Gökçek gazda devre dışı bırakıldı

Gökçek gazda devre dışı bırakıldı.12333
  • Giriş : 05.07.2009 / 09:58:00

İhalesi Açık Artırma ve Teminat Yakma Olaylarıyla Büyük Tartışma Yaratan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım, Özelleştirme Kapsam ve Programına Alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İhalesi açık artırma ve teminat yakma olaylarıyla büyük tartışma yaratan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım, Özelleştirme kapsam ve programına alındı.
Yasada satılması için öngörülen süre dolduğu için devri yapılan şirketin yönetimi de Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) verildi. ÖİB özelleştirmeyi gerçekleştirip elde edilen gelirle şirketin Botaş ve Hazine'ye olan borçlarını ödeyecek.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 2 Temmuz tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Geçici 3. maddesinin (e) bendi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca; Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına (Belediye) ait hisselerin Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Kurul kararının alındığı tarih itibariyle; söz konusu hisselerin başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmesine, Şirketin Belediye ile olan ilişkisinin kesilerek İdareye bağlanmasına, söz konusu hisselerin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

ÖİB tarafından Özelleştirme neticesinde elde edilen gelirlerden, Özelleştirme giderlerinin (Şirketin özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının ve sermaye artırımı dahil Şirkette idari, mali ve hukuki yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği harcamalar ile sair giderler) düşülmesininin ardından, Botaş ve Hazine'ye olan borçların ödemesi yapıldıktan sonra, arta kalan tutar Belediye'ye aktarılacak. Özelleştirme işlemleri iki yıl içerisinde tamamlanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*