Geçici personele kadro sınavla

  • Giriş : 05.04.2007 / 00:00:00

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar'da, KİT ve Belediyelerde çalışan geçici işçilerin daimi kadroya alınmasına ilişkin Tasarı TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ancak yapılan değişiklikle daimi kadroya alınacak personel sınava tabi tutulacak. 218 bin 733 geçici işçinin daimi kadroya alınması halinde bütçeye yıllık maliyeti 867 milyon YTL olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, 218 bin, 733 geçici personelin kadroya alınmasını öngören, "Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul'da son anda yapılan değişiklikle daimi kadroya geçmek için sınav şartı getirildi.

Düzenlemeyle birlikte 244 bin çalışandan 218 bin 733 adet çalışan daimi kadroya alınıyor. Tasarı, altı ay ve daha fazla süreyle istihdam edilen işçileri kapsıyor. Geriye kalan altı aydan daha az istihdam edilen 26 bin kamu işçisi ise bu düzenlemeden yararlanamayacak.

DAİMİ KADRO KAPSAMINA ALINACAK KURUMLAR

Yasa kapsamındaki kurumlar şunlar:

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşeküller ile hizmetlerini genel bütçenin transferinden yardım olarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları.

İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikler ve işletmeleri." Bu kapsamdaki kuruluşlarda 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonunda altı aydan fazla süreyle çalışan geçici işçileri yasadan yararlanabilecek. Değişiklikle çalışanların ücretlerinde herhangi bir artış olmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious