Gecekondu kanunu değişiyor

  • Giriş : 22.03.2007 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulunda, TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın almasına veya kamulaştırmasına olanak sağlayan tasarı, kabul edilerek yasalaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kanuna göre, belediyeler, TOKİ'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek.
Gecekondu ıslah bölgelerindeki bütün yapılar, TOKİ tarafından tespit edilecek sürede, hava fotoğrafları, haritalar veya ölçekli krokilerde gösterilecek.
Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, TOKİ'nin denetimi altında ilgili belediyelerce yapılacak veya yaptırılacak.
Islah ve tasfiyenin yapılacağı şehir ve kasabalar ile buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırasını, TOKİ belirleyecek.

TAŞINMAZLARIN DEVRİ
Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar hariç, mülkiyeti Hazineye ait olan ve Gecekondu Kanununa göre TOKİ tarafından başlatılacak projeler için kullanılacak taşınmazlar, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek.
TOKİ'ye devri ve tescili gerçekleştirilen mallar ile TOKİ'ye devredilen Gecekondu Fonu kaynakları, Gecekondu Kanununa göre kullanılacak.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilen ve planlanmış projeler çerçevesinde kullanılması öngörülen Hazine taşınmazları, başkaca işleme gerek olmaksızın, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar ise bedelsiz olarak Hazineye iade edilecek.

YETKİLİ, TOKİ OLACAK
Kanunun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılan veya planlanmış iş ve işlemlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetleri, TOKİ'ye devredilecek.
TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılan veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak.
TOKİ, kanunun uygulanmasından dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde, bakanlık lehine ve aleyhine açılmış davalara taraf olacak.

''TOKİ, AKP'NİN YAN KURULUŞU GİBİ"
Kanunun görüşmeleri sırasında söz alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TOKİ'nin, evi olmayan düşük gelirli insanlar için başlattığı sosyal projelerin, ''kar amaçlı projelere'' dönüştüğünü söyledi.
TOKİ Genel Müdür Vekili Erdoğan Bayraktar'ın, kurumun 1 milyar dolar kar ettiği yönünde açıklamaları bulunduğunu belirten Tüzün, vergi ve SSK primlerinden muaf olan kurumun, müteahhitlerle rekabet eder hale geldiğini ifade etti.
''Dar gelirliden vergi toplamada kartal olan Maliye, TOKİ'ye gelince civciv'' diyen Tüzün, ''birçok ilde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin, rant bölüşüm projelerine dönüştüğünü'' savundu.
Tüzün, TOKİ'nin yaptığı konutların açılışında AK Parti şovu yapıldığını öne sürerek, ''TOKİ, AKP'nin gölgesinde kalmıştır. Kurum, AKP'nin yan kuruluşu gibi çalışıyor'' dedi.
CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı, Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Melih Gökçek'i eleştirerek, Gökçek'in Batıda olduğu gibi ''kavşak tuzağına'' düştüğünü söyledi.
Kuğulu geçitlerinin, Cumartesi günü İbrahim Tatlıses konseriyle açılacağını anımsatan Akıncı, ''Gökçek, kış aylarının en zor günlerinde Ankaralılara, Çankayalılara, o geçitler nedeniyle trafikte işkence ve eziyet çektirdi. Değil bir tane, 50 tane İbrahim Tatlıses konseri yapılsa, o eziyeti, işkenceyi Ankaralılar unutmayacaktır'' diye konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious