Hisarcıkoğlu, MB'ye destek verdi

  • Giriş : 26.06.2006 / 00:00:00

Hisarcıkoğlu, MB'nin YTL ve döviz piyasalarının etkin çalışması yolunda aldığı kararlar yerinde ve doğru olduğunu söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faiz kararını "Merkez Bankası'nın YTL ve döviz piyasalarının etkin çalışması yolunda aldığı kararlar yerinde ve doğru" diyerek değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açımlamada Para Politikası Kurulu'nun dün aldığı kararı değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın para piyasalarında yaşanan aşırı dalgalanmalara karşı aldığı önlemlerin ve piyasalardaki güveni sağlama ve belirsiz ortamı azaltma yönünde çok önemli adımlar olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, yaşanan dalgalanmanın niteliği ve boyutu dikkate alındığında, sadece Merkez Bankası'nın değil, ekonomi yönetiminin de somut tedbirler almasının zorunlu olduğunu belirterek, bunun orta vadeli politika taahhüdünün yinelenmesi, istikrarın yeniden tesisi için önem taşıdığını dile getirdi.

Merkez Bankası'nın aldığı bu tedbirlerin beklenen etkiyi daha hızlı sağlayabilmesi için, maliye politikası ve yapısal tedbirlerle de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, faiz harcamalarının artacağı da göz önüne alınarak, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki cari harcamalar kontrol altına alınmalı ve mali disiplin güçlendirilmelidir. Cari işlemler açığı probleminin kalıcı çözümünün, kurdaki hareketlerle değil, rekabet gücünü artırıcı mikro reformlarla güçlendirileceği görülmelidir. Rekabet gücümüzü artıracak, cari açığın yapısal temellerini değiştirmeyi hedefleyen bir tedbirler dizisine ihtiyaç vardır. Devlet yardımları düzenlemesinden başlayarak, hem Avrupa Birliği taahhüdünü, hem de yatırım ortamını güçlendirecek tedbirler gündeme getirilmelidir. BDDK, bankacılık sisteminde ve bir bütün olarak ekonomide büyük risk doğurduğu gözlemlenen kısa vadeli finansal operasyonlar üzerindeki gözetimini güçlendirmeli, bu tür hareketlerin para piyasalarında yol açtığı aşırı dalgalamalara karşı yeni kontrol ve uyarı mekanizmaları geliştirmelidir. Birimler arasında koordinasyonun önemi daha belirgin hale gelmiştir. Ekonomiyle ilgili kamu kurumları arasındaki hem orta, hem de üst düzeydeki koordinasyon ve bilgi paylaşımı daha etkin hale getirilmelidir."

Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanlığının, hazine kağıtlarıyla ilgili olarak, yurtdışında mukim yatırımcılara getirdiği stopaj uygulaması, ayrım yapılmaksızın yurtiçinde mukim yatırımcılar için de uygulanması gerektiğini belirterek, "Kamu idaresinin bu şekilde yerli-yabancı ayrımına gitmesi hem Anayasamızdaki eşitlik ilkesine aykırıdır, hem de piyasa dengelerini bozmaktadır. Hepsinden önemlisi, tüm bu tedbir paketleri, parça parça değil, birbirini tamamlayan bir bütün içinde tasarlanarak kamuoyuna en kısa sürede açıklanmalıdır" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious