulunulacak. Söz konusu ihlalin örgütlü olarak gerçekleştirildiğinin anlaşılması, ciddi nitelik ve boyutlarda
bulunması halinde ya da devam edeceğine dair şüphe ve emarelerin görülmesi halinde adli takibat ya da mahkeme sonucu beklenmeden açılış
izinleri müsteşarlıkça iptal edilebilecek.

Öte yandan, yönetmeliğin yürürlüğe girdi tarihten önce açılan mağaza ve depo açma ve işletme izni almış olanlar, sermaye ve kurumlar
vergisi şartını 31.12.2006 tarihine kadar, diğer şartları da bugünden itibaren 1 yıl içinde yerine getirecek.

UÇAKTA SATIŞ

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sadece uçaklara satış yapmak üzere yolculardan arındırılmış yerlerde açılan mağazaların
31.12.2006 tarihine kadar faaliyetlerine son verilmesi veya havayolu taşımacılığı yapan şirketlere devri gerekecek.

Uçakta kredi kartı ile satış için gerekli hazırlıklarda bugünden itibaren en geç 1 yıl içerisinde tamamlanacak ve bu tarihten sonra
uygulama başlayacak. Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious