Hekimin maaşı hastanın memnuniyetine bağlı

  • Giriş : 23.12.2006 / 00:00:00

Sağlık Bakanlığı, hasta memnuniyetini artırmak amacıyla, yeni bir uygulamaya gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik


Sosyal sigortası bulunan hastaların özel hastanelere gidebilmesi, ilaçlarını her eczaneden alabilmesi gibi iyileştirmelerden sonra Sağlık Bakanlığı, önemli bir uygulamaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Doktorların performansının ölçümlenmesi ile hasta memnuniyetini esas alan uygulama, yeni yılda hayata geçirilecek. Konuya ilişkin yönerge bütün sağlık müdürlüklerine gönderildi. Buna göre bakanlık, geçen yıl bazı hastanelerde pilot olarak uygulanan 'kurumsal performans' sistemini bütün sağlık kurumlarında işler hale getirecek. Hizmet kalitesi, kurumun altyapısı, verimlilik oranı gibi çeşitli kriterler doğrultusunda hastanelerin performansı ölçülecek. Bu kapsamda personelin hastanelerin döner sermayesinden aldığı payda, hastanın hizmetlerden memnun kalıp kalmadığı kriteri de etkili olacak. Hastanelerde belirli dönemlerde hasta memnuniyet anketi uygulanacak. Çıkacak sonuca göre her hastanenin performansı ortaya konulacak.

Yeni uygulamaya göre, her ilin sağlık kurumundaki performans ve kalite yönetimi uygulamalarını koordine etmek, denetlemek, değerlendirmek amacıyla sağlık müdürlükleri bünyesinde il performans ve kalite koordinatörlüğü kurulacak. Sağlık müdür yardımcılarından birisi koordinatör olarak görevlendirilecek. Her kurumda bir başhekim yardımcısı başkanlığında hastane müdürü, iki tabip, başhemşire ile performans yönetimi temsilcisinden oluşan bir birim kurulacak. Bu birim çeşitli kriterlere göre değerlendirme ve puanlama işlemlerini yürütecek. Konuyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, dikkate alınacak kriterlerin hastanelerde hizmet kalitesini artıracağını vurguladı. Aydın, müdürlüklerin bu kriterlerin uygulamasını sürekli denetleyeceğinin de altını çizdi.

Kurumsal performans uygulaması 2007 yılından itibaren birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında başlayacak. Bakanlık, bu uygulamayla hastane çalışanlarının bireysel performanslarına ek olarak, birlikte çalışma bilincini de geliştirmeyi hedefliyor. Yeni uygulamayı bir yönerge ile duyuran bakanlık, performans ölçümünde, muayene hizmeti, kalite kriteri, kurum altyapısı, hasta ve hasta yakınları memnuniyeti ve kurumun verimliliği gibi kriterleri dikkate alacak. Bu kriterler doğrultusunda her kurum için bir katsayı oluşturulacak. Kurumlarda kurumsal performans katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanacak: Kurumsal performans katsayısı = (Muayeneye erişim katsayısı + kurum kalite kriterleri katsayısı + hasta ve hasta yakınları memnuniyet anket katsayısı + kurum altyapı değerlendirme katsayısı + kurum verimlilik katsayısı)

Bağımsız kuruma anket yaptırılacak

Bu arada Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, kurumsal performans ölçülürken 5 kriterin dikkate alınacağını söyledi. Sağlık müdürlüklerinin bu kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını zaman zaman denetleyeceğini kaydeden Aydın, uygulamanın sağlayacağı faydaları şöyle özetliyor: "Hekimler için performans sistemi çok sayıda işlem yapmayı öngörüyordu. Ancak yeni sistemde çok sayıda işlem değil, daha kaliteli işlem yapmak önemli. Örneğin muayeneye erişim kriterinde her klinikte doktorun muayene odasının olup olmadığına bakıyoruz. Her hekim için ayrı muayene odasının olması hastalara daha fazla zaman ayırmayı sağlayacaktır. Yine kurumun altyapısı değerlendirilirken, hastanede yeterli bekleme salonunun olup olmadığı, acil servis ve yoğun ünitesinin yeterli olup olmadığına bakıyoruz." Yeni uygulamanın hastalara yarayacağını kaydeden Aydın, hasta ve hasta yakınları için bağımsız bir kurumun anket yapacağını belirtiyor. Anket sonuçlarının kurumsal performansın belirlenmesinde etkili olacağını kaydediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Atlan Ayvaz ise kurumsal performans sistemine karşı çıkıyor. Ayvaz'a göre öncelikle hekimlerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ayvaz yeni sistemde uygulanacak kriterlerin hastanelerdeki sıkıntıları düzeltmek için yeterli olmadığını düşünüyor. Ayvaz, eleştirilerini şöyle dile getiriyor: "Bu model, hastanelerdeki sorunları düzeltmez. Öncelikle bütçeden sağlık için daha fazla kaynak aktarılmalı. Devlet hastanelerinde bir hekim günde 60-70 hastaya bakıyor. Böyle bir durumda hasta ve hasta yakınlarına bir anket uygulayıp sonra hekime, 'Ya sen hastalarla fazla ilgilenememişsin.' diyemezsiniz."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious