Futbol tasarısı meclisten geçti!

Futbol tasarısı meclisten geçti!.10162
  • Giriş : 06.05.2009 / 10:01:00

Futbolun yönetim ve işleyişini Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsüne bırakan kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Genel Kurulu, geçen hafta maddelerini kabul ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarası'nın tümünü oylayarak kabul etti.
Kanun, 1992 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor. Futbolun yönetimini Futbol Federasyonu ana statüsüne bırakan kanunda Futbol Federasyonu'nun görevleri ve teşkilat yapısı yeniden tanımlanıyor. Kanuna göre federasyonun gelirleri, Futbol müşterek bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının yüzde 15'i, kulüplerin televizyon, radyo, internet, her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde 10'u, sponsorluk sözleşmelerinden elde edilecek gelirler, resmi ve özel milli maçlardan elde edilecek gelirler, federasyon tarafından kurulacak veya ortak olunacak iktisadi teşebbüslerden elde edilecek gelirler, bağış ve yardımlardan oluşacak. Türkiye'de FIFA, UEFA ve TFF himayesinde gerçekleştirilen müsabakalar ile kanun kapsamında organize edilen müsabakalardan elde edilecek gelirler ve federasyonun diğer tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Futbol Federasyonu tarafından kulüplere verilen para cezaları, kulüplerin federasyondan olan alacaklarından öncelikle mahsup edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm Futbol müsabakalarının televizyon, radyo, internet, her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkili olacak. Milli maçlar şifreli olarak yayınlanamayacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen spor tesislerine ait protokol tribünlerinin kullanılmasında kişi sayılarının tespiti ve protokol yönlendirmesi Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılacak. Milli maçlarda ise protokol tribünü Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek.

Futbol Federasyonu'nun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı kuruma ait olacak. Bu hakların varlığı Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescil ettirilmelerine engel olmayacak. Federasyonun sponsoru olmadığı halde yaptıkları duyuru, reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerle üçüncü kişiler nezdinde federasyonun sponsoru izlenimi yaratan kişilerin eylemleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümleri uygulanacak.

Futbol Federasyonu tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi olan kişilerden hakem, temsilci, gözlemci ve Futbol Federasyonu kurul üyeleri, çalıştıkları kurumların yetkili makamlarınca hiçbir işlem yapılmaksızın görevleri süresince idari izinli sayılacak. TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine sadece TFF Tahkim Kurulu'na itiraz edilebilecek. Böylece TFF talimatları hakkında idari yargıya başvurulamayacak.

TFF statü değişiklikleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Haziran ayındaki ilk olağan genel kurulda hayata geçecek.

OZGENER: "ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

TFF Başkanı Mahmut Özgener, Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan TFF'nin uluslararası platformda daha seçkin bir konuma ulaşmasının en önemli adımlarından biri olacak kanunun yasalaşma sürecinde, eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'na, komisyonlarda ve gerekse TBMM Genel Kurulu'nda emek sarf eden tüm milletvekillerimiz ile ilgililere şükranlarımızı sunuyoruz'' dedi.

TFF'nin olağan mali genel kurulunda delegelerin oylarınca kabul edilen ana statü ile yeni yasa çalışmalarına yaklaşık 1 yıl önce başlandığını dile getiren Mahmut Özgener, şunları kaydetti:
''Yasamızın yüce Meclis'ten geçmesi Türk futbolu adına çok önemli bir gelişmedir. 3813 sayılı Futbol Federasyonu Yasası'ndaki değişiklikler, FIFA kurallarına adapte olmak için yapılan 1.5 yıllık çalışmanın sonucudur. Türk futboluna parlak gelecek sağlayacak bu yasa ile futbolun yönetilmesini, yine Futbol ailesinin paydaşlarına sağlamış olduk. Söz konusu kanun ile güvence altına alınması zaruri olan hususlar yine kanun kapsamında tutulmuş, kanunda bulunması gerekli olmayıp tamamen TFF'nin kendisi tarafından tasarrufta bulunulabilecek hususlar ise TFF Statüsü'ne aktarılmıştır.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*