Genelkurmay'dan arşiv atağı

  • Giriş : 14.11.2006 / 00:00:00

Genelkurmay Başkanlığının ''Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918'' adlı 8 ciltlik kitabın 5. cildi yayınlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dizinin 5. cildinde, tehcir uygulamasında Devletin titizliğini gösteren, Ermeni vatandaşlarının yasal haklarını koruyan icraatların ortaya konulduğu belgeler bulunuyor.

Devletin bu konudaki hassasiyeti, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Ermeni vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz malları üzerinde suistimale kalkışan
Kaymakam Yevanaki ve diğerleri hakkında yapılan soruşturma ve Divan-ı Harbe sevk edilmeleri işlemlerinin orijinal belgeleriyle ortaya konuluyor.

ANADOLU'DA KARIŞIKLIK ÇIKARMAK İSTEYEN DIŞ GÜÇLER

Taşnak, Sosyal Demokrat Hınçak ve Ramgavar örgütlerinin Mısır'da kurdukları 9 kişilik ihtilal komitesinin önde gelen üyesi Arşavir Sahakyan'ın kendi el yazısıyla mahkemeye sunduğu itiraf dilekçesindeki çarpıcı açıklamalar da kitapta yer alıyor.

Kitapta, Sahakyan'ın itiraf dilekçesindeki, ''Balkan Savaşından önce Yunanistan, Anadolu'da bir iç ihtilal ve karışıklık çıkarmak üzere Ermeni Ramgavar örgütüne, 14 bin tüfek, 1 milyondan fazla mermi ve 80 sandık bombayı Pire'de teslim etmiştir. Aynı zamanda Avrupa başkentlerinde de Türkler aleyhinde yoğun propaganda faaliyetleri yapılmıştır'' sözleri, Ermenilere destek veren yurt dışı güçleri gözler önüne seriyor. Kitapta, Sahakyan'ın orijinal dilekçesi 395-397. sayfalarda, Türkçesi ise 83-85. sayfalarda yer alıyor.

ERMENİ YARGIÇLARIN DEVLET ALEYHİNDEKİ FAALİYETLERİ

Kitapta, devletin önemli bürokratik makamlarında görev alan Ermenilerden yargıda görev yapanların çeşitli il mahkemelerindeki devlet aleyhine
faaliyetlerinin belgelerine de yer veriliyor. 38 Ermeni yargıcın isimlerinin bulunduğu listede, Adana Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Refail Kardaşyan'ın ''Ermenilere ilişkin konularda duygusal düşünerek tarafsız davranmamak'', Elazığ Asliye Mahkemesi üyesi Agop Efendi'nin ''Görevden çok Ermenilik gayesi güdüp örgüt üyesi olmak'' gibi suçlarının yanı sıra diğer yargıçların faaliyetlerine dair bilgiler de açığa çıkarılıyor.

ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ERMENİLERE BASKILARI

Ermeni terör örgütlerinin uyguladıkları baskılara maruz kalan Ermeni vatandaşların kendi imzalarıyla orijinal arşiv belgelerindeki ifadeleri de bu baskıda ortaya konuluyor.

Kitabın 81. sayfasında hakkını aramak isteyen Mardiros
Telliyan adlı Ermeni vatandaşa, Hınçak Okul Müdürü Zakaryan, ''Eğer bizi haber verirsen, sen sağ kalmazsın. Çünkü biz 80 bin kişiyiz ve 150 şubemiz var'' diyerek, nasıl baskı uyguladıklarını göz önüne seriyor. Bu baskılara ilişkin ifadeler, sorunun toplumsal boyutunu ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

KİTAPLARIN TEMİNİ

''Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918'' adlı belge kitaplar, Genelkurmay ATASE Başkanlığının satış bürosundan doğrudan alınabileceği gibi Ziraat Bankası Saraçoğlu Şubesi 3408764 No'lu hesaba kitap ücretinin yatırılmasıyla da temin edilebilecek. Kitap ücretinin bankaya yatırılmasının ardından dekont, kitap listesi, kimlik fotokopisi, açık adres ve telefon numarasını Genelkurmay ATASE Başkanlığına (06100 Bakanlıklar/Ankara) posta veya faks (0312 417 01 32) ile iletenler, kitabı ödemeli olarak kargoyla alabilecek.Kitapların 1. ve 2. ciltleri 10 YTL, 3., 4. ve 5. ciltleri ise 15 YTL'ye temin edilebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious