Halk Bankası'ndan esnafa kredi

  • Giriş : 10.01.2009 / 10:57:00

Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren Karar uyarınca, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Halk Bankası'nca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2009 yılına devreden krediler ile 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere yine aynı tarihler arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere belirlenen gösterge faiz oranı uygulanacak.

Halkbank'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince, esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2009 yılına devreden krediler ile 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere yine aynı tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere belirlenen gösterge faiz oranı tatbik edilecek.

Bu Kararın uygulanması sonucunda Bankanın cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki farka göre oluşacak gelir kayıpları, belirlenen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından avans olarak Halkbank'a ödenecek.

Bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde (vade/taksit vadesi) Bankanın uyguladığı cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak.

Halkbank tarafından Karar kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarının, Hazinece belirtilen içerikte aylık olarak Hazine Müsteşarlığına bildirilmesini müteakiben avans ödemeleri yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*