Gecekondu kanunu değişiyor

  • Giriş : 15.11.2006 / 00:00:00

TOKİ Başkan Vekili Erdoğan Bayraktar, TOKİ'nin bir okul olduğunu ve kurumsallaşmada ciddi adımlar attığını ifade eetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Gecekondu Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı benimsendi.
Tasarıya göre, belediyeler, TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek.
Gecekondu ıslah bölgelerindeki bütün yapılar, TOKİ tarafından tespit edilecek sürede, hava fotoğrafları, haritalar veya ölçekli krokilerde
gösterilecek.

Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, TOKİ'nin denetimi altında ilgili belediyelerce yapılacak veya yaptırılacak.
Islah ve tasfiyenin yapılacağı şehir ve kasabalar ile buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırasını, TOKİ belirleyecek.

TAŞINMAZLARIN DEVRİ

Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar hariç, mülkiyeti Hazineye ait olan ve Gecekondu Kanununa göre TOKİ tarafından başlatılacak projeler için kullanılacak taşınmazlar, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek.

TOKİ'ye devri ve tescili gerçekleştirilen mallar ile TOKİ'ye devredilen Gecekondu Fonu kaynakları, Gecekondu Kanununa göre kullanılacak.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilen ve planlanmış projeler çerçevesinde kullanılması öngörülen Hazine taşınmazları, başkaca işleme gerek olmaksızın, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar ise bedelsiz olarak Hazineye iade edilecek.

YETKİLİ, TOKİ OLACAK

Kanunun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılan veya planlanmış iş ve işlemlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetleri, TOKİ'ye devredilecek.

TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılan veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere
devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak.

TOKİ, kanunun uygulanmasından dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde, bakanlık lehine ve aleyhine açılmış davalara taraf olacak.

''BAKANLIK, YOK OLMA SÜRECİNE Mİ GİRECEK?''

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, TOKİ'nin teşkilat yasasının da değiştirilmesi gerektiğini dile getirirken, CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, TOKİ'ye daha fazla kaynak aktarılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde sadece Karayolları ile Tapu Kadastro genel müdürlüklerinin kaldığını ifade ederek, ''Acaba Bakanlık bir süre sonra yok olma sürecine mi girecek?'' diye sordu.

ANAVATAN Mardin Milletvekili Muharrem Doğan da TOKİ'yi eleştirerek, kurumun, rant sağlayan ve ihale dağıtan bir kurum olduğunu savundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, TOKİ'nin kurumsal bir kimliğe bürünmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Asım Aykan, devlet eliyle konut yapılacaksa, bunun tek merkezde toplanması gerektiğini dile getirdi.

''HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIM''

TOKİ Başkan Vekili Erdoğan Bayraktar ise yaklaşık 1400 ihale yaptıklarını, bunlara yönelik bir soruşturma olmadığını kaydetti.

Bayraktar, ihaleyi en düşük önerene verdiklerini dile getirerek, bunun aksine bir uygulamanın ispat edilmesi halinde, her türlü cezaya razı olduğunu söyledi.

Bayraktar, Muharrem Doğan'ın, ''Başkan bana, 'Üzerime gelmeyin' dedi'' yönündeki sözlerine de yanıt vererek, hiçbir milletvekiline böyle deme hakkı olmadığını, bu sözü de kullandığını sanmadığını belirtti.

''MESLEĞİN FORMASYONU YOK''

Türkiye'de müteahhitlik mesleğinin hiçbir formasyonu bulunmadığını kaydeden Bayraktar, herkesin bu mesleği yapabildiğini, hiçbir iş yapmayan müteahhitlerin dolaştığını kaydetti.Bayraktar, sektörde ara eleman eksikliği bulunduğunu, meslek liselerinin, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamadığını söyledi.

TOKİ'nin önemli bir marka ve bir okul olduğunu, kurumsallaşmada çok ciddi adım attığını dile getiren Bayraktar, ''İnanıyorum, beni bugün görevden alsalar, TOKİ çok daha iyi yürür. Çünkü bu tip yerlerde insanın 4-5 yıldan fazla bu görevde kalması iyi değil'' diye konuştu.

Hiçbir bakanlığın, TOKİ gibi saat 23.00'e kadar çalışmadığını savunan Bayraktar, TOKİ'nin, çalıştığı için kurumsallaştığını kaydetti. Bayraktar,
''TOKİ'ye bu meslekten anlayan kim gelirse gelsin, TOKİ'yi çok rahat yürütür'' dedi.Tasarının görüşmelerinin başlangıcında TOKİ'nin faaliyetlerini tanıtan bir sinevizyon gösterisi de sunuldu.
Konuşmaların ardından, tasarı benimsendi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious