Guatr hastalığında ne zaman ameliyat

  • Giriş : 17.08.2006 / 00:00:00

Guatr hastalığında en etkin tedavi, oluşumunu önlemek bunun için de iyotlu tuz kullanmak...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ancak büyüme varsa doktorunuzun vereceği karara göre cerrahi tedavi de gerekebilir
Tiroid bezinin büyümesi sonucu gelişen guatr hastalığının tüm hastalıklarda olduğu gibi erken tanısı çok önemli. Acıbadem Hastanesi uzmanlarının verdikleri bilgiye göre tanıda klinik değerlendirme ve fizik muayenenin yanı sıra laboratuvar tetkikleri de çok yardımcı oluyor. Ultrasonografi ve sintigrafi hem tanının doğrulanmasında hem de kanser olasılığının değerlendirilmesinde ciddi katkı sağlıyor. Nodüllü guatrlarda böyle bir olasılık akıldan geçiyorsa, mutlaka şüpheli nodülden poliklinik şartlarında veya radyoloji bölümünde ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi ile hücre örneği elde edilmeli ve bu örnek deneyimli bir patolog tarafından değerlendirilmelidir.

KANSER ŞÜPHESİ VARSA

Guatrı önlemek için gıda ürünleriyle iyot alımının artırılması en etkin yöntem. Tiroid bezinde nodül veya nodüller gelişmiş olan kişilerin bir bölümünde cerrahi tedavi gerekir. Birden fazla nodülü olan hastalarda cerrahi tedavi önerilmesini gerektiren en önemli neden nodüllerden herhangi birinde kanser tanısı ya da şüphesi olmasıdır. Ameliyat sonrası hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde tiroid bezinde tekrar büyüme saptanması, ameliyatta geride daha az miktarda tiroid dokusu bırakılmasını daha tercih edilir hale getirmiştir. Günümüzde bazı merkezlerde tiroid bezinin tamamının çıkartılması olan ''total tiriodektomi'' uygun hastalarda standart cerrahi olarak yerini aldı. Geride doku bırakılan hastalarda ise tiroid hormon düzeylerine bakılıyor ve düzey düşük ise, dışarıdan tiroid hormonu veriliyor.

TEKRAR BÜYÜRSE

Tiroid hormon düzeyleri normal sınırlardaki hastalarda dahi tiroid bezinin tekrar büyümesi olasılığını azaltmak için belli bir süreyle tiroid hormonu verilerek, tiroid bezini uyaran Tiroid Stimülan Horman (TSH) düzeyi alt sınırlarda tutuluyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious