Gül'e Atatürk formülü

Gül'e Atatürk formülü.9769
  • Giriş : 02.04.2008 / 11:25:00

Gül'ü yargılanmaktan kurtaracak formül Atatürk'ten esinlenmiş.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gül'ü yargılanmaktan kurtaracak formül sivil anayasa taslağının içinden çıktı. Formül Atatürk'ten esinlenmiş...

Prof. Dr. Özbudun'un sivil anayasa için hazırladığı teklif Cumhurbaşkanı Gül'ü yargılanmaktan kurtarıyor. Sivil anayasa henüz ortada yok ama sadece o kısım Ak Parti'nin hazırladığı 'mini paket'e alınabilir. Özbudun'un formülü Atatürk için de uygulanmıştı.

ATATÜRK İÇİN UYGULANMIŞTI
Cumhurbaşkanlarına yasama dokunulmazlığı zırhı ilk kez 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için uygulamaya konulan ve 1924 Anayasası'nda yer almıştı. 1924 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı, milletvekilleri gibi yasama dokunulmazlığı hükümlerine tabi olacağı hükmü bulunuyordu.
Prof. Dr. Ergun Özbudun yaptığı açıklamada AK Parti için hazırladıkları sivil anayasa taslağına Cumhurbaşkanı'nın "Sorumluluk ve sorumsuzluk hali"nin yeni bir madde şeklinde düzenlediğini kaydeden Özbudun, "Cumhurbaşkanının 'kişisel suçlarından doğan sorumluluğu yasama dokunulmazlığı hükümlerine tabidir' ibaresi Anayasa'ya girecekti.

TBMM'NİN İZNİNE BAĞLI

Böylece, cumhurbaşkanının kişisel suçlarından dolayı yasama dokunulmazlığı hükümlerine tabi olacağı hükme bağlanarak mevcut belirsizlik ortadan kaldırılacaktı. Yani, Cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir soruşturma açılması için TBMM'den izin alınması şartı getirilecekti" dedi.

Değişiklik teklifini hazırlayan Anayasa Profesörü Özbudun, şunları söyledi:

"550 milletvekiline, hatta dışarıdan atanan kabine üyelerine bile verdiğimiz dokunulmazlık hakkını, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanından esirgeyemeyiz. Gene Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılabilir. Ama, Meclis dokunulmazlığını kaldırmadıkça yargılanamayacak. Bugün orada belirsizlik var. Cumhurbaşkanı seçilince, milletvekilliği sona erdiği için, biçimsel olarak yorum yapanlar, 'dokunulmazlığı yok' diyorlar. En basit suçtan dolayı bile Cumhurbaşkanı sorguya çekilebilir, yargılanabilir, gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz bu tartışmalara son noktayı koymak istiyoruz. Cumhurbaşkanının yargılanmasını TBMM'nin iznine bağlıyoruz."

AK PARTİ PAKETE ALABİLİR

Ak Parti'nin parti kapatmaya ilişkin hazırlamayı planladığı anayasa değişiklik paketine Ergun Özbudun'un cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığına ilişkin teklifinin eklenebileceği belirtiliyor. Böylece parti kapatmaların zorlaştırılmasının yan ısıra, cumhurbaşkanının dokunulmazlığına ilişkin belirsizlik ve tartışmalar da tarihe karışacak.

İŞTE ÖZBUDUN'UN O TEKLİFİ

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali:

1 - Cumhurbaşkanının Anayasa'da tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

2 - Cumhurbaşkanı, ancak vatana ihanetten dolayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Hangi fiillerin vatana ihanet suçu oluşturacağı kanunla belirlenir.

3 - Cumhurbaşkanının kişisel suçlarından doğan sorumluluğu yasama dokunulmazlığı hükümlerine tabidir.

İŞTE MEVCUT DÜZENLEME

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali:

MADDE 105. Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious