Halk Bankası'nın halka arzı hız kazandı

  • Giriş : 18.03.2007 / 00:00:00

Özelleştirme kapsamındaki ve geçen yıl 863 milyon YTL kar eden Halk Bankası 312.2 milyon YTL’lik paylarını halka açmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Halk Bankası ortaklarından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB)portföyündeki ek satış hakkı da dahil olmak üzere toplam 312 milyon 250.2 bin YTL’lik payların halka arz edilmesini planlanıyor. Halka arz işleminin gerçekleşebilmesi için SPK’nın izin vermesi gerekiyor.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılıp özelleştirilmesine ilişkin 4603 sayılı yasa, Bakanlar Kurulu'na Halk Bankası'nı özelleştirme için 5 yıllık süre tanımıştı. Bu süre 25 Kasım 2005 tarihinde sona erdi. Ancak Bakanlar Kurulu, bu sürenin bitiminden sonra, 27 Aralık 2005 tarihinde 5 yıllık sürenin 2.5 yıl daha uzatılmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu’nun söz konusu uzatma kararı kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulu da (ÖYK), Halk Bankası’nın sermayesindeki kamu paylarının blok satışına ve özelleştirmenin 25 Mayıs 2008 tarihine kadar tamamlanmasına karar vermişti.

Bu karar üzerine Halk Bankası'nın bir milyonda 1.7 hisse ortağı olan Ankara Ticaret Odası, ÖYK karanının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay 13’üncü Dairesi geçen yıl aralıkta, özelleştirme sürecinde, yeniden yapılandırılma ve hisse satışlarının 4603 sayılı kanunda öngörülen süre ve yetki koşullarına uyulmadığı için Bakanlar Kurulu ve ÖYK kararlarını hukuka aykırı bularak, Halk Bankası'nın özelleştirilmesi işleminin yürütmesinin durdurmuştu.

Danıştay’ın Halk Bankası’nın özelleştirilmesi hakkında aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla doğan hukuki boşluğu gidermek amacıyla çıkarılan, Ziraat, Halk ve Emlak bankalarına ilişkin yasa, 17 Ocak 2007’de yürürlüğe girdi. Yasayla kamu bankalarının özelleştirilmesi için gerekli olan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece Halk Bankası’nın özelleştirilmesine karşı Danıştay kararı da aşılmış oldu.

Daha sonraki süreçte ise Halk Bankası’nın blok satış yöntemiyle mi yoksa halka arz yöntemiyle mi özelleştirilmesi gerektiği yönünde tartışmalar yaşandı. Blok satış yönteminin benimsenmesi durumunda yerli yatırımcıların banka paylarını alamayacağı ve söz konusu paylarda yabancı hakimiyetinin olacağı tartışılan konular arasında bulunuyordu. Bankacılık sektöründeki yabancı paylarının blok satış yöntemi uygulanması durumunda daha da artmasının tehlikeli olduğu yönündeki tartışmaların yanı sırı, iş çevrelerinin büyük çoğunluğu halka arz yönteminin benimsenmesini istemişti.

ÖİB'nin, ocak ayı başında, yüzde 99.99 oranındaki kamu hissesinin blok satışı için sevkettiği ÖYK kararı, Başbakan Erdoğan'ın isteğiyle şubatta, halka arza çevrildi. ÖYK kararının değiştirilmesinde, seçimler öncesinde, Halk Bankası’yla çalışan KOBİ ve 11 bin banka çalışanının tepkisinden çekinilmesi rol oynadı.

Başbakan Erdoğan’ın isteği doğrultusunda ÖYK, 5 Şubat 2007 tarihli kararıyla Halk Bankası’nın hisselerinin yüzde 25’ine kadar olan kısmının halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine ve halka arz işleminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına karar verdi. Bu çerçevede, ÖİB halka arz işlemi için hazırlıklara başlamıştı.

Halka arzla ilgili olarak alınan kararın ardın da ise ATO “özelleştirmenin telafisi imkansız zararlara yol açacağı, kamu yararı olmadığı ve hissedarların kazanılmış haklarına zarar vereceği” gerekçesiyle ikinci kez dava açmıştı.

Gelinen son aşamada ise halka arz işleminin gerçekleştirilebilmesi için SPK’nın onay vermesi gerekiyor.

Öte yandan Halk Bankası geçen yıl 2005 yılına kıyasla karını yüzde 62 artırarak 532 milyon YTL’den 863 milyon YTL’ye çıkardı. Halk Bankası 2001’de 581 milyon YTL zarar ederken, 2002’de 594 milyon YTL, 2003’te 486 milyon YTL, 2004’te 528 milyon YTL ve 2005’te 532 milyon YTL kar etmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious