Grup Yorum dinlemek suç!

Grup Yorum'un şarkı sözleri 'terör örgütü propagandası' kapsamında değerlendirildi.

<p>
<span class=”contextual” id=”contextual”>Birçok radyo ve televizyonda klip ve şarkıları yayınlanan ve çok sayıda albümü çıkan Grup Yorum’un şarkı sözleri ‘terör örgütü propagandası’ kapsamında değerlendirildi. İşyeri bilgisayarında Grup Yorum’un Kürtçe ve Türkçe şarkıların sözleri bulunan Berivan Doğan, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.<br />
<br />
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak çalışan Eğitim-Sen İstanbul 8 Nolu Şubesi eski yöneticilerinden Berivan Doğan hakkında, Müdür Yardımcısı Ahmet Koçibar tarafından bilgisayarında usulsüz ve izinsiz bir şekilde yaptırılan arama sonucunda bulunan Grup Yorum’un Kürtçe ve Türkçe şarkılarının sözlerinden ötürü, 2006 yılında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. Beşiktaş 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianamenin kabul edilmesi üzerine dava süreci başlamış, savcılık ‘müsnet suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak, Doğan hakkında 27 Şubat 2007 tarihinde beraat kararı verilmişti.<br />
<br />
Ancak, daha sonra beraat kararının bir diğer cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığı 1 Haziran 2010 tarihinde bu kararı bozarak, tekrar 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. Bu kez Yargıtay kararına uyarak hareket eden mahkeme ise, 22 Eylül 2011 tarihindeki duruşmada Doğan hakkında TCK’ın 220/8 maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve sanığın kişiliği göz önüne alınarak, 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK’nın 62’ınci maddesi gereğince cezasının 10 aya indirilmesine karar verdi.<br />
<br />
<b>MÜDÜR YARDIMCISININ KİNİ!</b><br />
<br />
<br />
<br />
BirGün’e konuşan Berivan Doğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalıştığı dönemde yaşadıklarını anlattı. Tüzüğünde anadilde öğrenimi savunan Eğitim-Sen’in kapatma davasıyla karşı karşıya kaldığı bir süreçte, sendikanın İstanbul 8 Nolu Şube yönetim kurulu üyesi olan Doğan, kapatma davasıyla birlikte sendika üzerindeki baskının çok arttığı ve bunlara karşı daha çok sokağa çıkılan bir süreçte eylemlere katıldığı için işyerinde giderek artan bir tahammülsüzlükle karşı karşıya kaldığını söyledi. İşyerinde, kendisi hakkında suç delili aranan Doğan, önce görev yaptığı hukuk biriminden keyfi bir biçimde, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınarak, görev yeri değiştirilmiş. Sendika yöneticilerine çalıştıkları yerde gereken kolaylığın sağlanacağına dair genelge ve yönetmelikler mevcutken, ancak Doğan’ın görev yeri isteği dışında değiştirilerek cezalandırılmış.<br />
<br />
<b>ŞARKILAR ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN</b><br />
<br />
<br />
Doğan aleyhindeki gelişmeler bununla da sınırlı kalmamış. 1 Mayıs 2006 tarihinde Doğan’ın işçi bayramını kutlamak üzere mitinge katılmasından istifade eden İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Koçibar, usulsüz bir şekilde Doğan’ın haberi ve avukat olmaksızın zimmetindeki bilgisayarında arama yaptırmış. Arama sonucunda, Doğan’ın bilgisayarında dosya halinde bulunan Grup Yorum’a ait Kürtçe, Türkçe şiirler ve şarkıların bulunduğu PDF dosyası ‘örgütsel doküman’ olarak ‘ele geçirilmiş’. Bu ‘örgütsel dökümanlar’la Doğan hakkında işyerinde soruşturma açılmış.<br />
<br />
<b>DERİN İNCELEME</b><br />
<br />
<br />
Yapılan soruşturma sonucunda Doğan’a ilk önce kınama cezası verilmiş. Ardından, söz konusu dökümanla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tarafından, bölücü ve ideolojik suçların neler olduğuna dair yayınlanmış bir eser bulunmadığı için Doğan’a ayrıca bir ceza verilmemiş. Bu gelişmelerin dışında bir de, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2004 tarihli kararıyla yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği” ve “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda 180 saat süreli “Kürtçe Kurs Programı”nın resmiyet kazanması sonucunda yasaklı bir durum olmadığı belirtilerek, dosya iade edilmiş.<br />
<br />
<b>SUÇ DELİLİ ŞARKI SÖZLERİ</b><br />
<br />
Ancak Müdür Yardımcısı Koçibar, dosyanın daha detaylı incelenmesi konusunda müfettişlere tekrar bir yazı yazarak, soruşturmanın derinleştirilmesini talep etmiş. Bununla da yetinmeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda Doğan hakkında dava açılması talebiyle dosyayı Beşiktaş 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve “Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 11 Mayıs 2006 tarihinde hazırlanan iddianamede, şu ifadelere yer alıyor:<br />
<br />
“Şüphelinin, Cağaoğlu’nda bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait binada kullanmış olduğu bilgisayarda, ‘İstanbul Berivan –Belgeler –Berivan Yeni klasör’ yolunda, ‘şarkı sözleri PDF’ dosyasının bulunduğu ve bu dosya içerisinde Kürtçe, Türkçe şiir, şarkı, marşların, ayrıca yasadışı DHPK/ C ve PKK terör örgütü üyelerinin genelde kullandıkları siyasi ve ideolojik içerikli yazılarla şiirlerin yer alması nedeni ile şüphelinin bu şekilde internet yoluyla terör örgütü propagandası yaptığı, CMK 175. maddesi gereğince iddianamenin kabulüne karar verilmesi, şüphelinin atılı suçtan hareketine uyan TCK 220/8. Maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu hukuku adına talep ve iddia olunur.”<br />
<br />
<b>”YARGI HERKESE GÖZDAĞI VERDİ”</b><br />
<br />
<br />
TRT 6’yı açmakla övünen ve Kürt dilinin üzerindeki baskıları kaldırdığını öne süren zihniyetin aynı zamanda Kürtçe şarkıları ‘terör örgütü propagandası’ saydığına dikkat çeken Berivan Doğan, şunları kaydetti:<br />
<br />
“Bir ülke düşünün ki hem ileri demokrasiden söz ediyor, hem Kürt açılımı yapıyor sanatçılara çağrı yapıyor, 12 Eylül ile hesaplaşacağını söylüyor. Ama bir yandan da halkın türkülerini her dilde söyleyen ve son 150 bin kişilik konseriyle halka mal olmuş bir grubun seslendirdiği şarkıları bilgisayarımda bulundurmamı terör suçu sayıyor. Yargı değişen siyasi atmosfere göre karar veriyor. Önce beraat veren mahkemenin, Kürt halkına ve emekçilere saldırıların yoğunlaştığı bugünlerde bu kararı vermesi, tüm emekçilere gözdağı verilmesi anlamını taşıyor. Bu baskıları kaldırmanın tek yolu daha kararlı mücadele etmekten.”<br />
<br />
Kararı temiz etmeye hazırlanan Berivan Doğan’ın avukatı Metin İriz ise bu yargılanmanın haksız bir yargılama olduğunu vurgulayarak, iç hukuk yolları tükendiği durumunda davayı AİHM’e götüreceklerini söyledi.</span></p>
<p>
<strong>MUHALİF GAZETE</strong></p>