Geçici personel de sendika üyesi olabilecek

Geçici personel de sendika üyesi olabilecek.23698
  • Giriş : 30.06.2009 / 10:56:00

Çanakkale İdare Mahkemesi, memur sendikasına üye olan geçici personelin üyeliğinin idarece kabul edilmemesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca ''geçici personel'' statüsünde istihdam edilen 2 kişiyi sendikaya üye yapmak istedi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ise Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda talebi kabul etmedi.

Sendika bunun üzerine Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilgili işlemlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Çanakkale İdare Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun sadece işçi statüsünde çalışanları kapsam dışında bıraktı vurgulanarak, işçi statüsünde olmayan geçici personelin kapsam dışı bırakılamayacağı belirtildi. Dilekçede ayrıca dava konusu işlemin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile sendikal hak ve özgürlüklere aykırılık teşkil ettiği savunuldu.

Sağlık Bakanlığı vekilleri ise geçici personelin, 4688 sayılı Kanun uyarınca kamu görevlisi olmadığını ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürerek, davanın reddini talep etti.

''KAPSAMDA OLDUKLARI TARTIŞMASIZ''

Çanakkale İdare Mahkemesi kararında, 4688 sayılı kanunda işçi statüsünde bulunanlar dışında istisna getirilmediğinden Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personelin kamu görevlisi olduğunun ve 4688 sayılı Yasa kapsamında bulunduğunun tartışmasız olduğu belirtildi.

Öte yandan, yasada yer alan ''adaylık veya deneme süresini tamamlama'' koşulunun sendika üyeliğine engel teşkil edecek şekilde değerlendirilmesinin, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ve sendikal haklara ilişkin hükümlere aykırılık oluşturacağı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

''Bu veriler ışığında 657 sayılı yasanın 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personelin de kamu görevlisi olduğu ve işçi sayılmadığından 4688 sayılı yasa kapsamında bulunduğu tartışmasız olduğundan, söz konusu personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı yönündeki Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işleme istinaden tesis olunan Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı sonucuna varılan dava konusu işlemlerin yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmiştir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*