Gül, Cumhuriyet'e tekzip yayınlattı

  • Giriş : 07.06.2007 / 18:26:00
  • Güncelleme : 07.06.2007 / 20:15:41

Bakan Abdullah Gül, Cumhuriyet gazetesinde tekzip yayınlattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Düzeltme ve cevap
Mezkûr haberde, müvekkil Sayın Abdullah Gül 'ün, "Türkiye'de Cumhuriyetin sonu geldi... Kesinlikle laik sistemi değiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandığı iddia edilmiştir. Bu ibare kesinlikle müvekkilime ait değildir.

Herkesin malumu olduğu üzere laiklik ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez şekilde hüküm bulmuş ve korunmuş değerleridir. Kamuoyunun gözleri önünde süregelen siyasi kariyeri boyunca böyle bir fikre sahip olmadığı tüm Türk halkı tarafından bilinen, bu husus üstlendiği tüm görevlerde gerek faaliyetleriyle, gerekse açıklamalarıyla sabit olan müvekkilim Sayın Abdullah Gül aleyhine ağır, haksız ve tamamen gerçek dışı beyanlarla saldırmanın hiçbir hukuk kuralıyla bağdaşamayacağı net ve açıktır.

Bununla birlikte, müvekkile ait olduğu iddia edilen ve gazetenizde sürmanşet olarak verilen ibarelerin suça konu olması gereken ifadeler olduğu dikkate alındığında, bugüne kadar ve bu sebeple müvekkil aleyhinde yargısal talep veya kararlar olması gerekeceği de aşikârdır. Müvekkilim hakkında böyle bir yargı kararı olmadığı gibi, bu sebeple herhangi bir dava da açılmış değildir. Çünkü bu ifadeler müvekkile ait değildir.

Müvekkilimize karşı bu iddialar doğrultusunda, kendisinin şeref ve haysiyetlerini ihlal edici ve gerçeğe aykırı şekilde yayın yapıldığı ortadadır. Öte yandan adı geçen müvekkil açısından, gerek siyasi kişiliği, gerek ailevi ve gerekse kişilik hakları bakımından bu kadar ağır sonuçları olan bir haber yayınlanırken, doğruluğunun araştırılmamış olması haberciliğin temel etik kurallarıyla da bağdaşmaz.

Gazetenizde yayınlanan ifadelerin ise özellikle içinde bulunduğumuz ve toplum hassasiyetin en üst düzeyde olduğu şu günlerde siyasi çekişmelere ve birtakım amaçlara hizmet ettiği izlenimi hasıl olmakla, yayının maksadı konusunda şüphelerimiz mevcuttur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Abdullah Gül vekili
Av. Ömer Küçüközcan

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious