Gecekondular TOKİ'de toplanıyor

  • Giriş : 25.09.2006 / 00:00:00

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gecekondu Kanunu'ndan kaynaklanan yetkileri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devretmeye hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gecekondu Kanunu'nda değişiklik öngören taslağa göre, TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak.
Taslağın gerekçesine göre, dar gelirli ve konutsuz vatandaşların ucuz konut sahibi olmalarının sağlanması ve gecekondulaşma eğilimlerinin ortadan kaldırılması amacıyla 1966 tarihinde çıkarılan Gecekondu Kanunu kapsamındaki çalışmalar, halen Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürütülüyor. Çalışmalarda kullanılan “gecekondu fonu”, 2000 yılında yasal düzenleme ile tasfiye edildi ve bütün varlıkları, TOKİ adına açılan “gecekondu gelir hesabına” devredildi. Bu durum, uygulamaları son derece zor ve sağlıksız duruma getirdi.
“Gecekondu Kanunu uygulamalarının ve finansman kaynağının aynı kurumun idaresi altında olması, uygulamaların daha hızlı, etkin ve sağlıklı yürütülmesi bakımından gerekli görülmektedir” denilen gerekçede, TOKİ'nin misyonu dikkate alındığında, Bakanlıkça yürütülen Gecekondu Kanunu kapsamındaki işlemlerin, TOKİ'ye devredilmesinde kamu yararı olduğu belirtildi.

-TAŞINMAZLARIN DEVRİ...-

Taslakta, kanunda yer alan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na ilişkin ifadeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak değiştirildi.
Taşınmazların devrine ilişkin ek maddeye göre, “Milli Savunma Bakanlığı İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar hariç mülkiyeti Hazineye ait olup, Kanuna göre TOKİ tarafından başlatılacak projeler çerçevesinde kullanılacak taşınmazlar, bedelsiz olarak TOKİ'ye devredilecek. İdarenin talebi ve Maliye Bakanlığının onayı ile tapuda idare adına tescil edilecek.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler, bu işlemlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetler, TOKİ'ye devredilecek. TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca başlatılmış veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görünenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak.

-BAKANLIKTAKİ PERSONEL TOKİ'YE AKTARILACAK-

Taslakta ayrıca, TOKİ'de artan iş yüküne paralel yeni kadro oluşumu da öngörülüyor.
Buna göre kurumda, 1'i daire başkanı olmak üzere mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, teknik ressam ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin yer aldığı toplam 14 kişilik kadro oluşturulacak.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez teşkilatında Gecekondu Kanunu'nun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüten personel, TOKİ'de ihdas edilen aynı unvanlı bu kadrolara atanmış sayılacak.
Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların mali hakları toplamının, en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar tazminat olarak ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious