Hayvancılık desteğinden yararlanma şartları

Hayvancılık desteğinden yararlanma şartları.48816
  • Giriş : 13.06.2008 / 23:52:00
  • Güncelleme : 13.06.2008 / 23:34:31

Hayvancılık destek ödemelerinden yararlanma esasları ve başvuru tarihleri belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

2008 yılı ödemelerinden yararlanmak isteyen anaç sığır ve manda ile damızlık koyun, keçi yetiştiricilerinin 1 Temmuz-31 Aralık arasında, yem bitkisi üreticilerinin ise 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Nisan ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında gerçekleştirilecek 2008 yılı ödemelerinin uygulamasına açıklık getiren “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasının ardından Banka aracılığıyla ödenecek.

Yem bitkileri üretimine ilişkin destekleme ödemesinden, hayvan yetiştiricileri ile Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı yem bitkileri üreticileri yararlanacak. Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 31 Ekim’de son bulacak. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat edecek. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Bakanlar Kurulu kararında, 2008 yılı yem bitkisi desteği ödeme miktarı dekar başına yoncada 115 YTL, korunga, yapay çayır ve merada 75 YTL, silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısırda 45 YTL, tek yıllık bitkilerde 30 YTL olarak belirlenmişti.

Anaç Sığır ve Manda desteklemesinden yararlanacak üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici birlikleri aracılığıyla üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen 1 Temmuz-31 Aralık 2008 tarihleri arasında müracaatta bulunacak. Destekleme ödeme miktarı saf ırklar için 350 YTL, melez ırklar için 300 YTL ve hastalıklardan ari işletmelerdekiler için 400 YTL olarak belirlendi. Ayrıca anaç manda başına 300 YTL doğrudan ödeme yapılacak.

Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticiler de desteklemeden yararlanmak için 1 Temmuz-31 Aralık 2008 tarihleri arasında müracaat edecek. Damızlık Kayıt Sistemine kayıtlı olma koşuluyla, damızlık niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL, arı yetiştiriciliği yapan üreticilere de Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile kovan başına 5 YTL doğrudan ödeme yapılacak.

Arılı kovan desteklemesi, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, koloni başına yapılacak. Destekleme için başvurular 2 Haziran-31 Temmuz, işletme tespitleri ise 2 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ

Su ürünleri yetiştiriciliğinde Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakçalarla yeni türlerde Mersin balığı türleri, yılan balığı, kerevit türleri, karides türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türleri yetiştiriciliği yapan üreticiler, yılda 2000 tona kadar olan üretimleri için, ürün desteklemelerinden yararlandırılacak. Üreticilere, çipura ve levrek üretimi için kilo başına 85 YKr, alabalık üretimi için 65 YKr, yeni türlerin üretimi için 1 YTL, midye üretimi için 10 YKr, yavru balık üretenlere adet başına 5 YKr ödeme yapılacak.

İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEK

İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ilişkin desteklemeler, yetiştiriciliğin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipek böceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak tohumu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik) tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) veya Kooperatiflerine satan üreticilere ödenecek. Ödeme miktarı tohum kutu için kilo başına 21 YTL, damızlık koza için 14 YTL, 1. sınıf koza için 10 YTL, 2. sınıf için 9 YTL, 3. sınıf için 8 YTL, çepez için 6 YTL olacak.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşviki ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Tiftikbirlik) ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere, oğlak tiftiğinde kilo başına 10 YTL, ana malda 9 YTL, tatilde 7 YTL destekleme primi ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious