Gümrük cezalarına zam

  • Giriş : 09.12.2006 / 00:00:00

Gümrüklerde 2007 yılında uygulanacak cezalar yeniden değerleme oranında, yüzde 7,8 artırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gümrüklerde 2007 yılında uygulanacak cezalar yeniden değerleme oranında, yüzde 7,8 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, Gümrük Yönetmeliği'nin 241. maddesinde yer alan bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebiliyor (kapotaj hakkı). Ancak, Türkiye gümrük bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebiliyor. Bu maddeye uygun olmayan işlemler yapanlara uygulanan usulsüzlük cezası 185 YTL olarak saptandı. Gümrük Kanununda ayrı bir ceza tayin edilmiş haklar saklı kalmak üzere, bu kanuna ve bu kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası da 185 YTL olarak belirlendi. Gümrük Kanununa göre tebliğ edilen tahlil sonuçlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmesi durumunda, haklı çıkılması halinde geri verilmek üzere yapılacak ikinci tahlilde her bir örnek için alınacak tahlil ücreti 477 YTL olarak saptandı.

-YANLIŞLIKLA TAHAKKUK ETTİRİLEN VEYA ÖDENEN VERGİNİN KALDIRILMASI-

Yanlışlıkla tahakkuk ettirilen veya ödenen verginin geri verilmesi veya kaldırılmasında gümrük müdürlüklerinin yetkisi 64 bin 267 YTL'ye, gümrük başmüdürlüklerinin yetkisi 321 bin 348 YTL'ye yükseltildi. 321 bin 348 YTL'nin üzerindeki tutarlarda Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkili olacak. Fazla çalışma ücretleri de her saat başına ihracat işlemleri için 7 YTL, diğer işlemler için 14 YTL, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti 22 YTL, ihracat eşyası için çıkış yapan Türk plakalı kamyonlar için 14 YTL'ye çıkarıldı. Gümrük eşyasına tahlil ve tahlile itirazı düzenlemede, her tahlil için Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığa ödenen 179 milyon lira da 477 YTL'ye yükseltildi.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious