Gözyaşı rahmettir

  • Giriş : 04.03.2007 / 00:00:00

Ağlamak güzeldir, süzülünce yaşlar gözünden utanma

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Gözyaşları diğer bazı canlılarda salgılanmaktaysa da hissi faktörlerden ötürü ağlayan tek canlı insandır. Gözyaşı, göz küresinin ön yüzeyinin kurumasını, mikrop kapmasını engeller ve bu kısma girecek yabancı cisimlerin kayarak gözün kenarına taşınmasını sağlar. Gözlerde, gözbebeklerini büyütüp küçülten, gözün hareketlerini sağlayan birçok kas da bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı gözün refleks hareketlerini sağlar.

Meselâ kirpiklere dokunmak veya yabancı bir cismin temasıyla gözlerin kapanması bu kaslar vasıtasıyladır. Bütün bu karmakarışık hâdiseleri, hem de binlercesini milyarlarca fertte, hiçbir karışıklığa sebebiyet vermeden ayarlayan Kudret'i görmeyip de olup biten şeyleri “tesadüf veya kendi kendine oluştu” gibi manasız şeylerle izaha kalkışmak basiretli insanların işi olmasa gerek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious