Hakim ve savcı sınavları anayasaya uygun

  • Giriş : 07.02.2007 / 00:00:00

Anayasa Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, hakim ve savcı adaylığı sınavının dayanağı olan yasa hükmünün iptali istemini reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2802 Sayılı Kanunun 9. maddesinin, 5435 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesiyle değiştirilen son fıkrasında yer alan ''yarışma sınavı ve mülakatı ile...'' ibaresinin ve aynı yasadaki ''mülakat'' sözcüğünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, bu istemleri reddetti.

Yasa hükmü, Adalet Bakanlığınca tespit edilecek adaylara, yarışma sınavı ve mülakatının uygulanmasına ilişkin konuların yönetmelikle düzenlenmesini öngörüyor.

İptali istenen ikinci hüküm ise hakimlik ve savcılık adaylığına atanabilmek için ''mülakatta başarı göstermek'' şartını getiriyor.

Anayasa Mahkemesinin başvurunun reddine ilişkin kararı, 1 üyenin karşı oyuna karşılık 10 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious