Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'a kötü haber.11497
  • Giriş : 23.01.2008 / 17:43:00

TMMOB Mimarlar odası İstanbul Büyükkent şubesi Seyrantepe inşaatını durdurmak için mahkemeye başvurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhcu, ''Seyrantepe'de 'Galatasaray Kulübü'ne yer tahsis ediliyor' adı altında gerçekte o bölgeye ciddi bir yapılaşma yoğunluğu getiriliyor. Güzide kulübümüzün adı kullanılarak imar planı değişikliği meşrulaştırılmaya çalışılıyor'' dedi.

Muhcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli atılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin de bulunduğu Seyrantepe'deki arazi ile ilgili Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açtıklarını söyledi.

İtirazlarının, Galatasaray Kulübü'ne ait inşaata değil, bölgedeki plan değişiklik kararlarına yönelik olduğunu vurgulayan Muhcu, imar planının askıda olduğu 30 günlük süre içerisinde itirazlarını yaptıklarını ve itirazlarında planın bölgeye, alt yapıya, donatı alanlarına getireceği yoğunluğa ve bölgede açık ve yeşil orman alanlarına ihtiyaç olduğuna işaret ettiklerini anlattı.Ancak bu itirazların ilgili kurumlarca hiç dikkate alınmadığını ileri süren Muhcu, şunları kaydetti:

''Seyrantepe'de 'Galatasaray Kulübü'ne yer tahsis ediliyor' adı altında gerçekte o bölgeye ciddi bir yapılaşma yoğunluğu getiriliyor. Güzide kulübümüzün adı kullanılarak imar planı değişikliği meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Buradaki plan değişikliğinin mimarlıkla ve kentleşme ile hiçbir alakası yok. Burada ciddi bir yoğunluk var. Bu daha da artırılmış oluyor. Bölgedeki yeşil alan yetersiz hale gelmiş. Ulaşım, alt yapı ve trafik kaosu var. Zincirlikuyu-Maslak hattında trafikte araçlar saatlerce bekliyor. Bu nedenlerle bu planın yürürlükten kaldırılması gerekiyor. Amacımız bu. Ancak uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmiş, önemli başarılara imza atmış güzide bir kulübümüzün adı kullanılarak buradaki kentleşme ihlallerini meşrulaştırılma çabası var. Bizi rahatsız eden bu.''

-DAVA DİLEKÇESİ-

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 5 Haziran 2007 tarihinde hazırlayarak ilettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılan Şişli Seyrantepe 4 Pafta, 3 Ada, 29 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Plan değişikliği askıda iken itirazda bulunulduğu, ancak davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı yanıtsız bıraktığı ifade edilen dilekçede, bu durumda 2 Ocak 2007 tarihinde hukuka aykırı idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açıldığı kaydedildi.

-NAZIM İMAR PLANININ KAPSAMI-

Dilekçede, dava konusu olan 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile anılan parsellerin spor tesisi alanı, sağlık tesisi alanı ve park alanı olarak düzenlendiği vurgulanarak, şöyle denildi:

''Büyükkent bütünlüğü açısından değerlendirilmesi gereken ve bu kapsamda da kent için yararlanılabilecek kentsel donatı alanlarının ayrıldığı bu alan, 1/10000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planında 'Ağaçlandırılacak Alanlar' ve 1/25000 ölçekte 'Bütünsel olarak ele alınması gereken alan' lejandında bulunmaktadır. Plan uygulama hükümlerinde çevre uyumu ve çevresel bütünlük açısından 1/25000 veya 1/5000 ölçekli plan aşamasında plan bütünlüğü çerçevesinde yeniden değerlendirilecek ve netleştirilecek alanda kalmaktadır.''

Dilekçede, davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu işlemin, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine aykırı olduğu ve kamu yararı bulunmayan işlemin iptalinin gerektiği ileri sürülerek, işlemin İmar Kanunu'nda tanımlanan plan hiyerarşisine aykırı bir nitelik taşıdığı savunuldu.

Dava konusu planın, çalışmaları halen sürmekte olan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Planlarının onama işlemi tamamlanmadan hazırlandığı öne sürülen dilekçede, İstanbul genelinde yapılacak tüm alt ölçekli planların bu çevre düzeni planına uygun olarak hazırlanması gereğinin son derece açık olduğuna işaret edildi. Dilekçede, ''Parselde önerilen yoğun fonksiyonların yaratacağı ulaşım talepleri hiçbir ulaşım planına ve kararına bağlı olarak incelenmeden, kentsel olarak da incelenmeden ve onaylanmadan yapılan bu teklif, kentsel yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncaları barındırmakta, bölgede yapılaşma, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırmaktadır'' denildi.

Uygulamanın, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda tanımlanan plan hiyerarşisine ve 1/5000 ölçekli plan üzerinden avan projeye göre uygulama yapılamayacağı yönündeki yerleşik yargı kararlarına da aykırı nitelik taşımakta olduğu savunulan dilekçede, bu plan sonucu yapılacak işlemin kentin gelişimini kuzeye doğru olması sonucunu doğuracağı belirtildi. Dilekçede, İstanbul'un kuzeye doğru gelişmesinin çok ciddi sıkıntılara neden olacağının, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ve bilim insanları tarafından öteden beri dile getirildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

''Ekolojik, topografik ve jeolojik açıdan hassasiyetle yaklaşılması gereken bir bölgede yoğun bir yapılaşma öngören yargılama konusu idari işlemde kamu yararı bulunmamaktadır. Şişli Ayazağa Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 4 pafta, 3 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın arsa üretim alanı olarak belirlenmesi, 120 bin metre karelik kısmının mülkiyetinin bedelsiz olarak devri sonucunu da doğuracaktır. Bu nedenlerle imar değişikliği, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine, 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve hukuka aykırıdır.''

Dilekçede, kararın hukuka aykırı olduğu ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların doğacağı savunularak, öncelikli olarak yürütmenin durdurulması ve idari işlemin iptaline karar verilmesi istendi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious