Hakim ve savcıların maaşları artırılıyor (2)

Hakim ve savcıların maaşları artırılıyor (2).10542
  • Giriş : 05.06.2006 / 00:00:00

Hakim ve savcıların aylıkları ile özlük haklarında iyileştirmeler öngören yasa tasarısı hükümet tarafından Meclis'e sevk edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümet tarafından Meclis'e sevk edilen Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıya göre Başbakanlık Müsteşarının maaşı kıstas alınarak, hakim ve savcıların aylık tablosunda değişiklik yapıldı. Buna göre Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı ve Danıştay Başkanına, Başbakanlık Müsteşarının maaşının yüzde 100'ü, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına yüzde 98'i, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına yüzde 88'i, Yargıtay ve Danıştay üyelerine yüzde 84'ü kadar ödeme yapılacak.

Diğer kademedeki yargı çalışanlarının aylıklarının Başbakanlık Müşteşarına oranı şöyle olacak:

- Birinci sınıf hâkim ve savcılara yüzde 80'i,

- Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılara yüzde 65'i,

- Birinci derecede bulunan diğer hâkim ve savcılara yüzde 55'i,

- İkinci derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 53'ü,

- Üçüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 51'i,

- Dördüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 49'u,

- Beşinci derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 47'si,

- Altıncı derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 45'i,

- Yedinci derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 43'ü,

- Sekizinci derecede bulunan hâkim ve savcılara yüzde 41'i.

Tasarı ile ayrıca hakim ve savcılara, ödenmekte olan brüt aylıklarının yüzde 10'u oranında yargı ödeneği verilecek. Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri 7 günü aşarsa, bu günlere isabet eden yargı ödeneği yüzde 50 eksik ödenecek. Hakim ve savcı adaylarına ise kıstas aylığın yüzde 25'i oranında ek ödeme yapılacak. Adalet müfettişlerine de brüt aylık tutarlarının yüzde 10'u oranında ek ödemede verilecek.

Hakim ve savcılara, mesleğe atandıklarında görevlerinde kullanmak üzere demirbaş olarak 1 adet bilgisayar verilecek. İsteyen hakim ve savcılar, bu bilgisayarları garanti süresinin bitiminden sonra, bedelinin yüzde 40'ı karşılığında 10 eşit taksitle alabilecek.

Tasarıyla getirilen düzenlemelerden birinci sınıf Sayıştay meslek mensupları, Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları ile askeri hakim ve savcılar da yararlanacak.

Tasarının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Hâkim ve savcıların aylık ve ödeneklerinin, yüklendikleri görev ve sorumlulukla uyumlu hale getirilmesi, hem yargı organlarının verimliliğini artıracak, hem de daha nitelikli kişilerin hâkimlik ve savcılık mesleğini seçmeleri özendirilmiş olacak. Bu suretle yargılama faaliyetlerinin etkin bir biçimde sürdürülerek sonuçlandırılması sağlanacak. Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere sürecinde, ülkemize ilişkin hazırlanan raporlarda hâkim ve savcıların özlük haklarının artırılmasına ilişkin tavsiyeler yer almakta olup, mevcut iş yükü nedeniyle Türkiye'de adlî sistemin verimliliği ve işlevinin artırılması gerektiği belirtilmektedir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious