Hükümet, memur maaşları arasındaki farkı giderecek

Hükümet, memur maaşları arasındaki farkı giderecek.8938
  • Giriş : 28.08.2007 / 08:47:00

Hükümet, memur maaşları arasındaki farklılığı gidermek için önemli bir adım attı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Hükümet, ek ödeme almayan yaklaşık 1,5 milyon memura, üç yıl içinde toplam 360 Yeni Türk Lirası denge tazminatı verecek.

Memurlara 2008 yılı için ayrıca yüzdelik zam ve enflasyon farkı ödenecek. Maaşlara yapılacak oransal zam ise yarın (çarşamba) saat 10.00'daki toplantıda konuşulacak. 'Eşit işe eşit ücret' ilkesini hayata geçirmek için böyle bir adım atmak istediklerini belirten Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, memurların yüzde 75'ini ilgilendiren düzenleme ile birlikte kurumlar arasındaki maaş dengesizliğinin giderileceğini, aynı işi yapan iki memurun maaşının eşitleneceğini söyledi. Hükümetin üç yıllık maaş iyileştirme teklifi dün sendikalara iletildi. Sendikalarla hükümet tarafından oluşturulan bir komisyon, denge tazminatının yıllara göre dağılımını ve ne şekilde ödeneceğini belirleyecek.

15 Ağustos'ta başlayan toplu görüşmelerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin başkanlığında dün gerçekleştirilen 5. turuna, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, yetkili sendikaların genel başkanları ve Kamu İşveren Kurulu üyeleri katıldı. Hükümet kanadının, ek ödeme almayan memurların durumunu iyileştirmeyi hedefleyen teklifine göre geçen yıl verilen 90 YTL'lik denge tazminatına üç yıl içinde 360 yeni lira daha eklenecek. Böylece ek ödeme almayan her bir memur, 450 yeni lira ek ödemeye kavuşacak. Başbakan Yardımcısı Şahin, Maliye Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmaya göre döner sermaye payı gibi ödemeler alan memurlara ortalama 450 yeni lira fark ödendiğini bildirdi. Bu farkı diğer memurlara da yansıtmak için harekete geçtiklerini dile getiren Şahin, geçen yıl ödenen 90 YTL'nin bunun ilk adımı olduğunu kaydetti. Şahin, "Değişik kurumlarda çalışan aynı statüdeki memurlar arasındaki ortalama 450 YTL'lik maaş farkının kapatılması gerekiyor. Neden aynı okulu bitirmiş, aynı yıl işe başlamış iki memur arasında bu kadar fark olsun? Hiç kimse biraz daha yüksek maaş için başka bir kuruma geçmek için uğraşmayacak. Eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçmiş olacak." dedi. Öneri paketleri çerçevesinde bugüne kadar derece ve kadroya göre belirlenen maaşların basamak grup sistemiyle belirlenmesini istediklerini ifade eden Şahin, "Buna karşı bazı tepkiler olabilir, buna hazırız. Ancak sistemi değiştirmek istiyoruz. Yeni sistemde hiçbir memurun maaşında düşüş olmayacağı gibi, büyük bir bölümünün maaşlarında artış olacak." şeklinde konuştu. Hükümetin önerisine Memur-Sen sıcak bakarken Kamu-Sen iyileştirmenin ek ödeme alan memurlara da yansıyacak şekilde yapılmasını istiyor. Bunun için 360 YTL'lik iyileştirmenin bir kısmının denge tazminatı bir kısmının ise taban maaşlara yansıtılması yöntemiyle yapılmasından yana.

Maaşlara yapılacak oransal zam ise yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda konuşulacak. Başbakan Yardımcısı Şahin, memur maaşlarına enflasyon farkı ödenmesi konusunda ilke kararı bulunduğunu hatırlatarak, oransal zam ne olursa olsun enflasyon farkının da ödeneceğini dile getirdi.

Denge tazminatı alacak kurumlar

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Enerji, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, AB Genel Sekreterliği, DSİ, Karayolları, Tapu ve Kadastro, Tarım Reformu, Petrol İşleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Basın-Yayın ve Enformasyon, YÖK, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri (2547 sayılı kanunun 58. maddesinden yararlanan personel hariç), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Adalet Akademisi, Gençlik ve Spor, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Vakıflar, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Maden Tetkik ve Arama, İller Bankası ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilen memurlar.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious