Gizlenen bilanço

  • Giriş : 06.11.2006 / 00:00:00

Rakamlar arasındaki bu büyük fark bazı okuyucularda, Amerikan resmi makamlarınca ilan edilen rakamlara göre oldukça büyük olan bu rakamlar hakkında şüphe doğurabilir.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

1. Amerikan Hükümeti'nden veya Pentagon'dan yayınlanan resmi rakamların gerçek olması veya gerçeğe yakın olması bir çok nedenle mümkün değildir. Çünkü Pentagon'un ölü sayısıyla ilgili günlük yayınladığı rapor teknik yönden kusurludur. Raporun yazıldığı zamandan yayınlandığı zamana kadar geçen sürede gerçekleşen ölümler ve yaralanmalar kaydedilmemekte, dolayısıyla günlük rapora yansımamakta ve yayınlanmamaktadır. Resmi rakamlar doğru olsaydı, Savunma Bakanlığı gerek ilk dönemde Almanya'ya nakilleri sırasında, gerekse daha sonra doğrudan Birleşik Devletler'e nakilleri sırasında Amerikalı askerlerin cenaze törenlerinin çekilmesini ve yayınlanmasını yasaklamazdı. Ayrıca; kesinlikle 3 binden daha çok olan gerçek rakamların, Amerikan kamuoyunun eğilimlerine mutlaka olumsuz etkisi olacaktır. Güçlü bir savaş karşıtı atmosfer oluşturacak, Amerikan siyaset tabakasını ve Irak'ta kalma veya geri çekilme kararlarını etkileyecektir. Bu nedenle, gerçek rakamlar gizlenmektedir.

2. Amerikan resmi rakamlarındaki sorun, sadece resmi olarak açıklanan ölü Amerikalı asker sayısının gerçekten çok aşağıda olmasında gizli değildir. Bunun yanında, ölü ve yaralıları kurtarma operasyonları sırasında, Almanya veya komşu ülkelerin hastanelerine nakilleri sırasında ölen askerleri de kapsamamaktadır. Yine bu rakamlar, dışişlerinde görevli Amerikalı memurları, Amerikalı müteahhitleri ve paralı Amerikan askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlığına sahip olmadığı halde Amerikan ordusunda savaşan ve direniş eylemleri sırasında Irak'ta ölen askerleri de kapsamamaktadır. Reuters, 10.10.2006'da yayınladığı bir haberde, Irak'taki mevcut sivil müteahhit sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu bildirdi. Bu sayı, bağımsız ve kişisel olarak çalışanları, şoförleri, tercümanları, elektrik teknisyenlerini ve aşçıları, büro ve alan işlerinde Amerikan askerlerine yardım eden diğer bazı grupları kapsamaktadır. Amerikan Çalışma Bakanlığı'na göre, 2005 yılı Kasım ayına kadar bu gruptan ölenlerin sayısı 428 ve yaralıların sayısı ise 3963'tür. Böylece, yine aynı kaynağa göre ve Reuters'in önceki haberine göre, ölü sayısı 647'ye çıkmaktadır. Tabii ki bunlar, Birleşik Devletler'in günlük olarak yayınladığı Amerikalı ölüler arasında sayılmamaktadır.

3. Amerikalı ölülerin sayısından bahsederken, Irak'ta günlük olarak kendilerine karşı gerçekleştirilen operasyonların hacmini mutlaka gözönünde bulundurmak gerekir. Washington Post gazetesinde çalışan Amerikalı ünlü gazeteci Bob Woodward'ın söylediğine göre, Amerikan güçlerine karşı haftalık yaklaşık 800 ile 900 arası saldırı ve operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu da, saatte ortalama dört saldırı ve günlük 100'den fazla saldırı demektir. Bu haberi, Iraklı direniş gruplarından birinin açıklamalarıyla karşılaştırınca haberin doğruya oldukça yakın olduğunu görürüz. Irak İslam Ordusu, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, son dört ayda gerçekleştirdiği çeşitli askeri operasyonların sayısının 2600'e ulaştığını belirtti. Bu, günde yaklaşık 22 operasyon demektir. Tek bir direniş grubunun günde 22 operasyon gerçekleştirmesi de; "Mücahitler Ordusu", "Raşidîn Ordusu", "Ensaru's- Sünne", "Mücahitler Şurası Meclisi", "Yirmi Devrimi Tugayları" , "Fatihler Ordusu" ve benzeri etkin direniş gruplarının bulunduğu bir ortamda direniş güçlerinin günlük 100 operasyon gerçekleştirmesinin mümkün olduğu anlamına gelmektedir.

4. Amerikalı ölü sayısıyla ilgili bu yazıdaki en yüksek rakamı ele alacak olursak, ki bu ölü sayısının 33.693'e ulaştığını söyleyen "El-Muhtasar" sitesinin verdiği rakamdır, bu rakam Irak'ta bulunan Amerikan askeri sayısına, müteahhitlerin sayısına ve bunlara karşı düzenlenen operasyonlara oranla büyük bir rakam sayılmaz. Irak'taki Amerikalıların sayısı: Varlığı itiraf edilen askerler (144 bin) + asker olarak kabul edilmeyenler ve öldükleri zaman Pantagon'un listesinde isimleri hiçbir şekilde yer almayanlar (100 bin).

Ünlü Brookings Enstitüsü'nün 19 Ekim 2006'da yayınladığı; Irak direnişi, Irak içindeki direnişçilerin ve dışarıdan gelen gönüllülerin sayısı, Irak'ın ekonomik, sağlık ve güvenlik açılarından durumu gibi konulardaki rakamları ve değişimleri izleyen 57 sayfalık rapora göre, Irak'ta 162 bin müttefik güçler askeri vardı ve bunlardan 144 bini Amerikan askeriydi. Reuters'in haberine göre ise, 100 bin civarında müteahhit ve onlara bağlı çalışan Amerikalılar vardı. Bu, El-Muhtasar sitesine göre, ölü sayısının Irak'ta bulunan ve tümü 244 bini bulan Amerikalılara oranının %13.8 olduğunu gösterir ki, bu da makul bir orandır. Sadece Irak'taki askerlere oranı yaklaşık %1.9 ve Irak'taki tüm Amerikalılara oranı yalnızca %1.1 olan resmi açıklamaların tersine, mümkün olabilecek bir orandır.

5. Irak'taki mücahitlerin operasyonlarını gösteren video kasetlerin Amerikan resmi rakamlarını yalanlamada büyük etkisi olmaktadır. Düşman üzerinde bıraktığı ve çoğu zaman bizzat tasvir edilen operasyonu aşan psikolojik ve medyatik etkisi bir yana, bu kasetlerin sayı ve donanım bakımından sarsılmış haldeki düşmanın durumunu yansıtan birer ayna olduğunu söyleyebiliriz. Irak İslam Ordusu'nun yayınladığı "Bağdat Avcısı" gibi küçük bir kaset bile, Amerikan kaynaklarının verdiği rakamların doğru olmadığı düşüncesini oluşturabilmektedir. Irak İslam Ordusu'nun keskin nişancı birliği, yaklaşık 666 Amerikan askeri öldürmüştür. (Bunların çoğu videoya çekilmiştir.) Tek bir grubun keskin nişancıları tarafından öldürülenlerin, açıklanan resmi rakamların yaklaşık dörtte birini oluşturduğu kabul edilebilir mi?! Bu kesinlikle makul bir şey değildir. Bu, ölen Amerikalıların sayısının çok daha fazla olmasını gerektirir. Özellikle de, medya organları ve hatta Amerikan Yönetimi, keskin nişancılar tarafından öldürülen Amerikalılar olduğundan hiçbir zaman bahsetmemişlerdir. Dolayısıyla ve büyük olasılıkla, bunlar hiç hesaba katılmamışlardır. Bu gibi kasetler olmasaydı, bu kadar sayıda Amerikan askerinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü öğrenemeyecektik.

6. Amerikan resmi kaynaklarının yayınladığı rakamları doğru farzedersek, bu, Amerikan Ordusu'nun hiçbir sorun yaşamadığı anlamına gelir. Çünkü kaybı oldukça azdır; halihazırda 144 bine varan asker sayısıyla Irak'taki Amerikan Ordusu'nun tümünün yaklaşık %1.9'unu teşkil etmektedir. Fakat resmi göstergeler gerçekten de hiçbir sorun olmadığını gösteriyor mu, yoksa tersi mi doğru?.

A- Pentagon'un sunduğu çekici imkanlara rağmen Amerikan Ordusu'nun asker bulmakta zorlanması nasıl açıklanacak? Pentagon, orduya yeni katılanlara 20 bin dolara kadar nakit para vermekte, 60 bin dolara kadar eğitim masraflarını karşılamaktadır. Ayrıca, normalin üstünde becerilere sahip olan özel kuvvetler birimlerine katılanların bazılarına 150 bin dolara kadar teşvik ödülü vermektedir. Bunlara ilave olarak; Amerikan Yönetimi, Amerikan Ordusu'nda görev yapan yabancılara vatandaşlık hakkı vermektedir. Daha önceki teşvikler başarısız olduğu için Bush, 2003 yılı Kasım ayında vatandaşlık muamelelerini 3 yıldan 1 yıla indiren bir kanunu imzalamıştır. Bu politika sayesinde 2004 yılında 7.500 asker Amerikan vatandaşlığına hak kazanmıştır ki bu, Vietnam Savaşı'ndan beri en yüksek orandır.

Amerikan Ordusu'nda hizmet etmek isteyenler için bu kadar çok çekici imkanlar sunulurken, niçin Amerikan Ordusu asker bulmakta sıkıntı yaşamaktadır?! Gönüllüler, orduya katılmaktan niçin kaçınmaktadırlar?! Amerikan Ordusu'nun insan kaybı çok büyük olduğu ve ileri de onlardan biri olmaktan korktuğu için değil mi? Ordusu büyük kayıplar vermiyorsa ve sürekli kan kaybetmiyorsa, Pentagon niçin orduya katılmak isteyenlere bu kadar çekici imkanlar sunmaya mecbur kalıyor?!! Irak'ta ölen çok sayıda askerin boşluğunu doldurmak ve bu büyük kaybı telafi etmek için değil mi?

B- "Amerikan Ordusu'nun Irak'ta çöküşünün belirtileri" başlıklı daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi, Amerikan Ordusu'nun tek sorunu asker bulamamak değildir. Bilakis silahlı kuvvetler, askerlerini orduda tutmakta da sorun yaşamaktadır. Çünkü orduya yeni katılanların yaklaşık %30'u altı ay içerisinde orduyu terketmektedir. Bazıları ise, gençlerin orduya katılmadan önceki günlük deneyimleriyle eğitim sırasındaki askerlik yaşantısı arasındaki büyük fark nedeniyle orduyu terketmektedir. Bu da orduyu, askerlik hizmetinin ölçütlerinde indirime gitmeye mecbur bırakmıştır. Komutanlara hitaben yayınlanan bir askeri belgede, bedensel yetersizlik, hastalık dışı verim düşüklüğü, hamilelik, içki müptelalığı veya uyuşturucu kullanımı gibi nedenlerle askerlerin ordudan atılmamaları istenmiştir. Bu, Irak'ta çok sayıda ölen arkadaşlarından doğan boşluğu dolduracak yeterli sayıda asker bulabilmek içindir.

C- Amerikan Ordusu'nun verdiği asker kaybı az ise, askerlikten kaçma olayları neyle açıklanabilir?! Pentagon, Irak Savaşı'nın başından beri, 5500 askerin askerlik hizmetinden kaçtığını itiraf etmiştir. Silahlı kuvvetleri terketmek isteyenlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulan "kırmızı hat"tı arayanların 2001'de arayanlardan iki kat fazla olduğu açıklanmıştır. Bu telefon hattı geçen sene, 33 bin aramaya cevap vermiştir!!

D- Amerikan Ordusu için işler yolunda gidiyorsa ve ölen asker sayısı çok küçükse, niçin Amerikan Yönetimi Irak'ta görev süreleri sona eren askerlerin Irak'tan ayrılmalarını yasaklayan kararlar yayınlamaktadır? Institute for Policy Studies (IPS)'in 31.08.2005 tarihinde yayınladığı bir rapora göre, Irak'tan ayrılmayı yasaklayan kararlar 14 binden fazla askeri kapsamaktadır. (Görev bitiş tarihleri belli olmadan Irak'ta görev yapan askerlerin toplamının yaklaşık %10'u). Bu askerler, Irak'tan ayrılmak için topluca başvuruda bulunmaya hazırlanmaktadırlar.

Amerikalıların Irak'taki kaybını gösteren yaklaşık sayı

Yukarıda zikredilen verileri gözönüne alarak konuyu özetleyecek olursak, Irak'ta ölen Amerikalılarla ilgili dört ana rakamın var olduğunu görürüz:

(2790 ölü): Amerikan resmi makamlarının açıkladığı rakam.
(15.000'i aşkın ölü): Bağımsız yabancı kaynakların tahminleri.
(25.000'i aşkın ölü): Irak'taki direniş gruplarının (Irak İslam Ordusu) açıkladığı rakam.
(33.693 ölü): Arapça haber sitelerinin (El-Muhtasar) açıkladığı rakam.

Bu son üç rakamın ortalaması 24.000'i aşkın ölüye denk gelmektedir ki, bunun Irak'ta ölen Amerikalı sayısı için mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakam bir çok gerçekle, daha önce bahsi geçen verilerle ve belgelerle uyuşmaktadır. Bu rakam, Irak'ta bulunan toplam Amerikalı sayısının yaklaşık % 9.8'ini teşkil etmektedir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious