Hazine Borçlanma Programı açıklandı

Hazine Borçlanma Programı açıklandı.8182
  • Giriş : 29.12.2008 / 17:10:00

Hazine Müsteşarlığı Hazine Finasman Programı ''2008 yılı Gelişmeleri ve 2009 Yılı Öngörülerini'' açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Hazine, 2008 yılında toplam 146,4 milyar YTL nakit borç servisi gerçekleşmesi beklendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 2007 yılı Ağustos ayında ABD konut piyasasında başlayan sorunlar bu tarihten itibaren hızla finans sektörünün tümüne sirayet etti ve küresel kredi krizi 2008 yılı Eylül ayından itibaren daha da derinleşti, yaygınlaştı.

Küresel kredi krizi ticaret ve finansman kanalları yoluyla gelişmekte olan ülke ekonomilerini de etkisi altına aldı. Diğer gelişmekte olan ülke piyasalarında olduğu gibi Türkiye mali piyasaları da bu gelişmelerden etkilendi, döviz ve hisse senedi piyasalarında dalgalanmalar gözlendi, kamu borçlanma maliyeti artarken, borçlanma vadeleri kısaldı.

Bu olumsuz gelişmelere rağmen, önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da borç yönetimindeki stratejik ölçütlerden önemli bir sapma olmadı.

2008 yılında 129,6 milyar YTL iç ve 16,8 milyar YTL dış olmak üzere toplam 146,4 milyar YTL nakit borç servisi gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer taraftan 2008 yılında;, 96,3 milyar YTL;si iç borç, 10,7 milyar YTL;si dış borç olmak üzere toplam 107 milyar YTL tutarında borçlanma işlemi gerçekleştirildi.

İç borçlanmanın yüzde 60,6;sı YTL cinsi iskontolu, yüzde 29,5;i değişken faizli ve yüzde 5,2;si sabit kuponlu borçlanma yolu ile karşılandı. Döviz cinsi ve enflasyona endeksli borçlanmanın payı ise, sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Uluslararası sermaye piyasalarında, 4 adet dolar cinsinden tahvil ihracı yoluyla toplam 4 milyar dolar finansman sağlandı.

Uluslararası Para Fonu;ndan 3,7 milyar dolar, Avrupa Yatırım Bankası;ndan toplam 400 milyon dolar tutarında program kredisi kullanıldı

Bu gelişmeler sonucunda 2008 yılında toplam iç borç çevirme oranının yüzde 74,3 olarak gerçekleşmesi öngörüldü.

Hazine, 2009 yılında toplam 153,9 milyar YTL tutarında borç ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Hazine Müsteşarlığı, ''Hazine Finansman Programı: 2008 Yılı Gelişmeleri ve 2009 Yılı Öngörüleri''ni açıkladı.

Açıklamada, küresel kredi krizinin yol açtığı belirsizliklerin, önceki yıllara kıyasla finansman programına ilişkin öngörüleri zorlaştırdığı belirtilerek ''2009 yılı finansman programı, bu belirsizlikler dikkate alınarak, ihtiyatlı bir yaklaşımla hazırlanmıştır'' denildi.

Açıklamaya göre, 97 milyar TL anapara ve 56,9 milyar TL faiz olmak üzere toplam 153,9 milyar TL tutarında borç ödenmesi öngörülüyor. Toplam borç servisinin 135,1 milyar TL;sinin iç borç, 18,7 milyar TL;sinin ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.

153,9 milyar YTL tutarındaki toplam borç servisinin 127,9 milyar YTL'si TL cinsinden, 25,2 milyar YTL'si döviz cinsi, 0,8 milyar YTL'si de dövize endeksli cinsinden olacak.

İç borç servisinin 112,6 milyar TL;lik kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 16,1 milyar TL;lik kısmı kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden, 6,4 milyar TL;lik kısmı ise Merkez Bankası;na gerçekleştirilecek ödemelerden oluşuyor.

Toplam 36,5 milyar TL borçlanma dışı kaynak planlanıyor. Bu tutarın 28,5 milyar TL;si faiz dışı fazladan, 7,5 milyar TL;si özelleştirme gelirleri ile İşsizlik Sigortası Fonundan aktarılacak kaynaklardan ve 0,5 milyar TL;si devirli ve garantili borç geri dönüşlerinden oluşuyor.

Uluslararası tahvil ihraçlarıyla 5,6 milyar TL dış finansman öngörülüyor. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından proje ve program kredileri yoluyla toplam 6,6 milyar TL dış finansman sağlanması hedefleniyor.

Borç servisi, borçlanma dışı kaynaklar ve dış borçlanma öngörüleri sonucunda 105,1 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması planlanıyor. Böylece, 2009 yılında toplam iç borç çevirme oranının ortalama yüzde 77,8 olması bekleniyor.

2009 yılında borçlanma dışı kaynaklar, ihtiyatlı bir yaklaşımla bütçe öngörülerinin altında varsayıldı. Borçlanma dışı kaynakların öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ilave kaynaklar Hazine rezervlerinin güçlendirilmesi ve/veya iç borç çevirme oranının düşürülmesi amacıyla kullanılacak.

Benzer şekilde, dış borçlanma piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak öngörülenin üzerinde tahvil ihracı ile uluslararası kuruluşlardan ilave kaynak temin edilmesi durumunda da kasa kullanımı ve/veya borçlanmanın bileşimi değişebilecek.

-2009 YILI BORÇLANMA STRATEJİSİ-

2003 yılından bu yana stratejik ölçütler çerçevesinde uygulanan borç ve risk yönetimi politikalarının ve sağlanan makroekonomik istikrarın katkısıyla Hazine borç portföyünün likidite, faiz oranı ve döviz kuru risklerine karşı hassasiyeti önemli ölçüde azaltıldı.

Bu çerçevede, vadesi bir yıl içerisinde dolacak iç borcun toplam iç borç stoku içindeki payı, 2003 yılı başında yüzde 41,7 seviyesinden, 2008 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 30,3;e geriledi.

Benzer şekilde faiz riskinin bir göstergesi olan, faizi bir yıl içerisinde yenilenecek borcun TL cinsi borç stoku içindeki payı ise 2003 yılı başında yüzde 93,7 seviyesinde iken Kasım 2008 itibariyle yüzde 76,2 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, döviz cinsi/endeksli borcun toplam stok içerisindeki payı da 2003 yılı başında yüzde 57,8 seviyesinden Kasım 2008 itibariyle yüzde 34;e geriledi.

2009 yılı kamu borç yönetiminin temel hedefinin son yıllarda elde edilen bu kazanımların sürdürülmesi olacağı ifade edilen açıklamada bu kapsamda, 2009 yılı borç yönetimi ve borçlanma araçlarına ilişkin temel hususlar şöyle sıralandı:

''2009 yılında iç borçlanma işlemleri TL cinsinden; altı ay vadeli referans bonolar, kısa vadeli iskontolu senetler, iskontolu ''gösterge tahviller'', değişken faizli tahviller yoluyla gerçekleştirilecek.

Gösterge tahviller, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının her birinde ihraç edilecek ve söz konusu tahviller piyasa koşulları ve Hazine borçlanma ihtiyacı doğrultusunda ilk ihraç tarihini izleyen iki ay boyunca yeniden ihraç edilebilecek.

Piyasa koşullarının uygun olması durumunda, TL cinsinden sabit kuponlu ve enflasyona endeksli tahviller ile yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecek.

Gerekli görüldüğü takdirde yıl içerisinde kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere ''Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelikte'' yer alan finansman araçları kullanılabilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasını teminen, geri alım ve değişim ihaleleri piyasa koşulları çerçevesinde kullanılmaya devam edilecek.

İhale tarihleri ve ihraç edilecek enstrümanları içeren aylık ihale programı, her ayın son iş gününde, aylık borçlanma stratejisiyle beraber açıklanacak.

Piyasa koşullarına bağlı olarak ihale programında değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklikler ihale öncesindeki haftanın son iş günü kamuoyuna duyurulacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*