Hangi ile ne kadar yatırım yapıldı?

  • Giriş : 17.02.2008 / 11:42:00

2007 yılında, ulaştırma ve haberleşme sektörüne de 6,4 milyar YTL harcandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kamu, geçen yıl, tarımdan, sağlığa, enerjiden, eğitime uzanan yelpazede 81 il'e 21,5 milyar YTL yatırım yaptı. Tüm iller bazında, 2007 yılında, ulaştırma ve haberleşme sektörüne de 6,4 milyar YTL harcandı.

Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2007 yılına ilişkin kamu yatırımlarının illere göre dağılım verileri kesinleşti.

Verilere göre, kamu, 2007 yılında, tarımdan madenciliğe, imalattan ulaştırmaya, turizmden eğitime, konuttan sağlığa kadar uzanan yelpazede 81 il'e, toplam 21 milyar 513 milyar YTL yatırım yaptı.

Kesin verilere göre, kamu, en fazla ulaştırma ve haberleşme ile sağlık sektörüyle ilgilendi. 6 milyar 477 milyon YTL ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına harcanırken, eğitime 3 milyar 12 milyon YTL, enerjiye 2 milyar 545 milyon YTL, tarıma 1 milyar 738 milyon YTL, sağlığa da 1 milyar 583 milyon YTL'lik yatırım yapıldı. Diğer kamu yatırımları başlığı altında telaffuz edilen yatırımlar da 4 milyar 694 milyon YTL oldu.

Madencilik, imalat, turizm, konut gibi yatırımlar ise düşük çapta kaldı. Kamu bu yatırım grupları içinde, madencilik sektörüne 783,4 milyon YTL, imalata 415,2 milyon YTL, turizme 98,4 milyon YTL, konuta da 162,5 milyon YTL'lık yatırım gerçekleştirdi.

Devletin alt yapı yatırımı çerçevesinde gerçekleştirdiği 6 milyar 477 milyon YTL'lik ulaştırma ve haberleşme yatırımının iller itibariyle dökümünde; İstanbul 1 milyar 940 milyon YTL ile ilk sırada yer aldı. İkinci ve üçüncü sıraya Adana ve Bursa yerleşti. Adana'ya 220,1 milyon YTL, Bursa'ya 203,3 milyon YTL olan yatırım, İzmir'de 70,3 milyon YTL, Ankara'da da 45,6 milyon YTL'de kaldı.

Anadolu illeri içinde Kayseri, Trabzon, Zonguldak, Antalya, Çorum, Hatay, Tekirdağ, Samsun, Sivas, Erzurum, Sinop gibi ilerde en fazla yatırım yapılan illeri oluşturdu. Bu illere yapılan yatırımlar 42,6 milyon YTL'den 101,3 milyon YTL'ye kadar uzanan miktarlarda gerçekleşti.

-SOSYAL YATIRIMLAR-

İllere göre kamu yatırımlarının dağılımında; eğitim ve sağlık sektörü ilgi gösterilen alanlardan ikisi oldu. Buna göre, geçen yıl eğitime yapılan 3 milyar 12 milyon YTL'lik yatırımın, 172,4 milyon YTL'si Ankara'ya, 163,5 milyon YTL'si İstanbul'a, 74,4 milyon YTL'si de İzmir'e aktı.

Bu büyük ilerin dışındaki iller içinde, Kocaeli, Şanlıurfa, Van, Sivas, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya, Sakarya, Konya, Hatay, Erzurum ve Bursa gibi iller de en fazla eğitim yatırımlarını çekenler arasında yer aldı. Bu iller içinde Kocaeli ve Şanlıurfa, Van, Sivas ve Diyarbakır'a 30 milyon YTL ile 56 milyon YTL arasında yatırım yapıldı.

Kamunun sağlık sektörüne yaptığı 1 milyar 583 milyon YTL'nin 99,9 milyon YTL'si İstanbul için harcandı. Ankara için 79,9 milyon YTL, İzmir 58,5 milyon YTL, Antalya'da 40,9 milyon YTL'lik sağlık sektöründe yatırım gerçekleşti.

Sağlık sektöründe tüm iller bazında ilk sırada İstanbul yer aldı, ancak ikinci sıraya Erzurum yerleşti. Erzurum için 93 milyon YTL olan yatırım tutarı, Gaziantep, Hatay, Bursa, Batman, Konya, Kahramanmaraş gibi illerde 33 milyon YTL ile 42 milyon YTL arasında değişti. Diyarbakır, İçel, Şanlıurfa, Tokat, Bingöl'de, tüm iller içinde üst sıralarda yer aldı.

Kamunun ilgilendiği bir diğer sektör tarım oldu. Tarım sektörüne tüm iller genelinde yapılan 1 milyar 738 milyon YTL'lik yatırımın, 95,6 milyon YTL'si Konya ovası için gitti. Aydın, Balıkesir, İzmir gibi verimli tarım arazilerinin bulunduğu illerle, Kayseri'nin de yer aldığı bu vilayetlere 30 ile 49 milyon YTL arasında yatırım yapıldı. Yine Sivas, Şanlıurfa, Samsun, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale, Bursa'da yatırımdan en fazla pay alan iller odu. Öte yandan, tarım sektöründe Ankara ve İstanbul gibi iki büyük il'e yapılan yatırımlar çok düşük rakamlarda kaldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious