Her hırsızın rüyasını süsleyen hazine

Her hırsızın rüyasını süsleyen hazine.17148
  • Giriş : 22.10.2008 / 15:43:00

Bu fotoğrafta yer alan altın külçelerinin her biri her bir külçenin 200 bin sterlin değerinde. Tahmin edin kaç külçe var ne kadar ediyor?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bu da ekonomide psikolojik harp fotoğrafı... Her gün binlerce insanın yürüdüğü Londra'nın merkezinin altında bulunduğu belirtilen İngiltere Merkez Bankası'nın altın rezervi deposunda çekildi. İngiltere'de ilk defa, dev altın rezervinin fotoğrafı yayınlandı.

Dünyayı sarsan mali krizden oldukça etkilenen İngiltere'de ilk defa, dev altın rezerviznin fotoğrafı yayınlandı. Psikolojik etkisi olabileceği varsayılan fotoğrafta, Bank of Englan'ın (İngiltere Merkez Bankası) altın rezervi görülüyor.

Londra'nın merkezinde, her gün binlerce kişinin geçtiği yerin altında bulunan bu müthiş rezervde 4 bin 600 ton, 24 ayar altın külçeleri bulunduğu belitliliyor. Fotoğrafta 15 bin altın külçenin görüldüğü de belirtilirken, her bir külçenin 200 bin sterlin değerinde olduğu açıklanıyor.

Ancak işin görsel şovu bir yana bu altın rezervi bile borsada batan şirket hisselerinin ancak onda biri değerinde. Yani dünyanın durumu sanıldığından daha vahim gibi..

Öte yandan bu külçeler merkez bankasının altınları ile kıyasladığımızda bizim bütçemizin ne kadar mutevazı olduğu gözler önüne seriliyor. Tahmin edin bizim merkez bankasının depalarında ne kadar var?

Merkez Bankası'nda altın kaç ton

Para deyip geçmeyin, her paranın vermek istediği bir mesaj var…
Aşağıda, hem Amerikan dolarının hem de Türk lirasının üzerindeki resim ve işaretlerden yola çıkarak bu iki paranın vermek istediği mesaja işaret edeceğiz.

Fakat meraklıları için yazıya başlık olan konuya kısaca temas edelim.
Merkez Bankası kasalarında altın olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. Başkan Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz nisan ayında bankanın 76. olağan genel kurulu toplantısına katılan hissedarların "Altınlarımız nerede? Biz hissedarız, karşıdan da olsa altınlarımızı görmek istiyoruz" talepleri karşısında hissedarlara altınları göstermek zorunda kalmıştı.

Kurum dışından Merkezin gizli altınlarını gören ilk isim ise, 1 Ocak'ta tedavüle çıkacak paraların tanıtımı için 3 Ekim'de Merkez'e gelen Başbakan Erdoğan oldu. Önceki başbakanlar görmediler.
Merkez Bankası'nda rezervlerinde yaklaşık 33 ton altın bulunuyor. Altının gramının yaklaşık 37 YTL olduğu göz önüne alındığında, eski lirayla 1.221.000.000.000.000 ediyor. Yani 1 Katrilyon 221 Trilyon Lira. YTL hesabıyla 1 Milyar 221 Milyon. Altınlar olağanüstü güvenlik önlemleri ile korunuyor.

33 ton altın gözünüzde büyümesin. 2008 bütçesinde devletin personel giderleri için yaklaşık 50 katrilyon (50 Miyar YTL) ödenek ayrıldığı düşünülürse, 33 ton altın devlet personelinin 1 aylık maaşlarını bile karşılamaya yetmediği görülür.

Paraların dili…
Paralar ülkelerin çeşitli konulardaki eğilimlerini yansıtırlar. Özellikle de egemenlik konusundaki hassasiyetleri konusunda önemli ipucu verirler. Nitekim Türk tarihinde sultanlar için kendi adlarına sikke basımı önemli hâkimiyet ve bağımsız göstergelerinden biri olurken, aynı hassasiyet cumhuriyetin ilk yıllarında basılan paralara da damgasını vurmuştur.
Mesela cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul'un yıllar süren saltanatı yerine yeni başkent Ankara ön plana çıkarılmıştır. 5 ve 10 lirada Ankara'nın kalesi, köprüsü arka yüzde bulunurken, ön yüzde Türklüğü simgelemesi için kurt figürüne yer verilmiştir.

Cumhuriyet ilk yıllarında ekonominin belini tarım sektörü oluşturduğu için, Atatürk bir yandan köylü milletin efendisidir derken, öbür yandan da paralarda çiftçiye özel vurgu yapılmıştır. Osmanlıca yazılı 1 lirada Ankara'daki Meclis binası görüntüsü önünde öküzleriyle tarlasını süren çiftçi resmine yer verilmiştir.

İlk paralarda köy, Afyon, Sivas, Sakarya Demiryolu ile Anadolu'nun kurtuluş ve kalkınma mücadelesine gönderme yapılmış, Zafer Anıtı, Güvenpark, Ankara kalesi ve keçisine yer verilmiştir.

İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı sırasında Türkiye'nin "tek şef" dönemine girmesiyle birlikte Atatürk'ün yerine 1940'da İnönü'nün resmi olan paralar basılmış, yine kalkınmaya vurgu için köylü kadınları, genç kız, sanat okulu öğrencileri kullanılmış ve Ankara görüntülerine yer verilmiştir. Demokrat Parti tarafından İnönü iktidarının devrilmesi ile birlikte 1952'de Atatürk'ün resmine yeniden geri dönülmüş, 1953'te Sultanahmet Cami'i resmine de parada yer verilmiştir.

1970 yılların ilk çeyreğinde Ermeni terörünün başlaması ile birlikte 100 liranın arkasına Ağrı Dağı resmi basılmıştır.
1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırası öncesinde üniversitenin büyük desteğini gören cuntacılar para üzerinde İstanbul Üniversitesi'nin ünlü Beyazıt Meydanı'na açılan kapısını kullanmayı tercih etmişlerdir.

Bazı kesimlerin Türk – İslam sentezine prim verdiği gerekçesiyle eleştirdiği 12 Eylül yönetimi sırasında ise 1981'de Mevlana, 1982'de Mimar Sinan, 1983'te Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergâhı önünde resmedildiği 100 lira tedavüle çıkmış, 1000 lirada Fatih Sultan Mehmet'e yer verilmiştir.
Özal'lı yıllarda Türkiye'nin tanıtımına önem verilmesiyle birlikte 250 bin lirada Alanya'daki Kızıl Kule, 20 milyon lirada Efes Antik Kenti, son olarak 50 yeni Türk Lirası'nda Kapadokya'nın resmine yer verilmiştir.
Dolar'da Anadolu izi…

Deniz Gökçe 1 Dolar üzerindeki gizemli ipuçlarını da şu şekilde sıralar.
1 dolarlık banknotun ön yüzünde yazan “Federal Reserve Note” yazısı, Federal Merkez Bankası'nın borç senedi anlamına gelmektedir. Yani, altın veya gümüş olarak karşılığı olmayan “sanal kağıt” anlamına gelir. Arka yüzünde yazan “In God We Trust” yazısı 1600'lü yıllarda İngiltere'deki Püriten başkaldırısının temel söylemlerinden en önde gelenidir. Yeni kıtaya göçte de Püritenlerin başlıca dayanağı olmuştur. “Yalnızca Tanrı'ya güveniriz” anlamına gelir. Püriten başkaldırısı İngiliz Parlamentosu'nda halkı temsil eden bir hükümet ve İngiltere'de bir Hıristiyan devleti kurma amacını güdüyordu. Amerika'ya göç ile ve sonraları da bu hedefe erişmeye çalışmışlardır.

1 doların arka yüzünde 12 katlı piramit ve bir de göz vardır. 12 kat Yakup'un 12 oğlunu yani 12 İsrail boyunu, piramidin tepesindeki ışıklı göz ise “Her şeyi gören göz” yani Yehova anlamına gelmektedir. Bu 12 oğul ve Yakup 13 rakamını verir. 13 rakamı kabalistik ebcet hesabına göre sevginin birliği anlamına gelmektedir.

Piramidin üst kısmında “Annuit Coeptis” yazısını görmekteyiz. Bu yazı “başladığın işi bitir” anlamına gelmektedir. Piramidin alt kısmında “Novis Ordo Seclorum” yazısı vardır. Bu da “çağların yeni düzeni” yani “yeni dünya düzeni” anlamına gelmektedir. Derin düşünüldüğünde günümüz dünyasına damga vuran ABD söylemi bu!

Piramidin altındaki rakamlar “MDCCLXXVI” 1776 tarihini gösterir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihidir.
Kartalın ağzındaki “E Pluribus Unum” yazısı, “birçokları arasında bir tane” anlamına gelir. Tevrat'ta kullanılan seçilmişlik, Tanrıoğlu ayrıcalığının simgelenmesidir. Kartalın gövdesindeki yedi dikey çizgi İncil'deki yedi kiliseyi (Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Pamukkale) simgeler.

Bu kiliselerin tamamının şu an Türkiye topraklarında olması da ilginçtir.
Konuyu kapatmadan önce şu noktanın altını çizmekte de yarar var. Merkez Bankası, TL banknotların üretim ve dağıtımına mayıs ayında başladı. TL banknotların bankalara ön yüklemelerine ise kasım ayında başlanacak.
Merkez Bankası bu işlemi başlatmadan önce keşke paraların üzerine hangi resimlerin basılmasının istendiği konusunda kamuoyunun nabzını da yoklasaydı. Hani insan doların üzerindeki mesajları görünce, bizim paralarımız da neden çok yönlü mesaj veren ipuçları içermesin diye düşünmeden edemiyor.

Elimden gelse, yeni banknotların bazılarının basımını durdururdum.
Paraya basılabilecek mesaj içeren öyle simgeler var ki, artık işte işten geçti mi bilmiyorum.

HABER7

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*