Hukuksuzluğa mahkeme 'dur' dedi

  • Giriş : 11.12.2006 / 00:00:00

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verilen araştırma görevlilerine Danıştay'dan iyi haber geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yüksek Mahkeme, yürütmeyi durdurma davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Yasaya ve hukuka uygun olmadığı için işlemin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Danıştay, idare yetkisinin sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırıldığına dikkat çekti. Bu karar, işlerine son verilen diğer araştırma görevlileri için de emsal teşkil edecek. OMÜ yönetimi, 2005 yılında çeşitli fakültelerde çalışan yaklaşık 80 araştırma görevlisinin üniversitedeki işine son vermişti.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden üniversite ile ilişiği kesilen araştırma görevlilerinden 6'sı Samsun İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurmak için dava açtı. Mahkeme, araştırma görevlilerinin davasını reddetti. Araştırma görevlileri, İdare Mahkemesi'nin üniversite yönetimini haklı bulan kararının temyizi için Danıştay'a başvurdu. Mahkeme kararını inceleyen Danıştay 8. Daire Başkanlığı, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmederek kararın esastan bozulmasını ve davanın yeniden görülmesini istedi. Danıştay, kararında, "Araştırma görevlilerinin yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylere yardımcı olmak ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapmak üzere öğretim yardımcısı olarak atanabilecekleri, öğretim yardımcısı olarak nitelendirilen araştırma görevlilerinin anılan kadrolara belirli bir süre ile atanabilecekleri ve öngörülen sürenin sonunda görev süresinin kendiliğinden sona ereceği, yeniden atanıp atanmama konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak, söz konusu takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda, davacının görevinde başarılı olmadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulmadığına ilişkin somut bilgi ve belge bulunmadığından, görev süresinin uzatılmayarak kadrosunun boşatılmasına ilişkin işlemde yasaya ve hukuka uyarlık olmadığından dava konusu işlemin iptal edilmesi gerekirken, aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, Samsun İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına, dosyanın yeniden karara bağlanmak üzere mahkemeye gönderilmesini karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetiminin insan haklarına aykırı bir tutum sergilediğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (OMÜ-DER) Başkanı Prof. Dr. Recep Tapramaz, "Danıştay doğru olan kararı verdi. Üniversite yönetiminin keyfi uygulamaları sonucunda, genç bilim adamlarının görevden alınması nedeniyle eğitim büyük zarar gördü. Bölüm başkanları, araştırma görevlilerinin görevden alınmasının uygun olmadığını ve kendilerine ihtiyaç duyduklarını belirtmesine rağmen yönetim keyfi uygulamasını devam ettirdi. Danıştay, bu kararla üniversite yönetiminden yanlıştan dönmesini istedi." diye konuştu.

2005 yılında yaklaşık 200 araştırma görevlisi, keyfi uygulamaları nedeniyle Rektör Ferit Bernay'ı protesto etmişti. Araştırma görevlileri, Bernay'ın 'antidemokratik uygulamaları'na tepki göstermek için Atatürk anıtı önünde toplanarak, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlemişti. Daha sonra Rektör Bernay hakkında, Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Çalışmasını tamamlayan komisyon, Rektör Bernay hakkında suç duyurusunda bulunmuş, YÖK ise Bernay hakkında yargı yolunun açılmasına izin vermemişti.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious