Gerçek işsiz sayısı

Gerçek işsiz sayısı.14643
  • Giriş : 16.01.2008 / 10:49:00

TÜİK'in 2 milyon 458 bin olarak açıkladığı işsiz sayısına, son üç ayda bir gün bile olsa bir işte çalıştığı için 'eksik istihdamda' sayılan 717 bin kişi ile iş verilse çalışmaya hazır ancak umudunu yitirerek iş aramaktan vazgeçmiş 1 milyon 733 bin kişi da

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı iş gücü istatistiklerinde ortaya çıkan işsiz sayısı, buzdağının görünen ucunu yansıtıyor. TÜİK'in kendi istatistiki verilerinde yer alan ayrıntılar, işsiz sayısının açıklanan en az iki katı olduğunu ortaya koyuyor.
TÜİK'in en son Ekim 2007'ye ilişkin olarak 2 milyon 458 bin olarak açıkladığı işsiz sayısına, son üç ayda bir gün bile olsa bir işte çalıştığı için 'eksik istihdamda' sayılan 717 bin kişi ile iş verilse çalışmaya hazır ancak umudunu yitirerek iş aramaktan vazgeçmiş 1 milyon 733 bin kronik işsiz dahil bulunmuyor. Bu kişiler de eklendiğinde toplam işsiz sayısı 4 milyon 908 bine, işsizlik oranı ise yüzde 18.2'ye ulaşıyor.
TÜİK'in daha çok gelişmiş batı ülkelerdeki norm ve standartlara göre oluşturduğu hane halkı iş gücü anketinde, tanımın dar tutulması nedeniyle işsizler gerçek sayının yarısından da az çıkıyor. Anketin yapıldığı üç aylık dönemde; düzensiz olarak belirli sürelerle çalışmış, ancak toplam çalışma süresi 40 saati geçmeyenler 'eksik istihdamda' kabul edilerek, işsiz sayısına dahil edilmiyor. Aynı biçimde, iş olması durumunda çalışmaya hazır olduğu halde, uzun sürelerle iş beklediği için umudunu yitirerek iş aramaktan vaçgeçen çalışma çağındaki kişiler de işsiz sayılmıyor. Bu iki kategorideki kişilerin toplam sayısı resmi işsiz sayısına eşit bulunuyor.

-717 BİN İŞSİZ, 'EKSİK İSTİHDAMDA' SAYILDI-

TÜİK'in en son açıkladığı iş gücü verilerine göre eksik istihdam kategorisine dahil edilerek işsiz sayılmayanlar Ekim 2007 itibariyle 717 bin kişi olarak gerçekleşti. Ancak eksik istihdamda kabul edilenlerin sayısının bir yıl öncesine göre yüzde 11 oranında 89 bin kişi azaldığı belirlendi. 2006'nın Ekim ayı itibariyle eksik istihdam kategorisine dahil edilenlerin sayısı 805 bin olarak belirlenmişti.

-2 MİLYONA YAKIN İŞSİZ, İŞ ARAMAKTAN BIKIP VAZGEÇTİ-

Resmi işsiz sayısını en fazla küçülten ise 'umutsuzlar' oldu. Çalışma çağında olduğu halde uzun sürelerle iş arayıp bulamayan, umudunu yitirdiği için artık iş başvurusu yapmayan ve bu nedenle de 'işsizler' kategorisinden düşenlerin sayısı 1 milyon 733 bin olarak belirlendi. Bu kişilerin sayısında da bir yıl öncesine göre 244 bin kişilik azalma olduğu gözlendi. Ancak, buna rağmen neredeyse resmi işsiz sayısına yakın bir nüfus oluşturan bu kategoridekiler, TÜİK anketi kapsamında öğrenciler, emekliler, özürlüler gibi iş gücüne dahil edilmeyen nüfus kategorisi içinde gösteriliyor.

-GERÇEKTE İŞSİZLER 4.9 MİLYON KİŞİ-

TÜİK'in 2 milyon 458 bin olarak açıkladığı 'resmi işsiz' sayısına, eksik istihdamda kabul edilenler ile umudunu yitirerek iş aramaktan vazgeçenler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısı 4 milyon 908 bine ulaşıyor. Resmi işsizlerde bir yıl önceye göre ortaya çıkan 114 bin kişilik artışa karşılık, olumlu bir gelişme olarak, geniş tanımlı işsiz sayısının 218 bin azaldığı dikkati çekiyor.
Resmi işsiz sayısının iş gücüne oranlanmasıyla hesaplanan işsizlik oranı Ekim 2007 itibariyle yüzde 9.7 çıkarken, gerçek işsiz ve işgücü sayıları baz aldığında işsizlik oranının yüzde 18.2 olduğu belirlendi. Söz konusu oran bir yıl önce de yüzde 18.9 düzeyinde bulunuyordu.

İş gücü durumu (Ekim; Bin kişi)
2007 2006 (%) Sayı
15 yaş ve üzerindeki nüfus 52.796 51.922 1,7 874
İş gücü 25.208 25.148 0,2 60
.Çalışanlar 22.750 22.805 -0,2 -55
..Eksik istihdamdakiler 717 806 -11,0 -89
.Resmi işsizler 2.458 2.344 4,9 114
İşsizlik oranı(%) 9,7 9,3 4,3 -
İşgücüne dahil olmayan nüfus 27.588 26.774 3,0 814
.Çalışmaya hazır olup umudu olm.için iş aramayan 1.733 1.977 -12,3 -244
İşsizler+iş bulma umudunu yitirenler 4.191 4.321 -3,0 -130
İşsizler+iş bulma umudunu yitir.+eksik istihdam 4.908 5.126 -4,3 -218
Eksik istihdam hariç çalışan sayısı 22.033 22.000 0,2 33
İş bulma umudu olmayanlar dahil iş gücü 26.941 27.125 -0,7 -184
İş bulma umudu olm.hariç iş g. dahil olm.nüfus 25.855 24.797 4,3 1.058
GERÇEK İŞSİZLİK ORANI(%) 18,2 18,9
**/
-ÇALIŞANLARIN DA 3.2 MİLYONU 'ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ'-
Öte yandan, Ekim ayı itibariyle eksik istihdamdakiler de dahil 22 milyon 750 bin kişi olan istihdamdaki nüfusun da 3 milyon 154 binini de 'ücretsiz aile işçileri' oluşturuyor. Bunların da 2 milyon 685 bininin tarım sektöründe olduğu dikkati çekiyor. Ancak bu kişilerin konumu, standart istihdam koşulları ve çalışma esaslarının uzağında bulunuyor. Ücretsiz aile işçilerinin önemli bir bölümünü de iş bulamadığı için tarımla ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden, belli bir ücret almayan, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı olmayan kişiler oluşturuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious