Hakim ve savcı atamaları durduruldu

Hakim ve savcı atamaları durduruldu.9759
  • Giriş : 07.03.2008 / 15:21:00

Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Danıştay'ın, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın yürütmesini durdurduğu belirtildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Danıştay'ın, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın yürütmesini durdurduğu belirtilerek, ''Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması hususunda yeni bir karar verilinceye kadar daha önce başarılı oldukları belirtilen adayların atamaları yapılamayacak, dava sonucuna göre ilgililerin durumları değerlendirilecektir'' denildi.

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alımına ilişkin olarak 3 Kasım 2007 tarihinde yazılı yarışma sınavı ve 4-27 Şubat 2008 tarihleri arasında da mülakat yapıldığı hatırlatıldı.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 9/A maddesi gereğince Mülakat Kurulu üyelerinin, sınava giren kişilere ilişkin değerlendirmelerini her adayın mülakatı sonrasında yaparak mülakatın son günü olan 27 Şubat 2008 tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne verdiği ifade edilen açıklamada, arşiv araştırmalarının sonuçlanmasının ardından, birleştirme tutanaklarının 6 Mart 2008 tarihinde düzenlendiği ve nihai başarı listesinin de aynı gün oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV), Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının, bu sınavın dayanağını oluşturan ilan duyurusunun 4. bendindeki, standart sapmanın 10 olarak belirlenmesine yönelik kural ile aynı bendin ikinci paragrafındaki ''ağırlıklı'' sözcüğü ile başlayıp ''büyüğü'' sözcüğü ile biten bölümünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtığı belirtildi.

-DANIŞTAY'IN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI-

Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi'nin, ''Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu düzenlemeler ve (yazılı) sınavın yürütülmesinin durdurulmasına'' karar verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bilindiği gibi; Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Danıştay kararları doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış ve 12/06/2007 tarihli ve 26550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Davaya konu protokol de o tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik doğrultusunda Bakanlığımız ile ÖSYM arasında gerçekleştirilmiştir.

Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) 1999 yılından, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ise 2007 yılından itibaren uygulanan formül daha önce açılan bir kısım davalarda idare mahkemelerince sınavın 100 puan üzerinden hesaplanması gerektiğine dair kararlarda dikkate alınarak hakim adayı alımıyla ilgili sınavda da uygulanmıştır. ÖSYM'ce yapılan ve yukarıda belirtilen sınavların gerek katılan sayısı ve gerekse sonuçları itibariyle büyüklüğü, topluma mal olması ve özellikle KPSS sonucuna göre tüm kamu kurumlarına personel alınması göz önünde tutulduğunda, bu formüle göre bir hesaplama yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilerek, yazılı yarışma sınavı 3 Kasım 2007 tarihinde ÖSYM'ye yaptırılmıştır.''

Sınava ilişkin ilanın 4 Temmuz 2007 tarihli Hürriyet Gazetesinde ve 6 Temmuz 2007 tarihinde bakanlık internet sitesinden yayımlandığı kaydedilen açıklamada, YARSAV'ın davayı 60 günlük dava açma süresinin dolmasından sonra 19 Kasım 2007 tarihinde açtığı, süresinden sonra açılan davada davalı idarenin savunması alınmadan 4 Mart 2008 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verildiği ve bu kararın memur eliyle 5 Mart 2008 tarihinde Adalet Bakanlığı'na tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın yargı kararlarına saygılı bir kurum olduğu vurgulanarak, ''Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması hususunda yeni bir karar verilinceye kadar daha önce başarılı oldukları belirtilen adayların atamaları yapılamayacak, dava sonucuna göre ilgililerin durumları değerlendirilecektir'' denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious