Güven 2008 Milli Kriz Yönetimi tatbikatı

Güven 2008 Milli Kriz Yönetimi tatbikatı.10278
  • Giriş : 01.12.2008 / 13:18:00

Güven 2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MGK Genel Sekreteri Tahsin Burcuoğlu, tatbikat öncesi MGK Lozan Salonu'nda yaptığı konuşmada, milli güvenlik kavramının kapsamının hızla değişen ulusal, bölgesel ve küresel ortamdaki gelişmelerle, geleneksel tehditlerin çok daha ötesini kapsayacak şekilde genişlediğini belirtti.

Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte konvansiyonel anlamda askeri tehdidin büyük ölçüde ortadan kalktığını vurgulayan Burcuoğlu, bunun yerini terörizm, etnik çatışmalar, kitle imha silahlarının kontrolsüz olarak yayılması, yasal dışı göçler ve teknolojik tehditler gibi çok yönlü riskler ile asimetrik tehditlerin aldığına dikkati çekti.

Devletlerin, ne zaman ve nereden geleceği belli olmayan tehditlerin oluşturduğu belirsizlik ve risk ortamında, bekalarını sağlayabilmek, milli menfaat ve hedeflerine yönelik hasmane tutum ve davranışları bertaraf edebilmek için bazı tedbirler alma ihtiyacı duyduğunu ifade eden Burcuoğlu, bu çerçevede, NATO ittifakının stratejisinde, üye ülkelerin güvenliklerini etkileyen krizlerin yönetilmesi amacıyla genel bir yeteneğin geliştirilmesini öngören ve uluslararası iş birliğine dayalı değişiklikler yapıldığını anlattı. Bu yeni dönemde NATO'nun kriz yönetim mekanizmasını geliştirecek tatbikatlara yöneldiğini belirten Burcuoğlu, bu kapsamda 1992 yılından itibaren Türkiye'nin katılımıyla CMX rumuzlu NATO Kriz Yönetimi Tatbikatlarının başladığını kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası alandaki iş birliğinin yanı sıra kendi kriz yönetim mekanizmasını da oluşturduğunu dile getiren Burcuoğlu, bu bağlamda 1997'de MGK Genel Sekreterliği koordinatörlüğü ve sorumluluğunda, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin tesis edildiğini ve Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile Başbakanlık Tatbikatlar Yönergesi gibi kriz yönetim sistemine işlerlik kazandıracak mevzuatın hazırlandığını anımsattı. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin en ciddi sınavını 1999'daki Marmara depreminde verdiğini ifade eden Burcuoğlu, depremin ardından Türkiye Acil Durum Yönetimi (TAY) Genel Müdürlüğünün teşkil edildiğini, 21 Ağustos 2002'de yürürlüğe giren yeni yönetmelikle kriz yönetimine ilişkin koordinatörlük görevlerinin paylaşıldığını vurguladı.

Dış tehdit ve yaygın şiddet hareketlerinden kaynaklanan kriz hallerinde koordinatörlük görevinin MGK Genel Sekreterliğine, afetlere ve diğer kriz hallerine ilişkin krizlerin koordinatörlüğünün ise TAY Genel Müdürlüğüne verildiğini dile getiren Burcuoğlu, bu kapsamda 5 Aralık'a kadar icra edilecek Güven 2008 tatbikatına, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, 15 Bakanlık, 25 kurum-kuruluş, Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şırnak illeri ile 3 sivil toplum kuruluşunun katıldığını bildirdi. Burcuoğlu, ''Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl, tatbikatın dördüncü gününde, ülkenin özellikle kimyasal ve biyolojik konulardaki imkan ve kabiliyetini geliştirmek amacıyla, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da sivil kurum ve kuruluşların yanı sıra, TSK'nın birlik ve unsurlarının katılacağı fiili kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tatbikatı icra edilecektir'' dedi.

Burcuoğlu, yine bu yıl ilk kez Başbakanlığın mali kaynak tahsisiyle, tatbikata katılan birimler arasında güvenli haberleşmenin temini amacıyla TÜBİTAK tarafından ''Emniyetli Muharebe Sistemi''nin de tesis edildiğini bildirdi.-BAŞBAKANLIK MÜSTEŞAR YARDIMCISI HACIMÜFTÜOĞLU-Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Seyfullah Hacımüftüoğlu da Türkiye'nin kriz yönetim sistemi hakkında bilgi verdi. Sekreterya, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, Kriz Koordinasyon Kurulu'nun yetki ve görevlerini anlatan Hacımüftüoğlu, tatbikat süresince MGK Genel Sekreterliği'nde teşkil edilen Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi (BKYM) dışında Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli ve Mersin İl Kriz Merkezleri ile Bakanlık, kurum ve kuruluşlara ait 17 kriz merkezinin faal hale getirildiğini bildirdi.-FİİLİ KBRN TATBİKATI-Seferberlik Hazırlıkları ve Güvenlik İşleri Daire Başkanı Tuğgeneral Ercan Okan da tatbikatın BKYM ile bakanlık, kurum, kuruluş ve il kriz merkezleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak ve geliştirmek, krizi önleyici tedbirleri incelemek, milli alarm sistemini çalıştırmak, tedbirlerin uygulanabilirliğini denemek, seferberlik ve savaş hali planlarının kriz hallerinde de uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Tatbikatta ayrıca bilgi destek faaliyetlerinin kriz yönetimindeki önemini ortaya koymak, fiili KBRN tatbikatıyla özellikle kimyasal ve biyolojik konulardaki imkan ve kabiliyetleri denemek, alınması gereken tedbirleri saptamak, milli güvenlik sorununa yol aşabilecek siber saldırı, nüfus hareketleri ve enerji ile ilgili konular da dahil olmak üzere kriz yönetim sisteminin etkinliğini denemenin de hedeflendiğini ifade eden Tuğgeneral Okan, kriz merkezleri arasında tesis edilen emniyetli muharebe sisteminin işlerliğinin de test edileceğini söyledi.-SENARYO-Tuğgeneral Okan'ın verdiği bilgiye göre, senaryo mavi ülkenin istikrar ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı alacağı kriz yönetim tedbirlerine dayanıyor.

Tatbikatta, terörizm tehdidi, enerji güvenliği, nüfus hareketleri, siber saldırı, asılsız soykırım iddiaları, uluslar arası insan, akaryakıt ve uyuşturucu kaçakçılığı konularına da yer verildi. Kimyasal ve biyolojik saldırılar da asimetrik tehditler kapsamında tatbikata dahil edildi.

Tatbikat kapsamında MGK Genel Sekreterliği'nde oluşturulan BKYM'de 210 personel görev alırken, personel sayısı bakanlık, il merkezleri ve KBRN tatbikatında görev alan asker ve sivil birlik ve unsurlarla bin 36'ya ulaşıyor.

MGK Genel Sekreterliği bahçesinde de fiili KBRN tatbikatında görev alan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetince telsiz anten sistemi kuruldu.

Fiili KBRN tatbikatı kapsamında da Ankara'da Macunköy metro istasyonuna yapılan kimyasal madde saldırısı, İstanbul'da içinde şarbon sporları bulunan zarfların valilik binasına gönderilmesi ve Kocaeli'de SEKA tesislerine terörist unsurlar tarafından gerçekleştirilen sabotaj sonrası ortaya çıkan fosgen gazı ve bu olaylara müdahale canlandırılacak.

Kocaeli'deki tatbikatta TSK'nın KBRN Savunma Taburu'ndan bir keşif bölüğü ve bir temizleme bölüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir KBRN uzman timi ve bir sualtı savunma (SAS) timi, Ankara'daki tatbikatta ise TSK Sağlık ve GATA Komutanlığından KBRN ilk yardım kurtarma timi görev alacak.

Kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 3-5 Aralık arasında yerel yönetimler ve bölgedeki üniversiteler tarafından panel, sempozyum ve sergiler düzenlenecek, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek. Açılacak seyyar mutfak ve fırınlarda hazırlanan yemekler de tatbikatı izlemeye gelen vatandaş ve öğrencilere dağıtılacak.

Basın mensupları, brifingin ardından sekreteryanın oluşturulduğu salondan bir süre görüntü aldı. Salonda, emniyetli haberleşme için kullanılacak video konferans sistemi, emniyetli telefon, faks, bilgisayar, milli bilgisayar yazılımı hakkında bilgi verildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*