Herkes onu okuyor sonuçları ödülleri nelerdir? - Herkes onu okuyor cevapları - Herkes onu okuyor soruları

Herkes onu okuyor sonuçları ödülleri nelerdir? - Herkes onu okuyor cevapları - Herkes onu okuyor soruları.13436
07.04.2014 / 18:57:48

Türkiye'de binlerce kişi "Herkes Onu Okuyor" yarışması ile Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa (SAV)'ı tanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Hizmet hareketine yakınlığı ile bilinen haber sitesi haberaktuel.com, Herkes Onu Okuyor projesini yakından takip ediyor. Herkes Onu Okuyor yarışması ile ilgili bütün detaylar, yarışma için özel olarak hazırlanan herkesonuokuyor.com internet sitesinde paylaşılıyor. Yarışma ile ilgili bütün detaylara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Herkes O’nu Okuyor” projesi kapsamında okuttuğumuz eserlerden Dr. Reşit Haylamaz Bey’e ait “Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz” kitabında yer alan “Kim ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Cennet’e girer!” hadis-ı şerifinin yorumuyla alakalı son günlerde yazılı basında bir takım çarpıtma haberler yer almaya başladı.

Daha önce de çok defa “Peygamber’i kabul etmeyeni Cennet’e sokuyorsunuz!” diyerek gündeme getirilen, daha sonra da zaman zaman ısıtılarak servis yapılan bu mevzuyla alakalı yayınevi tarafından medya aracalığıyla gerekli cevaplar verilmişti. Zihinlerde oluşturulmak istenen soru işaretlerini giderme adına yazar tarafından kaleme alınan ilgili makaleyi sizlerle paylaşmak istiyoruz:

“Lâ ilâhe illallah” diyen Cennet’e girer mi?

Şunu herkes bilmeli ki Efendimiz’in risâletini duyduğu halde bilerek O’nu kabul etmeyen, Cennet yüzü göremez! Kaldı ki peygamber olduğu sarih nasslarla tebeyyün etmiş olan peygamberlerden herhangi birisini bile inkar eden insan da Cennet'e giremez. Mesela Hazreti İbrahim, Hazreti Musa veya Hazreti İsa gibi peygamberlerden birisini inkar eden, imandan mahrum kalır ve bu mahrumiyetin onu götüreceği yer de bellidir!

Zaten bugün bunu iddia eden hiç kimse yok; varsa da, boşa konuşuyor demektir! Ancak bunu demediği halde “dedi” diyenlerin de mü’mine “iftira” atıp “fitne” ürettiklerini, Kur’ân’ın ifadesiyle adam öldürmekten daha büyük bir suç işlediklerini bilmeleri gerekir.

“Kim, ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Cennet’e girer!” mealinde ve aynı muhtevayı ifade edene yüzlerce hadis vardır. Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere en temel hadis kaynaklarından birisine müracaat eden herkes bunu görebilir. Hatta bazı kaynaklarda bu beyan, “Kudsi Hadis” olarak rivayet edilmektedir. Mü’min olarak bizim yapmamazı gereken, meseleyi başka alanlara çekip saf zihinleri bulandırmak değil, bu beyanlarıyla Efendimiz’in ne demek istediğini anlamak için gayret etmemiz gerekmektedir.

Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere en temel kaynaklarımızda, “Kim ‘lâ ilâhe illallah’ derse Cennet’e girer!” şeklinde Efendimiz’e ait bir hadis yer almaktadır. Üstelik Buhârî ve Müslim gibi en temel hadis kaynaklarında bu ifade, Efendimiz’in şefaat talebine karşılık bizzat Cenâb-ı Hakk’ın beyanları olarak, yine Allah Resûlü tarafından bize intikal ettirilmektedir. Bazı kaynaklarda ise aynı ifadenin, vahiy meleği Cebrâil tarafından Habîb-i

Kibriyâ Hazretlerine söylenmiş bir söz olduğu bilgisi de yer almaktadır. Hatta bunu duyan Habîb-i Kibriyâ’nın, “Zina etse, hırsızlık yapsa da mı?” şeklindeki taaccübüne karşılık yine Cibrîl’in, “Evet, zina etse, hırsızlık yapsa da!” dediği ifade edilmektedir. Söz konusu beyan, hadis kaynaklarında daha farklı ifadelerle de zikredilmiştir; bunlardan bazıları şunlardır: “Dünyadan son sözü ‘lâ ilâhe illallah’ olan Cennet’e girer!” , “Sadece O’nun rıza ve hoşnutluğunu düşünerek kim ‘lâ ilâhe illallah’ derse Allah (celle celâlühü) ona Cehennem’i haram kılar.” , “Kim ‘lâ ilâhe illallah’ derse, bu sözünden dolayı Allah (celle celâlühü) ona Cennet’i vacib kılar ve yine bu sözü sebebiyle onu Cehennem’den kurtarır!” , “Ölmek üzere olanlarınıza ‘lâ ilâhe illallah’ı telkin edin; zira dünyadan ayrılırken son sözü bu olan Müslüman bir kimseye Allah (celle celâlühü), Cehennem’i haram kılar.” , “Kalbinde imandan zerre miskal olan kimse Cehennem’den çıkar!” , “Kim, Allah’a şirk koşmadan O’na mülaki olursa Cennet’e girer!” , “Kim ‘lâ ilâhe illallah’ der ve Allah’tan gayrı her türlü ma’budu inkar ederse, mal ve kanı masumdur; hesabı ise Allah’a aittir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*