Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin ayrı bakanlık isteği

  • Giriş : 12.04.2008 / 15:12:00
  • Güncelleme : 12.04.2008 / 15:26:00

Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin önerisi: 'Güneydoğu Kalkınma Bakanlığı' kurulmalı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erturhan, ''Güneydoğu'da doğup büyümüş. fakat ülkemizin batısına yatırım yapmış iş adamlarımızla birlikte bir kalkınma ve yatırım seferberliği başlatılmalıdır. Bu doğrultuda 'Güneydoğu Kalkınma Bakanlığı' kurulmalıdır'' dedi.

Erturhan, yaptığı yazılı açıklamada, genç Cumhuriyetimizin geçen 85 yıl
içinde ve özellikle büyük önder Atatürk'ün ölümünden sonra yurt içi ve
yurt dışı kaynaklı siyasi istikrarsızlıklara rağmen gösterilen fedakarca
çabalar, Türk insanının girişimci ruhu ve özel sektör eliyle bugünkü
ekonomik tablonun ortaya çıktığını belirtti.

Türkiye'nin milli gelirini 650 milyar dolara getirdiğini, kişi başına
düşen milli gelirinin 9 bin dolara ulaştığını, yıllık 107 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, uluslararası pazarlarda korkusuzca
rekabet edebilen işletmelere sahip olduğunu anlatan Erturhan, şunları
kaydetti:

''Bugün 70 milyonluk ve yüzde 70'i 40 yaşın altında bir nüfusa sahip
Türkiye'sinde ve ekonomisinde birçok sorun çözüm beklemektedir. Bunların
başında işsizlik, eğitim ve Güneydoğu sorunu gelmektedir. Genç bir
nüfusa sahip ülkemizde birbiriyle doğrudan ilintili bu sorunlarımız
diğer ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarımızın temelini
oluşturmaktadır. Her şeyden önemlisi bu üç temel sorunumuz, Avrupa
Birliği tam üyelik sürecinde de karşımıza çıkan en önemli sorunlarımız
olmaktadır.''

Güneydoğu sorunlarının temelinde de bunların yattığını, ekonomik
yetersizlikler ve eğitim sorununun birbirini tetikleyen iki temel sorun
olduğunu belirten Yaşar Erturhan, ''Dolayısıyla ülkemizin Güneydoğusunda
günümüzdeki tablo eğitim eksikliğinden dolayı sorunları doğru
algılayamayan ve analiz edemeyen, ekonomik yetersizliklerden dolayı
çıkar gruplarının esiri olan bir tablodur'' dedi.

-''GAZİANTEP MUCİZESİ''-

Erturhan, şöyle devam etti:

''Güneydoğu'nun en doğusu olan Hakkari'den başlayarak ve bu bölgede
doğup büyümüş, fakat ülkemizin batısına yatırım yapmış iş adamlarımızla
birlikte bir kalkınma ve yatırım seferberliği başlatılmalıdır. Bu
doğrultuda 'Güneydoğu Kalkınma Bakanlığı' kurulmalıdır.

Güneydoğu'nun kalkınma sorunu bir yıl ve iki yıl gibi kısa sürede
çözülebilecek bir sorun değildir. Bu yüzden orta ve uzun vadeli 10-20-30
yıllık stratejik plan dahilinde çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle
Güneydoğu bölgemizin önemli bir üstünlüğü olan modern tarım ve
hayvancılık alanında ve özellikle emek yoğun sektörlerde yapılacak
özendirme ve yatırımlarla önemli bir iş gücü potansiyeline sahip
Güneydoğu bölgesinin kalkındırılması mümkün olabilecektir. Orta ve uzun
vadeli stratejik plan dahilinde; bir yandan eğitim seviyesinin
yükseltilmesi diğer yandan KOBİ ölçeğinde yatırımlarla Güneydoğu
bölgesinde bir müteşebbis ruh yaratılarak refah seviyesi
yükseltilebilecektir. Bu da orta ve uzun vadede bugün yaşanan ekonomik
sosyal sorunların kendiliğinden ortadan kalkmasına sebep olacaktır.''

Bugün gelinen noktada ''Gaziantep modelinin'' Güneydoğu ve diğer
bölgelerimizin kalkınması için çok önemli bir örnek olduğunu vurgulayan
Erturhan, yatırımını kendi doğup büyüdüğü topraklara yapan, eğitimli
ikinci ve üçüncü kuşak genç iş adamlarının Gaziantep mucizesinin
temelini oluşturduğunu ifade etti.

GAGİAD Başkanı Erturhan, ekonomik kalkınmanın bir yandan refah
seviyesini yükseltirken diğer yandan insanlarımızın sosyalleşmesini
sağlayacağını kaydetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious