Hazine'nin borçlanma raporu açıklandı

Hazine'nin borçlanma raporu açıklandı.8182
  • Giriş : 02.06.2009 / 14:56:00

Hazine, 2009, Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu'nu yayınladı. Hazine, 2008 yılında 146,5 milyar lira toplam borç servisi gerçekleştirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Hazine, 2008 yılında 146,5 milyar lira toplam borç servisi gerçekleştirdi. Bu rakamın 129,6 milyar lirası iç borç, 16,9 milyar lirası dış borç servisinden oluştu. İç borç çevirme oranı yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.

Hazine, 2009, Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu'nu yayınladı.

Raporda, finansal piyasalardaki problemler ve yavaşlayan küresel ekonomik büyümenin tüm dünya ile ticari ve finansal bağları bulunan Türkiye ekonomisini de olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Gerek dış talep gerekse iç talepteki gerilemeye bağlı olarak Türkiye ekonomisinde üretim, ihracat ve işsizlik göstergelerinin bozulmaya başladığı kaydedilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2008 yılında önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında büyüdüğü, artan belirsizlikler ve bozulan risk algılamalarının yansıması ile yılın son çeyreğinde ekonominin yüzde 6,2 oranında daralmasının 2008 yılında büyümenin yavaşlamasının temel nedenini oluşturduğu anlatıldı.

Sanayi üretiminin de iç talepte ve ihracatta görülen daralmanın etkisiyle 2008 yılı son çeyreğinde daraldığı, bu eğilimin 2009 yılı başında da devam ettiği ve sanayi üretiminin 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 22,5 oranında daraldığı, dış talebin azalmasının bir sonucu olarak ihracatın 2008 yılı Ekim ayından beri gerilediği belirtildi. Rapora göre, 2009 yılının ilk aylarında süren dış talepteki gerileme nedeniyle 2009 yılı Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 26 oranında daraldı. Başta ihracata yönelik üretim yapan sektörlerde olmak üzere işsizlik oranı yükselmeye başladı. İşsizlik oranı 2009 yılı Ocak ayı itibarıyla yüzde 15,5 seviyesinde gerçekleşti.

TAKİBE DÜŞEN ALACAKLAR

Türk bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısının düşük kredi, kur ve likidite riskinin krizin ekonomi üzerindeki olumsuz yansımalarını sınırlandırdığı kaydedilen rapora göre, bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosu 2009 yılı Şubat ayında yüzde 18 olarak gerçekleşti. Takibe düşen alacakların kredilere oranı 2008 yılı sonunda yüzde 3,7 iken 2009 yılı Şubat ayında bir miktar artarak yüzde 4,2 oldu. Yabancı para net genel pozisyonunun 2009 yılı Nisan ayı sonunda 882 milyon dolar fazla olduğu görüldü.

Raporda, 2008 yılı sonunda enflasyonun yüzde 10,1 oranında, 2008 yılı için oluşturulan belirsizlik aralığının üst sınırında gerçekleştiği, 2009 yılı başında ise dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtilerek, ''2009 yılı Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 6,1 seviyesine gerilemiştir'' denildi.

Enflasyon hedeflerinin, 2009 yılı sonu için yüzde 7,5 ve 2010 yılı sonu için yüzde 6,5 olarak güncellendiği, 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak belirlendiği ifade edildi.

FAİZ DIŞI FAZLA

2008 yılında toplam kamu sektörü program tanımlı faiz dışı fazlasının GSYH içindeki payının yüzde 1,8 olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

''Toplam kamu sektörünün en önemli bileşeni olan merkezi yönetim bütçesinin faiz dışı fazlaya katkısı ise yüzde 1,9 olmuştur. 2008 yılı program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı fazlası 17,7 milyar TL olarak gerçekleşerek, 2007 yılına göre nominal olarak yüzde 18 oranında azalmıştır. Merkezi yönetim bütçesi faiz dışı fazlasında görülen bu düşüşün en önemli nedeni vergi gelirlerinin bütçe hedeflerinin altında gerçekleşmesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak üzere yatırım harcamalarının artırılmasıdır. 2008 yılında yatırım harcamaları 2007 yılına göre reel olarak yüzde 29,3 oranında artarken, mahalli idarelere gelirlerden ayrılan paylar ise reel olarak yüzde 7,9 oranında artmıştır.''

TOPLAM BORÇ SERVİSİ

Raporda, 2008 yılında toplam borç servisinin 146,5 milyar lira olarak gerçekleştiği, bu rakamın 129,6 milyar lirasının iç borç, 16,9 milyar lirasının dış borç servisinden oluştuğu belirtildi. İç borç servisinin 86 milyar lirasını anapara, 43,6 milyar lirasını faiz, dış borç servisinin ise 11 milyar lirasını anapara, 5,9 milyar lirasını faiz oluşturdu.

2008 yılında toplam borç servisinin 33,9 milyar liralık kısmının borçlanma dışı kaynaklar ile sağlanırken, 107,2 milyar lira tutarında iç ve dış borçlanma gerçekleştirildiği ve Hazine nakit rezervlerinden 1,7 milyar lira kullanım yapıldığı belirtildi. Diğer taraftan, 129,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 96,3 milyar lira iç borçlanma yapılması sonucunda iç borç çevirme oranının yüzde 74,3 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise 43,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 46,2 milyar lira iç borçlanma yapılması sonucunda iç borç çevirme oranının yüzde 106,6 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Rapora göre, 2008 yılında nakit bazda toplam iç borçlanmanın yüzde 62,4'ü lira cinsi iskontolu yüzde 28,1'i de değişken faizli ve 5,1'i sabit kuponlu borçlanma yolu ile sağlandı; döviz cinsi ve enflasyona endeksli borçlanmanın payı sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

YABANCI ÇIKIŞLARI

Yabancı çıkışlarına da değinilen raporda, ''2007 yılında yüzde 13,4 seviyesinde olan yabancı yatırımcıların iç borç stoku içindeki payı azalan bir eğilim izleyerek 2008 yılında yüzde 10,3 seviyesine, 2009 yılı Nisan ayı itibarıyla yüzde 8,4'e gerilemiştir. Yabancı çıkışların etkisiyle, Eylül ayından itibaren DİBS ikincil piyasa faizleri artış eğilimine girmiş ve Ekim sonunda ikincil piyasa faizleri yüzde 25 seviyelerine kadar tırmanmıştır. Faiz oranlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle iç borçlanmanın maliyetinde sınırlı bir artış olmuş, 2007 yılında yüzde 18,4 olan TL cinsi iskontolu borçlanmanın maliyeti, 2008 yılında yüzde 19,2 seviyesine yükselmiştir'' denildi.

IMF'DEN SAĞLANAN PROGRAM FİNANSMANI

Raporda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılmış olan 19. Stand-By Düzenlemesi'nin son gözden geçirmesinin 2008 yılı Mayıs ayında ayında tamamlandığı, bu kapsamda IMF'den 2008 yılında 2,248 milyon SDR (2008 sonu kuruyla yaklaşık 3,463 milyon ABD Doları) tutarında kredi kullanıldığı anlatıldı.

2008 yılı içerisinde 1,244 milyon SDR'si anapara, 258 milyon SDR'si faiz olmak üzere, IMF'ye toplam 1,502 milyon SDR tutarında ödeme yapıldığı belirtilen raporda, ''2009 yılında ise Nisan ayı sonuna kadar IMF'ye 458 milyon SDR'si anapara ve 42 milyon SDR'si faiz olmak üzere toplam 500 milyon SDR tutarında ödeme yapıldığı'' kaydedildi.

BORÇ STOKU

Raporda, merkezi yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının da yıllar itibarıyla azalarak 2007 yıl sonunda yüzde 39,6, 2008 yıl sonunda ise yüzde 40 olarak gerçekleştiği, son 5 yıllık dönemde söz konusu oranın yaklaşık 22 puan gerilediği bildirildi.

Merkezi yönetim toplam borç stokunun 2008 yılı sonunda 380,3 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

''2008 Aralık ayı sonu itibarıyla stokun yüzde 72,3'ü iç borçlardan oluşurken, dış borçların payı yüzde 27,7 seviyesindedir. Uygulanmakta olan borçlanma stratejilerinin bir sonucu olarak TL cinsinden borç stokunun toplam stok içindeki payı, yıllar itibarıyla artış eğilimini sürdürerek 2008 yılı aralık ayında yüzde 66,2 olarak gerçekleşmiştir. Toplam içinde döviz cinsinden ve dövize endeksli borçların payı 2003 yılı sonuna göre 13 puan azalarak 2008 Aralık ayında yüzde 33,8; sabit faizli borçların payı ise aynı dönemde 8,1 puan artarak yüzde 56,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum ise toplam stokun kur ve faiz değişimlerine duyarlılığını azaltmıştır. Merkezi yönetim toplam borç stoku 2009 yılı Mart ayı itibarıyla 407,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku ise 2008 yıl sonunda 375 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, söz konusu stokun GSYH'ye oranı 2008 yılında yatay bir seyir izleyerek yüzde 39,5 seviyesinde olmuştur.''

Nakit yönetimine de değinilen raporda, 2008 yılında nakit bazda toplam 194,1 milyar lira gelir elde edildiği, 170,1 milyar lira faiz dışı harcama yapıldığı ve 24 milyar lira faiz dışı fazla oluştuğu belirtilerek, ''Toplam 49,5 milyar TL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 16,3 milyar TL açık vermiştir'' denildi.

HAZİNE ALACAKLARI

Öte yandan, raporda, Hazine alacak stokunun yıllar itibarıyla incelendiği, TMSF kaynaklı alacakların artması nedeniyle stoğun sürekli olarak arttığının görüldüğü ifade edildi.

2009 yılı Mart ayı itibarıyla Hazine Alacaklarından 450 milyon lira tahsilat yapıldığı, tahsilatın 212 milyon lirasının mahalli idarelerden, 142 milyon lirasının KİT'lerden, 63 milyon lirasının ise kamu işletmelerinden yapıldığı belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*