Fuhuş tacirlerine 12 yıl hapis geliyor

  • Giriş : 02.11.2006 / 00:00:00

TBMM Adalet Komisyonu, kişileri fuhuş yaptırmak amacıyla bir yerden başka bir yere götürenlerin “İnsan ticareti suçuyla” yargılanmasını kabul etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Komisyon son toplantısında teklife önemli yeni hükümler ekledi.

İNSAN TİCARETİ SAYILIYOR
Kabul edilen ilk önergeyle fuhuş yaptırmak için kişileri ülkeye sokan ve ülke dışına çıkaran kimselere verilen ceza artırıldı. Önergenin yasalaşması halinde, “fuhuş için insanları bir yerden başka bir yere sevk etmek” insanlığa karşı işlenen suçlar arasında sayılan “İnsan Ticareti” suçu kapsamına alındı. Bu suçu işleyenlere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 200 milyar TL’den 1 trilyon TL’ye kadar para cezası verilecek.

ÇOCUK HAKKINDA DAVA
Çocuğun işlediği suçlardan dolayı CMK’daki koşulların varlığı halinde, hakkında kamu davasının açılmasının ve hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilebilecek. Erteleme ile denetim süreleri, 3 yılı geçmeyecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmeyip hükme bağlanmış dosyalarda bozma kararı verilemeyecek.

ÇOCUKLARA İNFAZ SÜRESİ
Koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında, 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirilen 1 günün 2 gün olarak sayılmasına ilişkin düzenleme, 15 yaşına çekilecek. Yurtdışındaki elçilik ve konsolosluklar, adli sicil bilgilerini verebilecek.

HIRSIZLIKTA ŞİKAYET YOK
Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmayacağına ilişkin hüküm de bir önergeyle teklife eklendi.

KASTEN YARALAMA 3 YIL
Kasten yaralamanın, vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olunması halinde verilecek 3 yıla kadar ceza, kırık veya çıkığın hayati fonksiyonlardaki etkisine göre yarı oranında artırılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında, kişinin tedavi olmayı kabul etmesi ve “denetimli serbestlik tedbirinin” gereklerine uygun davranması halinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurma suçlarından, hakkında ceza verilmeyecek.

ETKİN PİŞMANLIK
TCK’nın etkin pişmanlık hükmü, örgütlü suçlarda, birden fazla uygulanmayacak. Kanuni temsilcisinin bilgisi ve rızası dışında evi terk eden çocuğu rızasıyla da olsa ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeden yanında tutan kişi, şikayet üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Başkasına ait banka ve kredi kartlarını hukuka aykırı kullanarak haksız menfaat elde edenler, malvarlığına karşı işlenen suçlara ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanabilecek.

TUTUKLULUK SÜRESİ ARTTI
Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen suçlarda en çok 6 ay olan tutukluluk süresi 1 yıla çıkarılacak. Gerekirse 6 ay daha uzatılabilecek.

ADLİ KONTROL GELİYOR
Tutukluluk süresinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında, cezasına bakılmaksızın adli kontrole (her gün karakola giderek imza atmak gibi) ilişkin hükümler uygulanacak.

SAVCIYA DA AF YETKİSİ
Savcı, “uzlaşma kapsamına giren, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup, üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını” gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, dava açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek. Bu sürede suç işlenmediği takdirde, dosya kapatılacak.

Mahkeme, şikayete bağlı 1 yıl veya daha az hapis ve para cezası gerektiren suçlarda kararı açıklamadan davayı erteleyebilecek. Bunun için sanığın sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılması, suçtan doğan zararın tazmini gerekecek. Davası ertelenen sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak. Denetim süresinde kasten yeni suç işlemezse dava düşecek.

AİLE İÇİ ŞİDDETE AF YOK
Kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçları uzlaşma kapsamında olacak. Teklifin ilk halinde uzlaşma kapsamına alınan aile içi şiddet ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar uzlaşma kapsamından çıkarıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious