Görüntülü telefon devri

  • Giriş : 16.02.2007 / 00:00:00

Görüntülü telefon devrini başlatacak 3. Nesil(3N) lisanslarının açılmasına ilişkin yetkilendirme planı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile A lisansı için 252 milyon euro, B lisansı için 224 milyon euro, C lisansı için 196 milyon euro, D lisansı için 140 milyon euro bedelle 6 içinde ihaleye çıkılacak. Bu kapsamda, 4 işletmecinin yetkilendirilmesine karar verilirken, gelecek taleplere göre işletmeci sayısı artırılabilecek. Yetkilendirme süresi de 20 yıl olarak belirlendi. İhalenin kapalı teklif ya da pazarlık usulü yapılması öngörüldü.

NÜFUSUN YÜZDE 50'Sİ

Karara göre, sözleşmenin imzalanmasını izleyen 3 yıllık sürede işletmeci Türkiye nüfusunun en az yüzde 25'ini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 yıl içinde de yüzde 50'isini kapsama içine almakla yükümlü olacak. Mevzuatlara aykırı olmaması koşuluyla işletmeciler, kendi aralarında dolaşım anlaşmaları yapabilecek.

HİZMET KALİTESİ ZORUNLULUĞU

İşletmeci, kapsama alanında kurum düzenlemelerine, karar ve tavsiye kararlarına uygun hizmet kalitesi vermekle yükümlü tutuluyor. Kurumun istemi üzerine, yılda en fazla iki adet (yerleşim yeri) işletmeci tarafından öncelikli olarak kapsama alanı içine alınacak. İşletmeciler, yetkilendirme kapsamında telekomünikasyon altyapısını talep etmeleri durumunda, kendilerine ait olmayan mobil telekomünikasyon şebekelerini kullanarak, hizmet vermeye yetkili diğer işletmecilerin kullanımına, ilgili mevzuat kapsamında sunacak.
İşletmecilerin, yeni kuracakları kuleleri, direkleri, boruları, konteynırları, kanalları, enerji nakil hatlarını ve benzeri altyapı niteliğindeki tesisleri öncelikli olarak tesis paylaşımı yoluyla temin etmeleri esası getiriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious