Genel Sağlık Sigortası bu hafta meclis gündeminde

  • Giriş : 25.03.2008 / 11:32:00

Faruk Çelik: "Yasa tasarısını bu hafta içinde Genel Kurula almayı düşünüyoruz.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nı bu hafta içinde TBMM Genel Kuruluna almayı düşündüklerini ifade ederek, yasanın yürürlük tarihi konusunda, ''Bazı maddeleri hemen, bazıları Mayıs ayına doğru yürürlüğe girebilir. Ama ağırlıklı olarak Ağustos sonu, Eylül sonu arasında bir şey olur. Bunu bir, iki gün içerisinde netleştireceğiz. 2008'de yürürlüğe girer bu yasa'' dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda, uzlaşmadan yana tavır koyduklarını, ilk günden sosyal taraflara anlattıklarını söyledi.

Bazı kesimlerin bu konudaki tavırlarını bilmedikleri için sürecin uzlaşmasız işletileceği veya göstermelik bir uzlaşma arayışında olunacağını zannettiklerini ifade eden Çelik, bu çerçevede, bütün süreçlerde sosyal tarafları ihmal etmediklerini dile getirdi.

Yasa tasarısının çok ciddi ana parametreleri bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

''Bu yasa ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Bunun görmemezlikten gelmek çok büyük yanlış olur. Durumu kurtaralım diye bir bakış açısı, Türkiye'nin geleceğini karartır. Bu karanlık günleri Türkiye yaşadı. Şu anda sosyal güvenlikle ile ilgili yaşadığımız sıkıntıların altında, yoksullukla ilgili sıkıntıların altında geçmişte sosyal güvenlikte alınan popülist karaların büyük etkisi var.

Yasa tasarısıyla ilgili bugüne kadarki süreçlerde katkıları her defasında ilaveye dönüştürdük. Çünkü onlar işçi kesimini, çalışanları temsil ediyorlardı. Biz de aslında onlarla paydaştık, biz de bakanlık olarak çalışanların mümkün mertebe bu reform çerçevesinde mağdur olmamaları gerektiği düşüncesiyle esneyebildiğimiz kadar, yasayı esnetebileceğimiz kadar esnetmeden yana tavırda olacağımızı söyledik. Genel kurul safhasında da buna açık olduğumuzu söyledik. Genel kurul safhasından sonra da bulunursa eksiğimiz, noksanımız onları da süreçte tamamlarız diye samimi bir şekilde söyledik. Buna inanmayanlar oldu belki ama büyük ölçüde samimiyetimize de inanıldı. Bu son süreçte, bizim çalışanlardan yana tavır koyduğumuzu arkadaşlarımız çok daha iyi gördüler. Gerçekten de önemli düzenlemeler yapıldı, bunları birlikte yaptık. Sosyal tarafların dört dörtlük, yüzde 100'lük bir mutabakat talebi olmasını saygıyla karşılıyorum ama bunun olmayacağını bir yerde biliyoruz. Onların taleplerinin benim tarafımdan yüzde 100 karşılanması nasıl mümkün değilse, benim taleplerimin de yüzde 100 onlar tarafından karşılanması mümkün değildir.''

-TASARIDA GELİNEN SON NOKTA-

Çelik, aylık bağlama oranı konusunda çalışılan süreye göre değişen yüzde 1,5, 2,5, 3,5 gibi farklılıklar olduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen sosyal güvenlik kurumlarında da farklı uygulamalar bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin gerçeklerini dikkate alarak aylık bağlama oranını yüzde 2 ile sınırladıklarını anlatan Çelik, halen çalışan, SSK ve Bağ-Kur'lulardan 3600 gün yani 10 yılı doldurmayanların aylık bağlama oranını yüzde 3 olarak belirlediklerini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu:

''Uzun vadede yüzde 2'lik orandan da istifade edecekleri için bir hak kaybı olmasın dedik. Bu kapsamdakilerin aylık bağlamada bir zarara uğramamaları ve mağduriyet oluşmaması için düzenlemeye gitti. Halen 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 9 yıl çalışmış vatandaşımızın aylık bağlama oranı 3,5 diye hesaplanırken birden 2'ye düşmesi psikolojik sorun da yaratabilirdi. Bunu da dikkate alarak, sosyal devlet olmanın sorumluluğuyla bunu 3600 güne, yani 10 yıla kadar yüzde 3 olarak belirledik. 10 yılı tamamladıklarında da aylık bağlama oranları yüzde 2 olacak. 25 yıldan sonra çalışsalar aylık bağlama oranı yüzde 1,5'tu. Burada da yüzde 2 olacak. Orada da artıları var.''

Prim gün sayısının 9 bin olması konusunda işçilerin, kamu çalışanlarında olduğu gibi iş güvencelerini bulunmadığı konusunda değerlendirmeler yapıldığını belirten Çelik, bunu 50 ve 100'er günlük kademeler şeklinde yapmayı önerdiklerini, ancak bunun anlaşılamadığını ifade etti. Çelik, bu konuda bakanlık olarak çalışanları rahatlatacak düzenleme yapmayı kararlaştırdıklarını ve 7 bin 200'ü önerdiklerini bildirdi. Çelik, ''Sendikaların talepleri de zaten o istikametteydi. 7 bin 200 olmasının sebebi tam 20 yıla karşılık geliyor'' dedi.

Yetim kız çocuklarına verilen evlenme yardımının kendileri içinde bir sorun olmadığını ve yetim kızlardan bir şey kesmek amaçlarının bulunmadığını söyleyen Çelik, 24 aylık evlilik ödeneği uygulamasında istismarlar yaşanması nedeniyle, bu konuda düzenleme yapma niyetinin ortaya çıktığını dile getirdi. Çelik, ''Yetimden kıskandığımız için değil, suistimallere konu olmasın düşüncesiyle böyle bir düzenleme yapmıştık. O da bizim için makul bir talepti'' diye konuştu.

-''65 YAŞ BU TASARININ ÇOK CİDDİ BİR PARAMETRESİ''-

Çelik, 65 yaşla ilgili talepler konusunda, ''Yaş bu yasanın çok ciddi bir parametresidir. Onda esneme yapamayacağımızı söyledik. Onlar ısrar ettiler. Birkaç saat bu konuyu tartıştık. Fakat prim gün sayısında olabilir ama yaşta olamaz dedik'' dedi.

Güncelleme katsayısı konusunun, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı neticesinde gündemlerine girdiğini anlatan Çelik, gelişme hızında emeğin payı ne kadarsa o oranda düzenleme yapmayı öngördüklerini belirtti. Çelik, ''Bu oran TÜİK'in açıklamalarına göre yüzde 26,3, biz bunu 30'a çıkardık. '4-5 puan nedir' diyorlar. 4-5 puan emekli maaşına 5 puan yansımadır. Efendim, 'bunu daha yükseltelim deniyor'. Türkiye'de şu anda çalışan 15 milyon kişi var. Ama Türkiye'de 70 milyon insan var. Geride 55 milyon vatandaşımız daha var. Yüzde 100'ünü buraya verin bir talep olabilir, buna saygı duyduk. Ama sosyal devletin bütün gelişme hızını bu tarafa aktarmak gibi bir bakış açısı doğru olmaz. Objektif ve bilimsel kriterler çerçevesinde hareket etmemiz gerekirdi'' diye konuştu.

-FİİLİ HİZMET ZAMMI-

Fiili hizmet zammına ilişkin taleplerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çelik, şunları kaydetti:

''Fiili hizmet zammı konusunda bu kapsama girenlerin nasıl girdiklerini sorduk arkadaşlara. Filan bakan 'Eskişehirliydi pancarla ilgili şeyler girdi, filan bakan Kütahyalıydı azottakiler alındı'. Yani bu şekilde bilimsel bir veriye dayanmayan bir tablo vardı. Kalıcı bir şey yapıyoruz, kalıcı şeyin de ispat edilir, inandırıcı bilgilerle donanması gerekir. Bunu yaptık. Bize geçerli bir izahat yapılsın hemen dahil etmeye hazırız. Sosyal hayatımızı ilgilendiren konularda sonuna kadar açık davrandık ama kapıyı açamayacağımız ana parametreler vardı, açabileceklerimiz vardı. Açabileceklerimizde de işçiden, çalışandan yana tavrımızı net şekilde koyduk.''

-PRİM GÜN SAYISINDAKİ AZALMA-

Prim gün sayısındaki azalmanın ana parametreler açısından ciddi bir sorun oluşturmayacağını söyleyen Çelik, işçilerin daha kısa zamanda emekliliği hak etme imkanı elde edeceklerini dile getirdi. Çelik, bunun ana parametreleri bozmadığını çünkü 2000 yılından sonra sisteme girenlerin 60 yaşında emekli olacaklarına işaret etti. Çelik, ''Dolayısıyla yaş sınırı zaten olduğu için sistem içerisinde öyle veya böyle kalacaktır vatandaşımız. 20 yılımı doldurdum diye bırakacak değil. Yine çalışacaktır. Çalıştıkça, prim ödedikçe geliri daha da artacaktır'' dedi.

-YÜRÜRLÜK TARİHİ-

Tasarıyı bu hafta içinde TBMM Genel Kuruluna almayı düşündüklerini belirten Çelik, yasanın yürürlük tarihine ilişkin de bilgiler verdi. Çelik, ''Bazı maddeleri hemen, bazıları Mayıs ayına doğru yürürlüğe girebilir. Ama ağırlıklı olarak Ağustos sonu, Eylül sonu arasında bir şey olur. Bunu bir, iki gün içerisinde netleştireceğiz. 2008'de yürürlüğe girer bu yasa'' diye konuştu.

Çelik, tasarıda bundan sonra bir değişikliğin söz konusu olup olamayacağı yönündeki soru üzerine, şunları kaydetti:

''Yararlı değerlendirmelere her zaman açık olacağız. Çünkü bu hepimizin çocuklarını ilgilendiren bir yasa. Ama burada ana parametreleri, ileriye dönük projeksiyon çalışmalarını sarsıcı, onlardaki hedefleri ortadan kaldırıcı düzenlemeler değil bunlar. Sanki bu projeksiyonlarla sosyal güvenlik açıklarını sıfırlamak istiyormuşuz gibi şeyler söyleniyor. Öyle bir hedefimiz yok. Türkiye, sosyal güvenlik açıklarını sürdürülebilir bir noktada tutmak istiyor. Şu anda artarak ve katlanarak gidiyor. Arkadaşlarımız ufak bir sahip çıktılar 1,5 katrilyon liralık bir tasarruf sağladık. Beklenenden daha düşük bir açık sağladık. 26,5 katrilyon lira beklenirken 25 katrilyon lira gerçekleşti. Ufak bir ilgi... Bu yıl daha çok ilgileneceğiz. Devlet bu tasarıyla her yıl toplanan primlerin dörtte bir kadar sisteme katkı sağlayacak. Bunları da dikkate aldığımız zaman Türkiye artık sosyal güvenlik açıklarıyla konuşulmayacak.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious