Hsyk kararnamesi 2014 - Hakim ve savcılar kararnamesi 2014 - Dünkü Hsyk kararları

Hsyk kararnamesi 2014 - Hakim ve savcılar kararnamesi 2014 - Dünkü Hsyk kararları.16434
22.01.2014 / 07:06:03

Hsyk kararnamesi ile 97 hakim ve savcının yerlerinin değiştirildiği duyuruldu. Peki değişen hakim ve savcılar kimler?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


HSYK'nın yeni yayınladığı kararnameye göre 97 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni kararname yayınladı.

DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN

HSYK'nın yayınladığı yeni kararnameye göre 97 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

10-12 Aralık 2013 tarihlerinde AİHM'e Düzenlenen Çalışma Ziyareti
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, hâkim ve savcıların yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” uygulamaları kapsamında AİHM’e (Strazburg, Fransa) düzenlenmesi planlanan çalışma ziyaretlerinden onuncusu 10-12 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Ziyarete Danıştay, BİM, İdare ve Vergi Mahkemelerinde görevli hâkimlerden oluşan 44 kişilik bir heyet katılmıştır. Heyete HSYK 3. Daire üyesi sayın Zeynep KAVLAK ve 2. Daire üyesi sayın Ziya ÖZCAN eşlik etmiştir.

Söz konusu ziyaretin amacı, öncelikle ziyarete katılanlara Mahkeme’nin işleyişi ve çalışma usulü ve kabul edilebilirlik kriterleri hakkında bilgi verilmesi, AİHM hukukunda uzun yargılama bağlamında adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkına ilişkin Mahkemenin bakış açısının Mahkeme’de görevli uzman hukukçular tarafından aktarılmasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda 12 Aralık 2013 tarihinde Mahkeme’nin Türk Bölümünde çalışan uzman hukukçular sayın Ali BAHADIR, Sinan YILMAZ, Hüseyin HEZER, Başar YILMAZ ve Mehveş BİNGÖLLÜ tarafından yukarıda belirtilen konularda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Heyete sayın Dr. Mehmet ÖNCÜ tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye ile ilişkileri konusunda sunum yapılmıştır.

Heyetin onuruna Avrupa Konseyi Nezdinde Daimi Temsilcilikte görevli Büyükelçi sayın Rauf Engin Soysal tarafından 11 Aralık 2013 günü akşamında resepsiyon verilmiştir.

Heyet 11 Aralık 2013 tarihinde AİHM Büyük Daire önünde görülmekte olan “Hassan v. United Kingdom” davasının duruşmasını izlemiştir.

 2013 Yılı Güz Dönemi Hukuki Müzakere Toplantıları

2013 Yılı Güz Dönemi Hukuki Müzakere Toplantıları, 14-17 Kasım 2013 tarihlerinde Adana, Kütahya ve Zonguldak’ta yapılan toplantılarla devam etmiştir.

İdari yargıya yönelik olarak Adana’da düzenlenen toplantıya, ekli listede isimleri bulunan Danıştay üyeleri, Danıştay savcıları, Danıştay tetkik hâkimleri ve Bölge İdare, İdare ve Vergi mahkemelerinde görev yapan hâkimler katılmıştır.

Programın açılışına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu temsilen Kurul Üyelerimiz Halil Koç, Resül Yıldırım ve Ahmet Berberoğlu katılmışlardır.

Adli yargıya yönelik olarak Kütahya ve Zonguldak'ta düzenlenen toplantılara, ekli listede isimleri bulunan Yargıtay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları, Yargıtay tetkik hâkimleri, ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları katılmışlardır.

Kütahya'da yapılan programın açılışına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu temsilen Kurul Üyelerimiz Ömer Köroğlu, İsmail Aydın ile Genel Sekreter yardımcımız Bülent Albayrak katılmışlardır.


Zonguldak'ta yapılan programın açılışına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu temsilen Kurul Üyelerimiz Ulvi Yüksel, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Hüseyin Serter ve Teoman Gökçe katılmışlardır.

Ayrıca, toplantılara HSYK tetkik hâkimleri ile Kurul müfettişleri ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi’nden temsilciler de katılmıştır.

Programlarda, Cuma ve Cumartesi günleri, belirlenen konular üzerinde müzakereler, Pazar günü ise, grup raporlarının sunumları yapılmış olup, Pazar öğleden sonra programlar sona ermiştir.

HMT’lere katılan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*