Gerekçeli karar açıklandı

Gerekçeli karar açıklandı.59419
  • Giriş : 30.08.2007 / 18:32:00

Trabzonspor-Sivasspor maçının tekrarıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olaylı Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması ile ilgili olarak verilen kararın gerekçeli açıklaması geldi.

Karşılaşmada sahaya atlayan seyirci sayısının 35 olarak verildiği raporda, bu seyircilerin 7 tanesinin futbolculara ulaştığı ve karşılıklı arbede yaşandığı belirtilirken, maçın hakemi Bülent Demirlek'in soyunma odasında, müsabaka hakemleri ile birlikte müsabakanın gözlemcisi ve temsilcisinin bulunduğu bir sırada, "Eğer sahaya çıkarsam Sivasspor Kulübü'nden 3-5 kişiyi atmak zorunda kalırım" dediği belirtildi.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 28.08.2007 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı Trabzonspor-Sivasspor maçının tekrar edilmesiyle ilgili kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli karar şöyle:

12.08.2007 tarihinde Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 Trabzonspor A.Ş. Kulübü lehine devam ederken uzatma dakikalarında hakem tarafından tatil edilen Trabzonspor A.Ş.-Sivasspor Turkcell Süper Lig müsabakası hakkında tanzim edilen dosya (hakem, 4. hakem, temsilci ve gözlemci raporları) incelendi:

12.08.2007 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Sivasspor müsabakasının 89. dakikasında Trabzonspor ceza alanına yakın bölümlerinde Sivasspor lehine bir serbest vuruş verildiği, serbest vuruşa sebep olan Trabzonspor'dan 12 nolu futbolcu ve bu oyuncunun üzerine koşarak gelip iten Sivassporlu futbolcuya hakem tarafından sarı kart gösterildiği, bu serbest vuruş kullanılmadan önce skorbord tarafı kale arkası açık tribününden Trabzonsporlu bir seyircinin sahaya atlayarak, özel güvenlik görevlilerinden sıyrılıp ceza sahasındaki futbolculara doğru koştuğu, Sivassporlu 9 forma nolu Mehmet Yıldız'a Tokat attığı, takım arkadaşlarına yapılan bu saldırı karşısında Sivassporlu bir kısım futbolcunun bu seyirciye karşılık verdikleri, bunun akabinde Trabzonsporlu 35 seyircinin muhtelif tribünlerden sahaya atladığı, bu seyircilerden 7'sinin futbolculara ulaştığı ve karşılıklı arbede yaşandığı, hakemlerin olaylar sırasında yaklaşık 10 dakika orta sahaya yakın bir yerde bekledikleri, olayların yatışmaması ve kargaşa ortamının sürmesi sebebiyle polis koruması altında kapalı tribün altındaki körükten soyunma odasına gittikleri, seyirciler tarafından Sivassporlu futbolculara yapılan fiili ve çirkin saldırıların devam etmesi, Sivassporlu futbolcular tarafından karşılık verilmesi, ayrıca özel güvenlik güçlerinin yetersiz kalması nedeniyle hakemin müsabakayı tatil ettiğini temsilciler aracılığıyla kulüp başkanlarına ilettiği, hakem, 4. hakem ve iki temsilci raporunda belirtilmiştir.

Müsabakada temsilci olarak tribünde görev yapan Metin Demir 27.08.2007 tarihli Ek Raporunda; müsabakanın durmasına sebep olan saha olaylarının yatışmasını takiben hakem soyunma odasına gittiğini, ortamın normale dönmeye başladığını, seyircinin tribünlere döndüğünü belirttiğini, odada müsabaka hakemleri ile birlikte müsabakanın gözlemcisi ve temsilcisi bulunduğu bir sırada hakem Bülent Demirlek'in "Eğer sahaya çıkarsam Sivasspor Kulübü'nden 3-4 oyuncuyu atmak zorunda kalırım" şeklinde görüş beyan ettiğini ve bunun akabinde maçı tatil etme kararını temsilcilere ilettiğini ve temsilcilerin de durumu her iki kulübe bildirmesini talep ettiğini, bu talep neticesinde kararın her iki kulüp başkanına iletildiğini belirtmiştir.

Müsabakada temsilci olarak sahada görev yapan Tufan Öktüren 27.08.2007 tarihli Ek Raporunda; müsabakanın durmasına sebep olan olayların yatışmasını bekledikten ve gerekli tespitleri yaptıktan sonra diğer temsilci ile birlikte durum değerlendirmesi yapmak ve sahadaki olaylar hakkında bilgi vermek için hakem odasına gittiğini, odada müsabaka hakemleri ile birlikte müsabakanın gözlemcisi ve temsilcisi bulunduğu bir sırada hakem Bülent Demirlek'in "Eğer sahaya çıkarsam Sivasspor Kulübü'nden 3-5 oyuncuyu atmak zorunda kalırım" şeklinde görüş beyan ettiğini ve bunun akabinde maçı tatil etme kararını temsilcilere ilettiğini ve temsilcilerin de durumu her iki kulübe bildirmesini talep ettiğini, bu talep neticesinde kararın her iki kulüp başkanına iletildiğini belirtmiştir.

Söz konusu Ek Raporlar doğrultusunda Yönetim Kurulu 28.08.2007 tarih ve ... sayılı toplantısında müsabakanın bir adet gözlemcisi ile iki adet temsilcisinin Ek Raporlarda yer alan hususlarla ilgili görüşlerine başvurma gereği duymuş ve konuyla ilgili temsilciler ile gözlemciyi dinlemiştir. Her iki temsilci de Yönetim Kurulu önündeki beyanlarında; raporlarında yer alan ifadelerini teyiden müsabaka hakeminin soyunma odasında tüm hazır bulunanlar önünde "Eğer sahaya çıkarsam Sivasspor Kulübü'nden 3-5 kişiyi atmak zorunda kalırım" şeklinde görüş bildirdiğini belirtmiştir.

Yukarıda açıklanan saha olaylarının Trabzonspor A.Ş. Kulübü taraftarı seyirciler ile Sivasspor futbolcuları ve masörünün eylemlerinden doğduğu dosyada mevcut hakem, 4. hakem ve 2 temsilci raporu ile sabit bulunmuş ve bu konuda Yönetim Kurulunda tam bir vicdani kanaat oluşmuştur. Hakem; raporlardan da anlaşıldığı üzere müsabakayı seyirciler tarafından Sivassporlu futbolculara yapılan fiili ve çirkin saldırıların devam etmesi, Sivassporlu futbolcular tarafından karşılık verilmesi, ayrıca özel güvenlik güçlerinin yetersiz kalması nedeniyle tatil etmiştir. Bu tatil gerekçesi doğrultusunda olayların Futbol Müsabaka Talimatı 29/b maddesine göre incelenmesi gerekmektedir. İlgili talimat maddesi; seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya fiili eylemleri sonucu, müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde, hakemin müsabakayı tatil ettiğini ilan edeceğini düzenlemektedir. Aynı maddenin ikinci paragrafında ise Yönetim Kurulu'nun bu durum karşısında takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebileceği hüküm altına alınmıştır. 29/b üçüncü paragrafta ise; Federasyon Yönetim Kurulu'nun, karar verirken, maçın hakemleri, gözlemcisi, Federasyon Temsilcisi, Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını göz önünde bulunduracağı, Yönetim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme neticesi, maçın tatil kararını uygun görmemesi halinde, maçın yeniden oynanmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına karar verebileceği düzenlenmiştir.

Müsabaka hakemi tarafından düzenlenen raporda, müsabakanın tatil kararı gerekçesi olarak, sahada çıkan olaylar ve yeterli güvenliğin sağlanamamış olması gösterilmiştir. Geçmiş uygulamalar ve müsabakada meydana gelen olayların ışığında temsilcilerden alınan "Ek Raporlar"da ve akabinde temsilcilerin Yönetim Kurulu huzurunda yapmış olduğu açıklamalarına göre hakemin, raporunda tatil gerekçesi olarak göstermiş olduğu hususlar haricinde, maçın tatiliyle ilgili olmayan bir konuda görüş beyan ettiği, tatil kararını bu saik etkisinde verdiği anlaşılmaktadır. Hakemin raporunda beyan etmiş olduğu tatil gerekçesinden önce Federasyonu temsilen orada bulunanlar önünde açıklamış olduğu "müsabakayı devam ettirmesi halinde müsabakayla ilgili farklı bir sonucun ortaya çıkmasına sebep olacak eylemi ve bu eylemden sonucu sebebiyle kaçınması" yönündeki tavrı, bir müsabakanın neticesi tamamen vereceği kararların sağlıklı ve adaletli olmasına bağlı olan hakemin, müsabaka ile ilgili adil ve sağlıklı bir tatil kararı veremediği yönünde bir kanaat oluşmasına yol açmıştır. Ayrıca Futbol Müsabaka Talimatı'nın 29/b maddesi, hakemin müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde tatil kararı verebileceğini düzenlemiştir. Burada asıl olan hakemin tatil kararını verirken güvenliğin, müsabakanın devamına engel olacak şekilde zafiyete uğradığını ve bu zafiyetin devam etmekte olduğunu tespit ederek sağlıklı bir karar vermesidir. Gerek Ek Raporlar gerekse Yönetim Kurulu huzurundaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere hakemin, temsilcilerin odaya girmesinden sonra bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapmadığı, sahada ve tribünlerde güvenlik ile ilgili tedbirler hakkında temsilcilerle bilgi alışverişinde bulunmayarak tedbirsiz davrandığı bu sebeple maddede yer alan tüm şartların oluşmadığı anlaşılmış, tatil kararının hukuki dayanağı zedelenmiştir. Verilen tatil kararının hukuki temellerden yoksun ve adil olmadığı yönünde Yönetim Kurulu'nda oluşan bu kanaat neticesinde Futbol Müsabaka Talimatı'nın 29/b maddesinin üçüncü paragrafına dayalı olarak karar verme gereği doğmuştur.

Futbol Müsabaka Talimatı 29/b maddesinin üçüncü paragrafı Yönetim Kurulu'na müsabakanın tatil kararını yerinde görmemesi halinde seçimlik iki karar verebilme hakkı tanımıştır. Bunlardan biri müsabakanın yarım kaldığı skoru ile tescili, diğeri ise müsabakanın baştan tekrarı şeklindedir.

Müsabaka uzatma dakikalarında durmuş ve bu dakikadan sonra da hakem tarafından tatil edilmiştir. Futbol müsabakalarında müsabaka skorunun müsabaka bitiş düdüğüne kadar değişebileceği, Futbol oyununun defalarca rastlanmış bir gerçeğidir. Bu sebeple tatil edilen müsabakanın bitiş düdüğüne çok az bir süre kalmış olmasına rağmen normal bir şekilde sonuçlanamamış olması, az da olsa kalan sürede her iki takımın skoru değiştirebileceği gerçeği de göz önünde bulundurularak müsabakanın yarıda kalan skoruyla tescili Futbol oyunu açısından adil görülmemiştir.

Yukarıda açıklananlar neticesinde;

12.08.2007 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Sivasspor müsabakasına ilişkin hakemin tatil kararının uygun görülmemiş olması sebebiyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 29/b maddesi üçüncü paragrafı gereği müsabakanın baştan yeniden oynanmasına; baştan tekrar edilecek müsabakanın Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18/b maddesi gereği tarafsız bir sahada seyircisiz olarak ve ileride belirlenecek bir tarihte oynanmasına; tekrar edilecek müsabakada her iki takımın da tatil edilen müsabakadaki kadrolarında yer alanlar dışında başka bir futbolcu oynatamamasına karar verilmiştir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious