Gülen’in beraatına öfkelenen çete, yargıyı etkilemeye çalışıyor

  • Giriş : 11.05.2006 / 00:00:00

Fethullah Gülen hakkındaki beraat kararının ardından Gülen aleyhindeki haber ve yazılara ağırlık veren Cumhuriyet Gazetesi, kararın bozulması için yargı üzerinde baskı kuruyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gülen’in beraat etmesinin ardından Cumhuriyet gazetesinde yapılan Humeyni benzetmesi ve ‘Ayetullah Fethullah’ başlıklı yazıların hakaret içerdiğini belirten Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Tuna, yapılan yayınların yargıyı yönlendirmeyi amaçladığını söyledi. Sanık aleyhine mahkemeyi ve savcıyı yönlendirmenin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 288. maddesine göre ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğunu ifade eden avukat Tuna, bunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapis olduğunu belirtiyor. Tuna, “Yayınlar hukukçu görüşüyle bağdaşmıyor. Sorumsuz yapılan yayınlarla bir taraf aşağılanıyor, hakarete uğruyor. Gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.” diyor.

5 Mayıs 2006 günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gülen hakkında verdiği beraat kararının ardından haberi manşetinden duyuran Cumhuriyet gazetesi, eski Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş’ın görüşlerine yer vererek kararın etki altında alındığını öne sürmüştü. “Savaş: Yargı bağımsız değil” başlığını taşıyan haberde, Fethullah Gülen’in beraat etmesinin tepkiye sebep olduğu ileri sürülmüştü. Daha önce Yargıtay cumhuriyet başsavcılığı görevinde bulunmuş olan Savaş’ın “Asıl önemli olan, bu davayı temyize götürecek başsavcı bulunmamasıdır.” şeklindeki değerlendirmesi, 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılığı ve duruşma savcısı üzerinde baskı oluşturma amacını taşıyor.

Yine 9 Mayıs’ta aynı gazetede emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu’nun “Ayetullah Fethullah” başlıklı bir yazısına yer verildi. Yazıda “11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘Cumhuriyet düşmanı’ bir kişi hakkında aldığı beraat kararı, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinden kaygı duyan tüm yurttaşları endişeye sevk etmiştir.” denilerek henüz kesinleşmemiş bir kararı etkileyecek görüşler öne sürülüyor. Ayrıca henüz temyiz başvurusu yapılmadan gazetede arka arkaya “Savcı Demirci’nin Gülen hakkındaki beraat kararını temyiz edeceği bildirildi”, “Gülen kararına temyiz” başlıklarıyla yapılan haberlerle de savcının temyiz başvurusu yapmaya zorlanmak istendiği ifade ediliyor.

Gülen hakkındaki beraat kararının bozulmasını sağlama amacı taşıyan bu tür yayınlar suç oluşturuyor. Başta Anayasa olmak üzere Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanunu’nda, sürmekte olan davalara ilişkin olarak yargıyı etkileyecek nitelikte açıklama yapılmasını yasaklayan açık hükümler var. Anayasa’nın yargı bölümünün ilk maddesinde yargıyı etkileme yasağı vurgulanıyor. “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlığını taşıyan 138. maddesinde “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” denilerek yargıyı etkileyecek nitelikteki açıklamalar Anayasa’yla yasaklanıyor. Ayrıca yeni TCK’nın “Adil yargılamayı teşebbüs” başlıklı 288. maddesiyle yargıyı etkileyici açıklama yapanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious