Global Yatırım'dan doğalgaz açıklaması

Global Yatırım'dan doğalgaz açıklaması.11733
  • Giriş : 28.01.2009 / 18:43:00

Global Yatırım Holding, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ihalesine teklif veren Ortak Girişim Grubu ile ihaleyi yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtilaf olduğunu ortaya koydu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik


Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş (Başkent Gaz) hisselerinin tamamının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ihale şartnamesinin İhalenin Onayı başlıklı 14. maddesinde ihalenin onaylanması sürecinin düzenlendiği kaydedildi.

Buna göre ihalenin onaylanabilmesi için Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) izinlerinin alınmasının ön şart olarak düzenlendiği ve izinlerin ardından ihalenin, belediye tarafından onaylanmasıyla kesinleşeceği, ihale sonucunun Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtildi.

İhale şartnamesinin 15. maddesinde Hisse Alım Satım Sözleşmesini imzalayacak olan ve yüzde 51'ini Global-Energaz Ortak Girişim Grubu'nun oluşturacağı yeni anonim şirketin, ihalenin, şartnamenin 14. maddesi uyarınca onaylanmasının ardından 45 gün içinde kurulması ve Başkent Gaz hisselerini devralması gerektiği anlatıldı.

Açıklama tarihine değin yalnızca Rekabet Kurumunun izninin alındığı, EPDK incelemesi açısından da, Ortak Girişim Grubu'na (OGG) ilişkin gerekli tüm evrakların EPDK'ya sunulmak üzere belediyeye teslim edildiği yani ihalenin onaylanması ve kesinleşmesi için gerekli ön şartların henüz oluşmadığı ifade edildi.

Botaş'ın, Belediye'ye ödenecek özelleştirme bedelinin haczi konusunda şirkete ve OGG'ye haciz ihbarnameleri gönderdiği hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

''Söz konusu hacizler belediyeye ihbar edilmiş ve görüşleri sorulmuştur. Belediye, söz konusu hacizlerin 'yok' hükmünde olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini OGG'ye bir yazı ile bildirerek özelleştirme bedelinin tamamının belediyeye ödenmesini istemiştir ki kanundan doğan haciz ve icra yetkisi bulunan Botaş'ın haczinin herhangi bir yasal mesnede dayanmadan kendiliğinden yok sayılmasını talep eden söz konusu belediye yazısı açıkça hukuka aykırıdır.''

-''ÖZELLEŞTİRME SÜRECİNE GİRMİŞ KURUMU MALİ DESTEK OLARAK GÖRME GİRİŞİMLERİ...''-

Açıklamada, ihale gününün ardından devir alma surecinde Başkent Gaz nezdinde yapılan incelemelerde gaz tüketimi ile alımı ve doğalgaz sayaçlarıyla ilgili olarak EGO döneminde 2002 yılından itibaren başlamak üzere 2007 yılına kadar ''önemli eksiklikler'' görüldüğü, bu konuda Belediye ve düzenleyici kurumlar nezdinde girişimler olduğu ancak henüz belediyeden taraflarına bu konuda herhangi bir bilgi veya belge ulaşmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

''Bu aksaklık ve eksikliklerin bir dönemi hakkında düzenleyici kurumlar tarafından cezai işlem de yapılmış olup son dönemde de bu konu bazı basın yayın organlarına yansımıştır. Keza ihale dokümanları arasında yer alan mali tablolarda önemli bir kötüleşmeye sebep olacak şekilde, 86,5 milyon TL 30 Haziran 2008 itibarıyla Ankara Belediyesi tarafından BaşkentGaz hesaplarından çekilmiştir.''

İhalenin iptali için TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından Danıştay'a açılan davanın ve izin sürecinin, Botaş'ın haczi konusundaki ihtilaf ve ihalenin iptaline davanın sürmesine rağmen, belediyenin ''özelleştirme sürecine girmiş olan kurumu mali destek olarak görme girişimleri'' kapsamında ve ''hiçbir hukuki mesnedi bulunmayacak bir şekilde'', ihaleye iştirak aşamasında OGG'nin verdiği 50 milyon dolarlık banka teminat mektubunun nakde çevrilmesi amacıyla bankaya müracaat ettiği belirtildi.

Belediyenin bankaya bu şekilde ''haksız'' müracaatta bulunma ihtimaline binaen, söz konusu teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla daha önce mahkemeye yapılan başvuru sonucunda mahkemenin, ''teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı'' verdiği anlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Mahkeme kararı, teminat mektubunu veren bankaya tebliğ edilmiş ve teminat mektubunun nakde çevrilmesi talebi işlem yapılmaksızın durdurulmuştur. İhtiyati tedbir kararının devamı olmak üzere Belediye'ye borçlu olmadığımızın tespiti ve teminat mektubunun iadesi taleplerini içeren 'muarazanın men'i ve menfi tespit' davası açılmıştır.

Sonuç olarak, ihaleye teklif veren Ortak Girişim Grubu ile ihaleyi yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yukarıda belirtilen ve delilleri, yargılama sırasında ortaya konacak ciddi bir hukuki ihtilaf bulunmaktadır. Bu ihtilafların sonuçlandırılması ve takdir yetkisi münhasıran yargı mercilerine ait bulunmaktadır. İlgili yargı merci dava ile birlikte bir ihtiyati tedbir kararı vermeyi uygun bulmuştur. Yargının bu faaliyetine müdahale eder biçimde konuyu siyasi bir atraksiyon refleksi ile kamuoyuna sunup, yargı üzerinde baskı yapma girişimlerini esefle kınıyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*