Hangi tasarı mecliste büyük tartışmalara sahne oldu?

Hangi tasarı mecliste büyük tartışmalara sahne oldu?.22073
  • Giriş : 21.11.2007 / 21:18:00

TBMM'de Uluslararası Çocuk Kaçırmayla ilgili kanun tasarısı büyük tartışmalara sahne oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Muhalefet partilerinin vekillerinden bu konuda itirazlar geldi.

CHP grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Canan Arıtman, tasarının,
velayet ve iade davalarına ilişkin hükümlerinin, Türk vatandaşları aleyhine sonuç doğurabileceğini söyledi.

Arıtman, yurt dışından Türkiye'ye gelen veya getirilen bir Türk çocuğu
hakkında, Türk mahkemelerinin, velayet konusundan önce iade kararı verecek olmalarının, ulusal egemenlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Velayet davalarının, kamu hukukunu da ilgilendirdiğini kaydeden Arıtman, şöyle devam etti:

''Sözleşmede bu konuda bir şart olmamasına rağmen, tasarıdaki Türk
mahkemelerinin karar verme hakkını engelleyen, sınırlayan bu düzenlemelere itiraz ediyoruz. Hükümet, kraldan çok kralcı kesiliyor. Uluslararası sözleşmede böyle bir istek, böyle bir şart olmamasına rağmen, Türk vatandaşlarının aleyhine olacak, ulusal egemenliğimize de aykırı olan bu düzenlemeleri niçin ve neden yapıyorsunuz? AB'ye yaranmaya çalışmak, Türk halkının yararına olmuyor. Her şeyi, hatta sizden istenmeyenleri bile veriyorsunuz.''
Arıtman, Türkiye'de çocuk haklarının kağıt üzerinde kaldığını, yaşama
geçirilemediğini ifade ederek, çocukların cinsel istismar ve şiddete maruz
kaldığını anlattı. Arıtman, ''Aile ve çocuk politikalarıyla Türkiye, AB'ye hazır
değildir'' diyerek, acil olarak ulusal çocuk hakları politikası oluşturulmasını
istedi.
AK Parti grubu adına söz alan Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, çocuk
istismar ve sömürüsünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'nin, çocukların velayet hakkına sahip olmayan kişilerce bir ülkeden diğerine haksız olarak götürülmesi olaylarının yol açtığı sorunların çözülmesi için uluslararası işbirliği öngördüğünü belirten Aydın, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak tasarının hazırlandığını söyledi.

''GÜÇLÜ DEVLETLER, SÖZLEŞME DİNLEMİYOR''

MHP Grubu adına konuşan Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu, çocuk
kaçırmayla ilgili yakın tarihte bir olay yaşandığını belirterek, Amerikalı bir
kadın ile Türk profesör arasında yaşanan sorunu anlattı. ABD'de, ''kısır'' olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılarak Türk profesör ile evlenen kadının, bu evlilikten sahip olduğu çocuğunu alarak başka bir eyalete gittiğini belirten Çobanoğlu, bunun üzerine babanın da çocuğunu alıp Türkiye'ye
geldiğini, açılan davada, önce mahkemenin çocuğu babasına verdiğini söyledi. Ancak ''ABD makamlarının devreye girmesi'' sonucu çocuğun anneye verildiğini ifade eden Çobanoğlu, annenin çocuğu babaya göstermediğini, davanın 2003'te sonuçlanmasına karşılık Amerikan mahkemesinin, babaya çocuğu görme iznini vermediğini kaydetti.
Konunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bush ile görüşmesinde de gündeme geldiğini ileri süren Çobanoğlu, ''Tabii çocuk hassas bir konu... Güçlü devletler, kendi vatandaşları için uluslararası sözleşmeleri bile inlemiyor. Eğer böyle olmasaydı, baba çocuğunu görürdü'' dedi.

''SUÇ ÖRGÜTLERİ, ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDİYOR''

DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır da tasarı üzerinde yaptığı
konuşmada, çocuk hakları ile insan haklarının bir bütün olduğunu, bugün
Türkiye'de ve dünyada çocukların birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. Sokaklarda mendil satan çocukların, ''ülkede yaşanan çatışma ortamından etkilenerek köylerinden göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukları'' olduğunu belirten Bayandır, bu çocukların suç örgütleri tarafından istismar edildiğini kaydetti.
Türkiye'nin yasalarında, çocuk hakları konusunda uluslararası antlaşmalara
aykırı düşen düzenlemeler yaptığını savunan Bayındır, bunlar arasında çocuk
tanımının da bulunduğunu ifade etti. Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçilmesi kabul edildi. Başkanvekili Meral Akşener, çalışma süresinin dolması nedeniyle, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious